احسان بیدی: شکست یک اندیشه

0
1063

مریم رجوی و مسعودرجوی به قول خودشان نزدیک به سه دهه درصفوف کسانی قرارگرفته بودند که دشمنان مردمان ایران بودند و مسعود رجوی به عملکرد سازمان مجاهدین و جاسوسی برای اسرائیل افتخار می‌کرد و اسم آن را هم گذاشته بود افشای رژیم ایران آن هم در جهت سرنگونی قریب الوقوعسرنگونی که سی و سه سال طول کشیده است و مسعود رجوی همچنان امروز و فردا را مشخص می‌کند که رژیم سرنگون می شودولی با گذشت زمان و روشن شدن حقایق تمامی پرده ها کنار رفته است و

شکست یک اندیشه

احسان بیدی ـ تیرانا ـ آلبانیا ـ 30.07.2015 ـ سایت نجات یافتگان در آلبانی

لینک به منبع

سلامی دیگر خدمت شما دوستان وعزیزان

از اینجا میخواهم شروع کنم که بعد از سرنگونی صدام حسین و آمدن امریکا به عراق و کارشکنی های مسعود رجوی و برملاشدن نقش وی در تحکیم رژیم صدام حسین دیکتاتور سابق عراق، روشن شده است که مسعود رجوی یک مزدوری بیش نبوده تا در عراق و منطقه خاورمیانه به اربابان خودش خوش خدمتی کندروند کارشکنی های مسعود رجوی در تشکیل دولت های مختلف در عراق بعد از سقوط صدام حسین نشان می‌دهد که وی نقش مستقیم در کشتار مردم عراق و ساکنان اشرف و درست اخر بعد از توطئه شهریورماه سال 93 مسعودرجوی فرصت را غنیمت شمرده وازعراق پا به فرار گذاشته و تا الان دارد چراغ را برای این و آن خاموش و روشن میکند.

ولی نکته من وحرف من این است که در آن سوی میدان مریم رجوی یا همان بهتر بگویم هند جیگرخواراشرف)همان مریم رجوی که فرمان قتل مخالفین خودش و فرمان قتل مردم کرد را در واقعه کردکشی که مربوط به سال 70الی 71شمسی صادر کرد وهمان مریم رجوی که فرمان خارج کردن رحم زنان را صادرکرد و دختران و زنان ساکن اشرف را به حرامسرای مسعودرجوی روانه کردآری همانطورکه همگی میدانیم الان کمتر از یک ماه میباشد که یک اتفاق مهم و شاید نه چندان مهم افتاده و آن هم توافق هسته ای است که بین ایران و کشورهای غربی صورت گرفته است .

مریم رجوی و مسعودرجوی به قول خودشان نزدیک به سه دهه درصفوف کسانی قرارگرفته بودند که دشمنان مردمان ایران بودند و مسعود رجوی به عملکرد سازمان مجاهدین و جاسوسی برای اسرائیل افتخار می‌کرد و اسم آن را هم گذاشته بود افشای رژیم ایران آن هم در جهت سرنگونی قریب الوقوعسرنگونی که سی و سه سال طول کشیده است و مسعود رجوی همچنان امروز و فردا را مشخص می‌کند که رژیم سرنگون می شود.

ولی با گذشت زمان و روشن شدن حقایق تمامی پرده ها کنار رفته است و به عریان برای همگی نمایان شد که مسعودرجوی نه درصفوف جبهه حق بوده؟

ونه انکه خیرکارش برای مردم ایران است؟

ونه انکه به عنوان یک نیروی انقلابی وانسانی میبایست به نفع منافع همان ملتی قدم بردارد که در رنج شکنجه جبهه ناحق قرار گرفته اند؟

شرایط به خوبی اثبات کرد که مسعود رجوی یک مزدور و کارچاق کن دشمنان ملت ایران بوده است و هرگزاقدامات مسعودرجوی برای پایان دادن به ظلمی که برمردم ایران رفته بوده، نبوده است؟

همان مسعود رجوی مزدور وطن فروش ومریم خائنی که درجبهه اسرائیل وامریکا و اطلاعات ان بودند که خدایی نکرده نکنه یک اب خوشی از گلوی مردم ایران پایین برود.

درطول دهه گذشته و دراوج ان این پنج سال اخیر بارها و بارها وبه عناوین مختلف مسعودرجوی دست به افشاگریهایی زد که بعدها خود دولتهای مربوط به گفتند که که این اطلاعات تماما کذب بوده و پایه واساس ندارد و هزاران ساعت برنامه و افشاگری داشتن ولی دریغ ازیک روده راست داشتن توی شکم.

مسعود رجوی و مرم رجوی با عمل‌کرد خودشان ماهیت کثیف خودشان را به اثبات رسانده وحرف ما منتقدین سازمان مخوف رجوی را اثبات کردند که از سوی اربابانش نقش بهم زدن وعامل اصلی تضادها وکشتارها درمنطقه را بازی می کند بوده و به عبارت ساده تر مسعودرجوی یک مزدور  هزار چهره بوده که اصلا دردش سرنگونی رژیم ایران نبوده که هیچ بلکه برعکس، ان طرف سکه بوده است.

خب توافق انجام شد ویک تودهنی بزرگ ویک سیلی دیگر برگوشهای مریم رجوی ومسعودرجوی فراری نواخته شد

خب توافق انجام شد واین شعار و حرف مسعودرجوی ام مثل تمامی تحلیلهایش کشک ازاب درامد که با ایران توافق نمیکنند و 

خب توافق انجام شد وطرفین منافع خودشان را بردند وروسیاهی ماند برای گربه سیاه داستان ما مسعود رجوی فراری.

ولی در روند این مسائل یک اتفاق مهم هم رخ داد واین بودکه به خوبی و روشنی مسعودرجوی نشان داد که یک عامل و یک خودفروخته ای بیش نبوده وتماما دراختیار سازمانها واطلاعات ارگانهای دیگر کشورها بوده و به خوبی برای ما خودش را تعریف کرده که بانام ایرانی چه وطن فروشی هایی که نکرده است.

توافق انجام شد ولی همچنان مریم رجوی روی پای دیگرگرداننده هایش راه می رود»

مریم رجوی که الانی به خوبی نشان دادکه علاوه براینکه هیچ اراده ای ندارد بلکه این سازمانازاول واساسش دراختیار اسرائیل و امریکا وعربستان بوده و به خوبی نشان داد که مریم رجوی صدای مردم ایران نیست بلکه برعکس صدای شیادانی چون امریکا واسرائیل وعربستان است .

دردو روی سکه :اولا مسعودرجوی چه درون مناسبات وچه بیرون ازان مرد و به قهقرای تاریخ پیوست و دیگر به خاموشی سپرده شد.

و در ان روی سکه مریم رجوی به خوبی این را به اثبات رساند یک عروسکی بیش نبوده و نیست.

وهمان حرف دیگر جداشدها به اثبات رسیده که این سازمان مجاهدین بعدازانحراف ..تماما دراختیار غرب وامریکا بوده برای به اجرا دراوردن تمامی مقاصد شوم آنها 

احسان بیدی 

البانیا _تیرانا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید