منصور نظری:بن بست استراتژیک فرقه رجوی و سرمایه گذاری شکست خورده

0
758

بن بست استراتژیک فرقه رجوی و سرمایه گذاری شکست خورده

منصور نظری، ایران اینترلینک، بیست و هفتم ژوئیه ۲۰۱۵:…  از سی خرداد ۱۳۶۰ تا انقلاب ایدئولوژیک تا رفتن به عراق تا عملیات فروغ تا غلطیدن در دامن صدام حسین بعنوان دشمن اب و خاک ایران تا دهها اشتباه استراتژیک سیاسی تاکتیکی و تشکیلاتی دیگر که تماما محصول افکار جنگ طلبانه و ضد انسانی مسعود رجوی بوده است . او کسی که برای رسیدن به قدرت دست به …

http://iran-interlink.org

بن بست استراتژیک فرقه رجوی و سرمایه گذاری شکست خورده

مسعود رجوی تئوریسینی که ۳۷ سال است با اشتباهات مهلک باعث نابودی چند نسل از مردم ایران و جوانان ایرانزمین شده است او از همان ابتدا تا به امروز در سر فصل های مختلف با تصمیمات اشتباه ضربات جبران ناپذیری به تاریخ ایران زمین زده است .

از سی خرداد ۱۳۶۰ تا انقلاب ایدئولوژیک تا رفتن به عراق تا عملیات فروغ تا غلطیدن در دامن صدام حسین بعنوان دشمن اب و خاک ایران تا دهها اشتباه استراتژیک سیاسی تاکتیکی و تشکیلاتی دیگر که تماما محصول افکار جنگ طلبانه و ضد انسانی مسعود رجوی بوده است . او کسی که برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری زده است که کمترینش همکاری با صدام حسین در جنگ ایران وعراق بود و پس از ان نیز همکاری با جنگ طلبان امریکائی برای کشاندن ایران به جنگی خانمانسوز .

از انجائیکه این فرقه و شخص رجوی به هیچ اصول و پرنسیب انسانی اعتقادی ندارند چاره ای جز پناه بردن به میان شکاف ها ندارند حالا این شکاف روزی جنگ ایران و عراق و روزی دگر بحث هسته ای ایران است که رجوی به ان پناه میبرد .رجوی با پنهان کردن واقعیت ذاتی خود در میان این شکافها میتواند برای مدتی زمان بخرد اما بالاخره این شکافها بسته میشوند و دستش رو میشود و دیگر نمی تواند به میان این شکافها بخزد .نمونه ان جنگ ایران عراق بود که رجوی خود را به میان این شکاف کشاند و با به کشتن دادن هزاران نفر چند نسل را به نابودی کشاند .پس از گل گرفته شدن این شکاف رجوی وارد شکاف دیگری شد که اساس ان و بنیادش بر وابستگی به عنصر بیگانه استوار بود یعنی مقوله هسته ای .رجوی سالها سرمایه گذاری کلانی در این شکاف انجام داد تا بتواند جنگ طلبان امریکائی و اسرائیلی و عربستانی را به جنگ با ایران بکشاند که معنی ان نابودی کشور ایران و فرزندان ایران زمین بود اما باز هم نتوانست و با توافق هسته ای طرفین این شکاف نیز بسته شد و او مجبورشد و مجبور است از شکاف بیرون بیاید دیگر دروغ و حقه بازی و بیمه نامه درست کردن هایش دردی را از او دوا نمی کند تا کی میتواند به نیروهایش دروغ بگوید و امروز را به فردا برساند واقعیت ها انقدر سرسخت هستند که رجوی باید ماهیت خودش را نشان بدهد دیگر نمی تواند پشت پرده جنگ طلبان امریکائی پنهان شود و شعار صلح بدهد اما امریکائی ها و عرب ها و اسرائیلی ها را تشویق به بمباران ایران کند او باید بپذیرد که بیش از سه دهه فقط کارش تبدیل طلا به زغال و اسکلت بوده است او باید بپذیرد که در تمام این سالها برای رسیدن به قدرت دست به هر کاری یعنی به هر کس و ناکسی اویخته است میشود اینگونه هم گفت او به هر اجنبی اویخته تا بیایند رجوی را به قدرت برسانند .به قول گاندی انسانکه غرق میشود قطعا می میرد چه در دریا چه در رویا چه در دروغ چه در خوشی چه در کینه و انتقام رجوی سالهاست که غرق شده است او سالهاست در عقده رسیدن به قدرت غرق در همه تباهی ها شده است برای او جنگ طلبان خونریز بهترین گزینه هستند چرا که از جنس خود او هستند .اما واقعیت ها با سرسختی هر چه تمام رجوی را مجبور میکنند تن به ان بدهند و دیگر رجوی نمی تواند با دروغ و دغل حتی نیروهای خودش را هم بفریبد . و امروز نیز پس از این توافق رجوی باید از این شکاف بیرون بیاید دیگر نمی تواند شعار صلح و ازادی بدهد وبه دشمنان اب و خاک ایران چشمک بزند که بفرمائید ایران را بمباران کنید . عاقبت فرقه ای که سرنوشتش را با بیگانگان گره میزند روزی صدام و روزی عربستانی ها و روزی اسرائیلی ها و امریکائی ها بیش از این نیست که امروز گرفتارش شده و هر روز هم که میگذرد بیشتر به قهقرا میرود ..

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید