نادر نادری: حال فصل درو طوفان است

0
571

حال فصل درو طوفان است

نادر نادری، وبلاگ آیندگان، بیست و دوم ژوئیه ۲۰۱۵:…و این دیگر عراق و جنایت های تو در عراق نیست که با بر پائی کارنوال های مجانی برای افریقائی ها و گرسنه های اروپائی با برگزاری ویلپنت بتوانی آن را محو کنی سالیان هزینه کردید که با برگزاری این شو های مسخره مسئله عراق را محو کنید و در اذهان پاک کنید اعتراف می کنم تا حدودی موفق شدید اما خدا بگم …

لینک به منبع

حال فصل درو طوفان است

نادر نادریدر این سالیان رجوی با پرداخت هزینه های گزاف چه مالی و چه سیاسی و بدتر از همه از دست دادن کامل پایگاه اجتماعی در ایران برای خود باد کاشت و با همه این هزینه حال باید طوفان درو کند در تمام این سالها رجوی همین روش را در پیش گرفت از رفتن به خاک عراق وطن فروشی و درکنار ارتش صدام فاحشگی سیاسی خود و زن سومش مریم قجر خود فروشی های سیاسی و همسوئی با شیخ نشین های دشمن ایران و……..

و اما بر باد رفتن هزینه های گزاف به اصطلاح افشاگری هسته ای ایران که بزرگترین کشت کار این کوتوله سیاسی که باید در همین روز ها طوفان درو کند در تمام این سالها بجز اسرائیل و نتانیاهو حاضر به آلوده کردن خود با سیستم رجوی نکرد و در تمام کنفرانس ها افشاگری اتمی حتی یک کشور حاضر به تائید خزبلات رجوی نشد ومعمولا بعنوان یک منبع خبر غیر موثق در رسانه های امریکائی و اروپائی درج میشد درسته امپریالیزم است درسته بورژوازی است اما مثل رجوی خنگ نیستند

باید به این کوتوله گفت حال هیچی نشده کشورهای اروپائی برای دیدار از ایران از همدیگر سبقت می گیرند آنهم در سطوح بالا بعد از دوازده سال البته در این مورد حنگ نیستی و می دانی که یعنی چه ؟ این همان باد های است که این سالها کاشتی حال باید درو کنی و طوفان را هم باید درو کنی همچنان که سال ها در عراق کاشتی و طوفان درو کردی بیچاره اسرای در چنگال شما . آقای هالو خوب میدانی مفاد حاشیه ای توافق وین چیست ؟ شمارش معکوسی برای بصدا در آمدن ناقوس مرگ دیکتاتوری تو و مریم قجر عضدانلو است در همین روزهای آینده بهم خواهیم رسید و. و این دیگر عراق و جنایت های تو در عراق نیست که با بر پائی کارنوال های مجانی برای افریقائی ها و گرسنه های اروپائی با برگزاری ویلپنت بتوانی آن را محو کنی سالیان هزینه کردید که با برگزاری این شو های مسخره مسئله عراق را محو کنید و در اذهان پاک کنید اعتراف می کنم تا حدودی موفق شدید اما خدا بگم چکار کند این جدا شده ها که نگذاشتن که شما کارتان را خوب پیش ببرید و با این شو ها مسخره ویلپنت جنایات و خیانت های عراق را محو کنید و سر پوش بگذارید این بار بعد از توافق هسته ای وین است و پرونده های جنائی زیادی روی میز دستگاه های قضائی کشورهای اروپائی و این روز ها هم که دیدید که گوی سبق را از هم می ربایند خامنه ای شده آیت الله عظما روحانی شده آقای دکتر رئیس جمهور این روز ها فیلم های مستند از کانال های گوناگون کشورهای اروپائی پخش فیلم های ایرانی مثبت توی این مدت از دو گانه سوزی سیاست اروپا ه مقداری خنده ام گرفته بیچاره این اروپائی ها چقدر زحمت کشیدن که کلمه آیت الله عظما را در فرهنگ لغت خود پیدا کننده یا ابداع کنند

خود را برای درو طوفان آماده کنید

نادر نادری . فرانسه

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید