محمد رزاقی:دروغپردازی ؛ قمپز در کردنهای رجوی رو شد !

0
441

دروغپردازی ؛ قمپز در کردنهای رجوی رو شد !

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیستم ژوئیه ۲۰۱۵:… مذاکرات اخیر و عدم دسترسی فرقه رجوی داعشی ختا به یک برگ از درون ارگانهای ایران نشان داد که رجوی در داخل ایران فقط در حد چند جاسوس در خیابان برای زمینه سازی و ترور و اسید پاشی دارد نه بیشتر انهم با پرداخت هزاران دلاربه کسانی که به خاطر پول ؛عده داده شده از طرف رجوی داعشی مبنی بر خارج …

لینک به منبع

دروغپردازی ؛ قمپز در کردنهای رجوی رو شد !

تقریبا بیش از ۳ ماه در مقاطع مختلف از توافق لوزان تا مذاکرات فشرده ایران با ۵+۱ در وین اتریش روی انتن تمامی خبر گزاریها قرار می گرفت .

انچه قابل توجه بود و رجوی داعشی همیشه در سر فصلهای مختلف بعنوان سند از درون داخل ایران از جمله از شورای نگهبان؛ شورای امنیت ایران و … منتشر می کرد این دوره مذاکرات ثابت کرد همه انچه رجوی داعشی هوا می کرد دروغ و قمپز در کردنی بیش نبوده .

چون این دوره از مذاکرات ایران ۵+۱ برای رجوی داعشی انقدرسرنوشت ساز بود که قاعدتآ باید بیشتر از هر زمان دیگر به دنبال رو کردن از سند از داخل دستگاههای دولتی و امنیتی ایران می پرداخت که این بی اطلاعی رجوی داعشی از وضعیت و اخبار درونی مراکز تصمیم گیری مشخص ایران ثابت کرد رجوی فقط متخصص دروغگویی و قمپز در کردن میباشد و هر انجه تا بحال بعنوان اسناد درونی رژیم منتشر می کرد تمامآ چاپ شده در مقر فرقه رجوی داعشی در اور سوراواز بوده و اصلیت نداشته است .

هر انچه را هم رجوی داعشی در رابطه با مراکز نظامی و هسته ای ایران منتشر می کرد یا اطلاعتی بود که اربابش موساد به رجوی می داده و یا برای خوش ایند اربابش می خواسته مراکز صنعتی را بعنوان مراگز نظامی و هسته ای انهم با اب و تاب و دادن چوب اشاره به دست شوهر سابق مریم قجر قالب کند .

درست مثل سال ۸۸ که یک سری فیلم و مراسم در درون اردوگاه بد نام اشرف درست می کردند و ان را در شبکه های خبری خود بعنوان اسنادی که از داخل کشور به دستشان رسیده منتشر و به خبرگزاریهای بی خبر از واقعی بودن اصل خبرارسال می کرد ند .

مذاکرات اخیر و عدم دسترسی فرقه رجوی داعشی ختا به یک برگ از درون ارگانهای ایران نشان داد که رجوی در داخل ایران فقط در حد چند جاسوس در خیابان برای زمینه سازی و ترور و اسید پاشی دارد نه بیشتر انهم با پرداخت هزاران دلاربه کسانی که به خاطر پول ؛عده داده شده از طرف رجوی داعشی مبنی بر خارج کردنشان از ایران و گرفتن پناهندگی در اروپا که سالیان سال رجوی با این شیوه یک عده انگشت شمار فریب داده و انها هم به خاطر پول داشتن یک زندگی در اروپا دست به هر جنایتی می زنند و نمونه هایی از فریب دادن افراد با چشم خود در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی با چشم خود دیده ام و حتا مواقعی شده برای اینکه رجوی ادعا کند هوادار و .. در ایران دارد انها را خودشان لو می دادند تا با دستگیری این افراد رجوی خوراک تبلیغاتی برای دستگته منگول خود براه به اندازد .

اما حقیقت نباید کتمان کرد مسئله رجوی داعشی نه رژیم ایران نه اینکه توان نفوذ به ارگانهای ایران را داشته باشد حتا به جد می توانم بگویم که رجوی داعشی از رنگ کاشی توالت مراکز خساس و یا ارگانهای ایران را ندارد !

تمام تلاشهای رجوی برای خاموش کردن خانواده های اعضاء اسیر و جدا شده ها می باشد و به همین خاطر در فرودگاه بغداد با استخدام بعث های سابق که نفرات طارق الهاشمی فراری می باشند که کار ان افراد برای رد کردن افرادی هستند که می خواهند به داعش بپیوندند و کپی برداری از پاسپورت ایرانیهایی که وارد فرودگاه بغداد می شوند این چند نفری که در فرودگاه بغداد برای طارق الهاشمی بصورت مخفی کار می کنند جزو نفرات کلیدی حساب می شوند و رجوی داعشی از طریق طارق الهاشمی ان افراد به استخدام خود در اورده است .

رجوی داعشی هر ادائی در می اورد میماند مثل :

گ …. در مسگر آباد …….. لاف در غربت

پاریس : محمد رزاقی

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید