تایید ضرب و جرح دو پدر توسط ایادی رجوی در پزشکی قانونی – اطلاعیه شماره ۵

0
1500

تایید ضرب و جرح دو پدر توسط ایادی رجوی در پزشکی قانونی – اطلاعیه شماره ۵

پیوند رهایی، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  پزشکی قانونی موارد ضرب و جرح ما توسط ایادی فرقۀ رجوی را که پلیس گزارش کرده بود گواهی و تأیید کرده و جهت الصاق به پروندۀ اتهام پادوهای رجوی به پلیس اورسواواز ارسال نمود. ما دو پدر که از دوری فرزندانمان و نگرانی از جان آنان رنج می بریم تراکتهای مربوط به اسارت دخترانمان در دست این فرقه همراه با تصاویر …

لینک به منبع

اطلاعیه شماره ۵ دو پدر معترض به اسارت فرزندانشان

پزشکی قانونی فرانسه مورد ضرب و جرح قرارگرفتن دو پدر توسط ایادی مریم قجر در اورسوراواز را گواهی کرد

روز پنجشنبه ۱۶ اکتبر طبق قرار تعیین شده و معرفی توسط پلیس اورسوراواز ما مصطفی محمدی و دخترم حوریه محمدی و قربانعلی حسین نژاد که روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه از سوی نوچه های مسعود رجوی و اراذل و اوباش تحت امر مریم قجر حین افشاگری و اعتراض مسالمت آمیز در شهرک مقر مرکزی فرقۀ رجوی یعنی اورسوراواز در حومۀ پاریس مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته بودیم در محل پزشکی قانونی منطقۀ مربوطه (پونت اواز) حاضر شده و مورد چک و معاینۀ پزشکی قرار گرفتیم.

پزشک قانونی ضرب و جرح توسط مزدوران رجوی را تایید کرد

پزشکی قانونی موارد ضرب و جرح ما توسط ایادی فرقۀ رجوی را که پلیس گزارش کرده بود گواهی و تأیید کرده و جهت الصاق به پروندۀ اتهام پادوهای رجوی به پلیس اورسواواز ارسال نمود.

ما دو پدر که از دوری فرزندانمان و نگرانی از جان آنان رنج می بریم تراکتهای مربوط به اسارت دخترانمان در دست این فرقه همراه با تصاویر آندو را در اختیار پزشکان و کارمندان پزشکی قانونی و بیماران و مجروحین و قربانیان مراجعه کننده به آنجا قرار دادیم که موجب تأثر شدید آنان و حمایتشان از ما و انزجارشان از عملکردهای وحشیانۀ افراد این فرقه که در نزدیکی آن منطقه سکونت دارند گردید.

قربانعلی حسین نژاد

مصطفی محمدی

۱۷ ژوئیۀ ۲۰۱۵ – ۲۶ تیر ۱۳۹۴

*

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید