حضور و افشاگری گستردۀ دو پدر ایرانی در اوسوراواز شهر مقر فرقۀ رجوی

0
360

آن دو ضمن این آکسیون گسترده با مردم شهر اورسوراواز در کوچه ها و مغازه ها و کافه ها و حین عبور ماشینها با دادن بروشورها و تراکتهای مصور تماس گرفته و به صحبت و افشاگری در مورد این موضوع و ماهیت فرقه ای تروریستی و ضد انسانی که قسمتی از شهرشان را با انواع فریبکاریها و دروغ گویی ها و ادعاهای پوچ و مسخره اشغال و آلوده کرده است دست زدند. مردم شهر چنانکه در تصاویر مربوط به این فعالیت انسانی و عاطفی این دو پدر دردمند می بینید از این اقدام به غایت استقبال کرده و با شوق و علاقۀ وافر تراکتها و بروشورها را گرفته و می خواندند و به دیگران نیز می دادند و از اینکه سران فرقه مقیم شهرشان به دستور مستقیم شخص مسعود رجوی امام غایبشان این دختران جوان را اسیر خود در جهنم عراق کرده و از آزادی و زندگی عادی و تشکیل خانواده محروم ساخته است ابراز انزجار می کردند و به این دو پدر محروم از دیدار فرزندانشان دلداری می دادند.

حضور و افشاگری گستردۀ دو پدر ایرانی در اوسوراواز شهر مقر فرقۀ رجوی در نزدیکی پاریس

روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۴ آقایان مصطفی محمدی از هواداران و فعالان سابق سازمان مجاهدین خلق و قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین که سالیان متمادی در دهۀ شصت در مقر فرقۀ رجوی در اورسوراواز کار کرده است و هر دوی آنها فرزندانشان هنوز در اسارت این فرقه در عراق بسر می برند چندین ساعت در خیابانها و کوچه ها و مغازه ها و کافه ها و ادارات و مؤسسات و شهرداری شهر اورسوراواز در استان والدواز نزدیک پاریس و در میان مردم این شهر که مقر مریم رجوی و بسیاری از سردمداران این فرقه در آن قرار دارد با در دست داشتن پلاکاردها و با پخش بروشورها و تراکتها و تصاویر در مورد دخترانشان سمیه محمدی و زینب حسین نژاد که در اسارت فرقۀ رجوی در کمپ لیبرتی در عراق و مواجه با خطر جانی همچون دیگر اسرای فرقه در آنجا قرار دارند و با پخش سی دی های حاوی فیلمی در مورد چگونگی اسارت سمیه دختر آقای محمدی به دست این فرقه به افشاگری گسترده و آگاهی بخشی به مردم این شهر در مورد اقدام سران این فرقه به ربودن فرزندنشان و اسیر کردن و نگهداری آنها در عراق پرداختند.

آنان در نوشته ها و صحبتهایشان چگونگی انتقال دخترانشان که مقیم کانادا و فرانسه بودند از این دو کشور توسط سران فرقۀ رجوی به پادگانهای نظامی آن در عراق در حالیکه زیر ۱۸ سال قرار داشتند و قطع ارتباط آنان همچون همۀ اسرای این فرقه با افراد خانواده شان و با دنیای بیرون و محروم کردن آنان از ابراز عواطف طبیعی و خانوادگی و زندگی عادی را تشریح کردند.

آن دو ضمن این آکسیون گسترده با مردم شهر اورسوراواز در کوچه ها و مغازه ها و کافه ها و حین عبور ماشینها با دادن بروشورها و تراکتهای مصور تماس گرفته و به صحبت و افشاگری در مورد این موضوع و ماهیت فرقه ای تروریستی و ضد انسانی که قسمتی از شهرشان را با انواع فریبکاریها و دروغ گویی ها و ادعاهای پوچ و مسخره اشغال و آلوده کرده است دست زدند.

مردم شهر چنانکه در تصاویر مربوط به این فعالیت انسانی و عاطفی این دو پدر دردمند می بینید از این اقدام به غایت استقبال کرده و با شوق و علاقۀ وافر تراکتها و بروشورها را گرفته و می خواندند و به دیگران نیز می دادند و از اینکه سران فرقه مقیم شهرشان به دستور مستقیم شخص مسعود رجوی امام غایبشان این دختران جوان را اسیر خود در جهنم عراق کرده و از آزادی و زندگی عادی و تشکیل خانواده محروم ساخته است ابراز انزجار می کردند و به این دو پدر محروم از دیدار فرزندانشان دلداری می دادند.اور سور اواز مریم رجوی

برخی از مردم شهر اورسوراواز که اخیرا شاهد ضرب و شتم و شکنجۀ آقای محمدی و دختر کوچکترشان در این شهر توسط افراد مریم رجوی و چاقوکشان فرقه بودند با دیدن آقای محمدی شجاعت و پایداری او را تحسین کرده و ضمن محکوم کردن خشونت و این اقدام فرقه از سکونت برخی سران آن و ایجاد یک قلعۀ فرقه ای در شهرشان ابراز نارضایتی می کردند.

آقایان محمدی و حسین نژاد ضمن گزارش این فعالیت و آکسیون افشاگرانه به سایت «پیوند رهایی» از همۀ خانواده های اسیر این فرقه در عراق که ساکن کشورهای خارجی هستند و فرزندانشان یا افراد خانواده شان توسط این فرقه به دستور شخص مسعود رجوی و برخی نیز از نوجوانی به پادگانهای نظامی این فرقه در عراق برده شده اند خواستند که به آنان پیوسته و از فعالیتهای حقوقی و بین المللی و قانونی آنان در فرانسه حمایت کنند و با آنان در نجات و رهایی اسرای این فرقه در کمپ لیبرتی و رساندن صدای آنان به مجامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری و مقامات فرانسه و اروپا که سران این فرقه با استفاده از خاکشان در نگهداری هرچه بیشتر فرزندان و افراد خانواده شان در جهنم عراق و زیر خطر مرگ در اجرای دستورات صادره از مسعود رجوی از نهانگاهش تلاش و تبلیغ و اصرار می کنند همصدا شوند. آن دو گفتند که هیچ خواسته ای از سران این فرقه و در رأس آنان مسعود رجوی جز دست برداشتن از به اسارت کشیدن ذهنی و فیزیکی و روانی فرزندانشان و انتقال آنان به خارج عراق ندارند و این خواسته ای کاملا قانونی و اخلاقی و انسانی و حقوق بشری است.

در زیر تصاویر فعالیتهای افشاگرانه و روشنگرانۀ این دو پدر دردمند در شهر اورسوراواز نزدیک مرکز فرماندهی خارج کشوری فرقۀ رجوی و بیخ گوش مجریان دستورات مسعود رجوی و نوچه ها وفالانژهایش و ویترین مانکن و عروسکش مریم رجوی و استقبال مردم شهر از این روشنگریها رامشاهده می کنید.

لینک به منبع: پیوند رهایی

__________________________________________

مونا و زینب حسین نژادقربانعلی حسین نژاد: وقاحت گوبلزی رجوی علیه خانواده ها، مسئولین سازمان ملل، من و دخترم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید