رزاقی:اجلاس دریافت جیره ومواجب نیمه اول سال در اردوگاه رجوی داعشی …

0
545

در این جلسه مریم قجر سوزش و ناله های جانکاه خود و رجوی داعشی را از حضور خانواده های اسیران در کمپ لیبرتی و همچنین از افشاگری های جدا شده ها به نمایش می گذارد و بار دیگر به زبان اشهد خود می گوید که رجوی از داخل ایران تا عراق و کشورهای اروپائی و در سطح بین المللی با حضور خانواده ها و افشاگری جدا شده ها غافل گیر رسوا شده است و از امریکا و یونامی و دولت عراق می خواهد که مانع حضور خانواده های اعضاء نگون بخت در کنار کمپ لیبرتی شوند!

اجلاس دریافت جیره ومواجب نیمه اول سال در اردوگاه رجوی داعشی برگزار شد !

محمد رزاقی ـ 07.06.2015 بنا به گفته سایت فرقه رجوی داعشی یک مشت جیره ؛ مواجب بگیر ثابت و معلوم الحال در مقر رجوی داعشی در اور سوراواز دور هم جمع شدند هم یاوه بشنوند و هم یاوه از خود در کنند تا با دریافت جیره هایشان از دلارهای خونین ۶ ماه اول بدون دغدغه راحت به خوش گذرانی در کنار رود سن و سواحل فلوریدا و… در کنار اهل و عیال ؛ دوست دخترانشان بگذرانند تا خدای نکرده سرنگونی رژیم ایران عقب نه افتد . این جیره خواران به دستور رجوی داعشی باید بر علیه جدا شده ها و قربانیان فرقه رجوی و علیه خانواده های اعضاء نگون بخت اسیر در چنگال رجوی داعشی مقاله بنویسند تا رژیم ایران از این طریق سرنگون شود !

اما نتیجه جمع شدن یک مشت کمپوت هارت و پورت دور هم و تکرار یاوه های چندیدن ساله رجوی داعشی و بله؛ بله گفتن جیره خواران معلوم الحال چیز جدیدی نبوده و نیست و نخواهد بود و تا زمانی که دلارهای خونین به جیب چریک کنار رود سن ؛ نویسنده پستو خانه های رجوی داعشی ازطرف رجوی ریخته می شود همه این مفت خوران هر ساله چند نوبت برای دریافت دلارهای خونین دور رئیس جمهور حسرت بدل رجوی داعشی جمع می شوند و تکرار یاوه های ریئس شورا و ریئس جمهور حسرت بدل شورای دست سازرجوی داعشی را نشخوار می کنند .

محور صحبتهای مریم قجرداعشی بطور ثابت در همه اجلاس ؛ برنامه و شوء تکرار می شود :

ــ رژیم ایران در سراشیب سرنگونی قرار دارد !

ــ بحران از بالا تا پائین رژیم گرفته و رژیم در بحران عمیق گرفتار شده !

ــ مقاومت پیروز شده و جیره خواران ریز درشت رجوی داعشی در حال پارو کردن پیروزی هستند تا در روزهای اینده میم قجر بر روی صندلی خیالی ریاست جمهوری بشیند ….. !

یعنی حرفهای ثابت که مفت گران ولی مریم قجر داعشی برای سرخ نگه داشتن صورت خود مجبور در هر جلسه این یاوه ها را تکرار کند .

ازطرف دیگر مریم قجر به همراه جیره خواران و مفتخوران که در اصل کمپوت های هارت و پورت جلسه مریم قجر داعشی می باشند تاکید کرده اند :

اعضای شورا در سخنرانیهای خود، این گردهمایی و همبستگی و حضور بیش از ۶۰۰ تن از شخصیتها و قانونگذاران و شهرداران و منتخبان مردم ۷۰کشور از ۵قاره جهان را نمایش خیره کننده دیگری از اقتدار ملی و اعتبار بین‌المللی و اصالت و استحکام جنبش مقاومت ایران به‌عنوان یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مردم گرا و……

باید به این کمپوتهای هارت و پورت بگویم رجوی داعشی به هر۶۰۰ فسیل از دور خارج سابق هر چقدر هم دلارهای خونین بدهید و کلی سرویس و رسیدگی کند از ۷۰ کشور ۵ قاره که هیچ از کره ماه و مریخ و … هم نفر بیاورد در سالن ۵ هزار نفری جمع کند بعد هم اعلام کند بیش از ۱۰۰ هزار نفر و خیل عظیم ایرانیان در شوء مریم قجر شرکت کرده اند هیچ معادله ای بهم نخواهد خورد و قبل از شوء ویلپنت گفته بودم اگر ریئس جمهور ۷۲ دولت هم در شوء مریم قجر شرکت کنند در ایران اب از اب تکان نخواهد خورد و همچنان هم شد !

در جلسه شورای دست ساز رجوی داعشی که الحق مزدوران و مواجب بگیران رجوی که شباهت بیشتری به نان بیار کباب ببر دارند ؛ مریم قجر داعشی مدعی شده از ۷۰ کشور( بخوانید بی خانمانها عربها و افریقائهای کمپهای از پناهندگی ) در شوء مریم قجرداعشی شرکت کرده اند !

اگر رجوی داعشی این قدرت داشته یا دارد باید به یک سوال مهم که بارها من شخصآ طرح کرده ام و تا بحال به جزء فحشهایی که لایق رجوی داعشی و مریم قجر باشد چیز دیگری نشنیده ام جواب بدهد .

سوال باز تکرار می کنم :

سایتهای رجوی داعشی چند روز قبل از شروع شوء مریم قجر مدعی شده بود که از شمال تهران ؛ جنوب تهران ؛ غرب تهران ؛ شرق تهران ؛ پائین تهران ؛ زیر تهران ؛ پشت تهران ؛ بالای تهران ؛ جوانان تهران؛ میان سالان تهران اهالی تهران ؛ ساکنان تهران ؛ ایرانیان مقیم تهران ؛ و … که هیچ اسم و رسمی نداشتند از شوء مریم قجر حمایت کرده اند !

ایا بهتر نبود رجوی داعشی به جای جمع کردن اتباع ۷۰ دولت مجهول از همان کسانی که رجوی داعشی مدعی بود از تهران حمایت خود را از شوء مریم قجر اعلام کرده اند دعوت می کرد در داخل ایران ۷۰ نفر در یک میدان جمع شوند ونشان می داد که در داخل ایران هم کس و کاری دارد ؟!

در این جلسه مریم قجر ضمن اعتراف به جاسوسی ؛ وطن فروشی مدعی شده که افشاگری لویزان ۳ کلی معدلات عوض کرده !

سپس مریم قجر داعشی ترس وحشت اش را از مذاکرات اتمی ایران با ۵+۱ در لابلای لفافه ابراز می کند و در اوج مزخرفاتی که بلغور می کند مدعی می شود که اگر رژیم ایران پای مذاکرات امده و توافق کند راه برای قیام باز می شود !!!

از انجا که مذاکره کننده گان به یاوه های نتانیاهو ؛ رجوی داعشی اهمیتی قائل نشده اند مریم قجر با یاوه گویی در جمع جیره خواران می خواهد چیزی گفته وگرنه بهتر از همه رجوی داعشی و سران فرقه می دانند در صورت توافق ایران با کشورهای ۵+۱ و برداشته شدن تحریمها فشار از روی ملت ایران برداشته خواهد شد و طبعآ این روند به نفع ایران خواهد بود . ولی رجوی داعشی و مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی همیشه سورنا را از سر گشادش می زنند و نمی توانند پرت و پلا گوئی ترک کنند چون سالیان سال هست با این شیوه و دروغ و دغل یک عده را در اسارت ذهنی و جسمی در عراق نگه داشته اند ومریم قجر می خواهد به این شیوه شکستهایشان را لاپوشانی کند .

مریم قجر در این جلسه به وضعیت سوریه و, عراق؛ یمن می پردازد و برای شستن دستان خون الود داعشی های ساخته موساد و شیوخ مرتجع عربستان و برای خوش ایند اربابان جدیدش به جستو خیز بوزینه وار می پردازد مدعی می شود حضور ایران در عراق و سوریه وضعیت را بدتر می کند !

مریم قجر در اوج شیادی و اثبات قاراکنیزی خودش به موساد و پادشاه مرتجع عربستان که سازنده گان داعشی های وحشی هستند به اعدام زنان توسط داعشی های وحشی ؛ فروش زنان در بازارهای موصل؛ تجاوز و قتل زنان عراقی و سوریه ای توسط داعشی ها ؛ با قتل و اعدام خیابانی زنان و کودکان بی گناه واعدام دسته جمعی عراقی ها ؛ به پرتاب کردن نفر از ساختمانهای بلند و …. کوچکترین اشاره ای نمی کند ودر عوض این وحشی های ادمخوار و جنایتکار را رزمندگان ازادی و شیوخ انقلابی می نامد .

در این جلسه مریم قجر سوزش و ناله های جانکاه خود و رجوی داعشی را از حضور خانواده های اسیران در کمپ لیبرتی و همچنین از افشاگری های جدا شده ها به نمایش می گذارد و بار دیگر به زبان اشهد خود می گوید که رجوی از داخل ایران تا عراق و کشورهای اروپائی و در سطح بین المللی با حضور خانواده ها و افشاگری جدا شده ها غافل گیر رسوا شده است و از امریکا و یونامی و دولت عراق می خواهد که مانع حضور خانواده های اعضاء نگون بخت در کنار کمپ لیبرتی شوند!

در آخر جلسه جیره خواران و مفت خوران شورای دست ساز رجوی داعشی موظف می شوند هر کدام مطلبی نوشته و درسایتهای مختلف فرقه رجوی داعشی درج کنند تا بدین شیوه حلقه بگوشی خود را برای رجوی داعشی ثابت کنند و بعد از دریافت دلارهای خونین در روی تخت و کنار تخت و کنار رود سن و سواحل فلوریدا ؛نشستن در کافه تریا های اروپا و … با هارت و پورت به سرنگون کردن ادامه بدهند .خخ

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع

هفت گناه مجاهدین خلق فرقه رجوی (پشت صحنه ستون پنجم استخبارات عراق در زمان جنگ)


https://youtu.be/ThX9j6-FRMY

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید