مصاحبه با آقای میلاد آریایی در آکسیون اعتراضی پاریس

0
1308

هیچ معجزه ای نمیتواند سرنوشت رقت بار ا ین سازمان و اندیشه های جنگ طلبانه و خشونت آمیز آنرا تغییر دهد. هر گونه تلاش مزبوحانه برای خوشرقصی مشمئزکننده تنها چشم مردم ایران را به افکار پوسیده و فوق ارتجاعی این جریان ضد ملی باز و بازتر میکند و صد البته نقش بی جایگزین منتقدان این سازمان که تجربه فعلی محصول عمری دراز و عبور از دالان های تاریک تفکر این جریان است قطعا هدیه ای است برای آینده روشن مردم ایران که فرزندان واقعی ایران زمین به وظایف خود عمل کردند و هرگز نگذاشتند تا جایی که در توان شان بود بر چشم مردم ایران خاک بپاشند.

مصاحبه مهدی سجودی با میلاد آریایی در آکسیون اعتراضی پاریس

میلاد آریایی ـ 17.06.2015

مهدی سجودی: ضمن تشکر از شما آقای میلاد آریایی خواهش میکنم علت حضورتان در این آکسیون اعتراضی را بیان کنید؟

میلاد آریایی : واقعیت سیاسی موجود نشان میدهد سازمان مجاهدین مدت هاست که  برای عبور از تنگناهای سیاسی کشنده و بویژه دست رد مردم ایران به شیوه ها وعملکرد این سازمان در جنگ ایران و عراق و بویژه بعد از آن ،راه وابستگی تمام عیار را برای نجات خود برگزیده است و از همین روست که امروز نیز با حمایت سیاسی و مالی اسراییل و همچنین کمک های میلیاردی عربستان دست به تحرکات سیاسی از این نوع یعنی جمع آوری افراد نیازمند از اروپای شرقی و همچننین پناهندگان عرب و افغانی به  اسم ایرانیان آزاده و سپس جمع آوری یک دوجین  از دشمنان مردم ایران وانمود کند که این گوییا دارد برای آزادی مردم ایران مبارزه !! میکند و حضور منتقدین و معترضین به سیاست های این سازمان بدان خاطر است که نشان دهیم نمیگذاریم گندم نمایان جو فروش به شعور سیاسی مردم ایران توهین کنند و وابستگی و مزدوری خودشان را به عنوان مبارزه جا بزنند و از این طریق شدید ترین صدمات و لطمات را به مبارزین واقعی وارد آوردند

مهدی سجودی : شما فکر میکنید چرا مردم ایران به این سازمان هرگز اعتماد نمیکنند؟

میلاد آریایی : میخواهم سوال شما را اینگونه پاسخ بدهم برای چی بایست مردم ما به چنین سازمان وابسته و ضد ملی اعتماد بکنند؟ مگر اعتماد مردمی که شب و روز سختی های یک تحریم فزاینده تمام عیار را با گوشت و پوست تحمل میکنند از سر راه آمده است ؟ به چه دلیل بایست از همان سازمانی که حمایت کننده همه این تحریم هاست و تازه  میگوید کم است و تیلیغ میکند که آمریکا این تحریم ها را  بیشترش هم بکنند و چند گام جلوتر یک جنگ تمام عیار را هم به آن اضافه کنند ، واقعا برای چی مردم ما بایست از این سازمان و در راس اش از مسعود رجوی به عنوان طراح و مریم رجوی به عنوان رمال این سیاست ها حمایت کنند؟

نه جهان امروز جهان واقعیت هاست و نمی توان از یک سو سیاست های استعماری جهان خواران و جنگ طلبان در منطقه خاور میانه را نمایندگی کرد و ازسویی دیگر داعیه دمکراسی و آزادی خواهی داشت و شب و روز کباده وطن پرستی را جابجا کرد

مهدی سجودی : آقای آریایی به عنوان آخرین سوال ادامه این روند وابستگی را چگونه ارزیابی میکنید؟

هیچ معجزه ای نمیتواند سرنوشت رقت بار ا ین سازمان و اندیشه های جنگ طلبانه و خشونت آمیز آنرا تغییر دهد. هر گونه تلاش مزبوحانه برای خوشرقصی مشمئزکننده تنها چشم مردم ایران را به افکار پوسیده و فوق ارتجاعی این جریان ضد ملی باز و بازتر میکند و صد البته نقش بی جایگزین منتقدان این سازمان که تجربه فعلی محصول عمری دراز و عبور از دالان های تاریک تفکر این جریان است قطعا هدیه ای است برای آینده روشن مردم ایران که فرزندان واقعی ایران زمین به وظایف خود عمل کردند و هرگز نگذاشتند تا جایی که در توان شان بود بر چشم مردم ایران خاک بپاشند.

مهدی سجودی:با تشکر از شما

میلاد آریایی : من هم متشکرم

DSC01800

https://www.youtube.com/watch?v=Nz0IqmhpWHA

متن و فیلم مصاحبه اعلام جدایی آقای نادر کشتکار از فرقه مجاهدین

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید