متن صحبتهای خانم زهرا معینی قسمت سوم در تلویزیون مردم

0
1343

 این یک موجی برای فریب نفرات بود و اینکه قیمت مزدوری را بالا ببرد که بعدها این هربه به شکست انجامید که دست اخر نفرات را مجبور شده تشویق به رفتن به اروپا کند… الانم نفرات خودش را در جاهای خارج از شهر استقرار داده و دور از دسترس سازمان ملل میباشد و اینجا جا دارد تبیرک بگویم بابت باز شدن سایت جداشده ها در البانیایی که این امر باعث شد که مسولین سازمان باز یک تو دهنی بخورند و حالب اینکه الانی یک نقطه قوتی برای بچه ها شده و به این طریق صدای انها به بیرون رسیده میشوند

متن صحبتهای خانم زهرا معینی قسمت سوم  در تلویزیون مردم

 زهرا معینی ـ زنان ایران  ـ 17.06.2015 چرا من میگویم الان آلبانی برای سازمان شده باتلاق به ان دلیل میباشد که مسعود رجوی ازانجاییکه خودش یک خود فروخته بوده توانسته بود که با خریدن نفرات در کمیساریا و البانیایی فشار روی خودش کم کند و توانسته بود که نفرات را با هزینه خودش بیاورد ودست کمیساریا و دولت البانیایی را قطع کند

 تا جاییکه در مرحله اول شروع به خریدن نفرات جداشده بود تا اینکه به این شیوه مزدور سازی کند و دربین نفرات جداشده تفرقه بیاندازد انهم با دادن پول به بهانه اطلاع رسانی و درمرحله بعدی مسعود رجوی تلاش کرد که خودش نفر واسط بین جداشده ها و کمیساریا باشد و نقش قیم را نیز بازی کرد طوری شده بود نفرات را تهدید میکرد که اگر ما با کمیساریا و دولت البانیایی نفررابط شما و قیم شما نباشیم کاری میکنیم که اقامت شما دراینجا به مخاطره و اینکه تهدید کرده بودن که پول نمیدهند

و این سبب این شده بودکه مسعود در پروسه زمانی قفه اینجاد کند بین روند واز طرفی خواهان این بودکه کارهای قانونی نفرات انجام نشود وا ازانجاییکه البانیایی کشور ترانیزیت بود مسعود رجوی توانست با این حیله ریل رفتن نفرات به اروپا را مختل کند وازطرف نفرات میگفت اینها حاضر به رفتن نیستند تا جاییکه نفرات متوجه شدن که سازمان دارد درپوش این کاری میکند که نفرات به کشورهای دیگر نروند تا جایی شدکه تعدادی زیادی ازسازمان پول نگرفتن و به کمیساریا اعتماد کردن و این مسله به جای کشیده شد که سازمان بورشده والانی نفرات خودشان با کمیساریا درارتباط هستن که متاسفانه خیلی دیر شده ولی تا همین الانی با کمکهای کمیساریا تعدادی از دوستان ما توانستن به کشورهای دیگر مصاحبه کردن و برای اقامت به انجا بروند….

خوشبختانه با خبر شدیم که با توجه به اینکه مسعود رجوی درصدد این بود که نفرات را با پول به سکوت وادارد تعدادی از این نفرات با اسمهای مستعار شروع به گفتن وقایعی کردن ودر سایتها نیز نوشتن که با عث عقب نشینی و یک تو دهنی بزرگ به پیکرده سازمان نیز شده بود و از طرفی یک روند پلیسی را اینجا شروع کرده بود و مراقب نفرات جداشده بودن تا جاییکه این رسوایی بزرگ مشخص شد طبق گفتار دیگر جداشده ها که مسعود رجوی چندین ده نفررا بعنوان بریده و جداشده به جان این نفرات انداخته بود که از انها اطلاع و خبر چینی بکنن و بپا و حتی این نفرات را نیز کنترل میکرده و هرجایکه این نفرات بودن انها حضور داشتن که خوشبختانه با پیگیری حقوقی دم این نفرات برچیده شده بود تا جاییکه تعدادی از همین نفرات الانی از سازمان جدا شده وازکمیساریا پول میگیرد ….

با کمال خوشحالی متوجه شدیم که تعدادی از نفراتی که درمراحل بعدی امدن نزدیک به 36 نفر جداشدن که یک تودهنی برای مسعود بود چون قبل ازان نشست درلیبرتی گذاشته بود که هرکس برود خاین میباشد و مزدور وتهدید به کشتار انها کرده بود که خوشبختانه تا رسیدن جدا شدن و این مسله به جای کشید ه شده بود که مسعودیک پیام درون لیبرتی و برای نفرات خودش دراینجا داده بود وانها را زالو خطاب کرده بود که درهمان شب تعدادی نیز ناراحت شده وازسازمان جداشده واین پیام را به گوش دیگر دوستان رسانده و جالب انکه تعدادی دیگر وقتی فهم کردن مسعودرجوی چه ادمی میباشد بازازان جدا شده و به کمیساریا پنا ه اورد اند.

 جالب اینکه باز طبق توافق و گفته های این دوستان الانی کمیساریا برای نفراتی که جدا میشوند سریع دست به اقدام نیمزند و با مسولین سازمان تماس گرفته و میگوید شما چرا نفرات را از لحاظ مالی کمک نمیکنید واین مسله برای سازمان گران تمام شده وکسانی که ازسازمان جدا میشوند بایستی چهار ماه بی پولی و بی جایی بکشن که خوشبختانه دیگر دوستان جداشده باخبر میشوند واین نفرات راکمک میکننند و باز متوجه شدیم که سازمان زیر پوش بریده های ساختکی خانه کرایه کرده و تعدادی ازاین نفرات را درانجا اسکان داده باز با خبر شدیم که تعداد نفرات چدا شده نزدیک به 100 بیشتر شده بودن واین نفرات با دیگر نفرات سازمان ارتباط برقرار کرده بودن و ترس این نفرات ریخته بود تا جاییکه تعداد معترضین روزانه داشت بیشتر میشد که سازمان انهارا سرجم خارج از شهر اسکان داده بود ودیگر نفرات جداشده را تهدید کرده بود که به ان محل نزدیک نشوند و برای ان محلها نیز نگهبان گذاشته…

 در این خصوص وقتی بعد از دوسا ل وعده و عیده و درجا زدن نفرات وازانجاییکه سازمان توانسته بود ریل رفتن نفرات به اروپا را به مخاطره بیاندازد وازانجاییکه نفرات سازمان افشین ابراهیمی دیگر مسولین سازمان وعده های دروغین میدادن به نفرات که میفرستیم شمارا اروپا و به نفرات تاکید میکردن الزام ان اینست که شما اول درخواست اقامت اینجا را بگیرید انهم به این خاطر است که نفرات اینجا زمین گیر شوند و بلاتکلیف بخاطر انکه اینجا از لحاظ اقتصادی کشور مناسبی نیست و وقتی این ابعاد شکست میخورد مسعود رجوی برای اینکه وجود جداشده هارا دراینجا برضرر خودش دید تلاش کرد که انها را باهزینه خودش به اروپا بفرسته…

و الان با عمکرد خودش دراین باتلاق گیر کرده و الانی شما شاهد هستید که درسایت فرعی وپوششی سازما ن دست به لجن پراکنی زده و میخواهد مقصر را جداشده ها جلوه بده که مامقصر این هستیم که با انها ارتباط برقرار کرده و یا اینکه با هواداران سازمان ماارتباط داشته و ما باعث ریزش شدیم و شما بهتر میدانید که بعد ازاینکه امریکا تعداد کمی را پذیرفت برای امریکا مسولین سازمان از این فضا ااستفاده کرده و به نفرات گفتن که اگر شما با ما همکاری نکنید به امریکا و دیگر کشورهای دیگر نمیرید و نمیزاریم اینجا اقامت بگیرید و نفرات را ترساندن واینکه اگر با ما همکاری کنید ما شما را به امریکا میفرستیم

 این یک موجی برای فریب نفرات بود و اینکه قیمت مزدوری را بالا ببرد که بعدها این هربه به شکست انجامید که دست اخر نفرات را مجبور شده تشویق به رفتن به اروپا کند… الانم نفرات خودش را در جاهای خارج از شهر استقرار داده و دور از دسترس سازمان ملل میباشد و اینجا جا دارد تبیرک بگویم بابت باز شدن سایت جداشده ها در البانیایی که این امر باعث شد که مسولین سازمان باز یک تو دهنی بخورند و حالب اینکه الانی یک نقطه قوتی برای بچه ها شده و به این طریق صدای انها به بیرون رسیده میشوند نفراتی که برای امینت خودشان مجبور هستن که ازاسامی مستعار استفاده کرده.

لینک به منبع : زنان ایران

https://www.youtube.com/watch?v=Nz0IqmhpWHA

متن و فیلم مصاحبه اعلام جدایی آقای نادر کشتکار  از سازمان مجاهدین

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید