میلاد آریایی: خیمه شب بازی ویلپنت و حضور وقیحانه دشمنان ایران

0
1311

 سازمانی که معتقد بود بعد از خروج از لیست گروههای تروریستی آمریکا و اروپا  جهان فعلی بهشت میشود و راه بند پیروزی اش در ایران برداشته خواهد شد و بر همین اساس همه هم کیشان خود ، بویژه اعضایش در عراق را سر کار میگذاشت اکنون هیچ چیزی از آن همه دروغ به میان نمی آورد و فعلا تلاش دارد روز مرگی سازمان خود را چنین تحرکات بی رمقی  توجیه کند. رهبری که جز دروغ و فریب به عنوان اصلی ترین و پایه ای ترین اهرم کنترل نیرو و سپس سرکوب سیستماتیک ارمغانی طی 2 دهه گذشته برای نیروهایش نداشت و توام با این 2 اهرم نسلی را به کشتارگاه دیدگاههایش کشاند.

خیمه شب بازی  ویلپنت و حضور وقیحانه دشمنان ایران

میلاد آریایی ـ 11.06.2015    سازمان مجاهدین و مسعود رجوی به همراهی وهمگامی ملکه ترور مریم رجوی بار دیگر در نا امیدی با شکوه در 17 ژوئن بمناسبت خود سوزی های وحشیانه در اروپا و دستگیری بیش از 160 تن از فرماندهان این سازمان در پاریس و حومه پاریس سیرک دیدنی را در ویلپنت پاریس سامان داده اند.

 سازمانی که معتقد بود بعد از خروج از لیست گروههای تروریستی آمریکا و اروپا  جهان فعلی بهشت میشود و راه بند پیروزی اش در ایران برداشته خواهد شد و بر همین اساس همه هم کیشان خود ، بویژه اعضایش در عراق را سر کار میگذاشت اکنون هیچ چیزی از آن همه دروغ به میان نمی آورد و فعلا تلاش دارد روز مرگی سازمان خود را چنین تحرکات بی رمقی  توجیه کند.

رهبری که جز دروغ و فریب به عنوان اصلی ترین و پایه ای ترین اهرم کنترل نیرو و سپس سرکوب سیستماتیک ارمغانی طی 2 دهه گذشته برای نیروهایش نداشت و توام با این 2 اهرم نسلی را به کشتارگاه دیدگاههایش کشاند.

جریان ضد ملی که با وابستگی دیروزش به عراق و وابستگی امروزش به اسرائیل و عربستان  در کوچه پس کوچه های سیاست مطاع خود را عرضه میکند تا زمانی قدرت خیالی خویش را در ایران البته بدون مردم ایران بدست آورد.

این جریان البته که به دروغ مدعی آزادی ایران و ایرانی است ولی به کمک افراد و جنگ طلبان خارجی  و شده حتی بواسطه جنگ و خونریزی عطش خاموشی ناپذیر جبران نماید.

سازمانی که برای کسب قدرت  هر آبروریزی سیاسی و هر رسوایی علاج ناپذیر را پذیرفته است و در عین حال  خودش را موظف به هیچ پاسخگویی در مقابل مردم ایران نمی بیند .

بنابراین آینده چنین جریانی پیشاپیش مشخص است و جریانی که مناسبات دیکتاتوری و عقب مانده ارتجاعی اش اکنون بوضوح برای تمامی نیروهای سیاسی در خارج از ایران و همچنین نیروهای سیاسی و فعالان روشنفکری داخل ایران  عیان گشته است  نیک میداند که هیچ چشم اندازی جز وابستگی هر چه بیشتر در پیش رویش  متصور نیست

پس دقیقا بدنبال چنین هدف و استراتژی هر ساله  ورشکستگان سیاسی و یا کارگزاران و یا نمایندگان سابق  را جمع کرده و برای فرو نشاندن شعله های آرزوهای بر باد رفته  داد سخن میدهد و جالب انکه یک دو جین از این افراد به همراه نمایندگان و کارگزاران سابق دولتی که صدالبته بخاطر پول فقط نظر موافق خود را اعلام و واضح تر به فروش میگذارند نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

   در جلسه ا ی که حتی شنوندگان آن نیز ایرانی نیستند و تنها شاید انتظامات و سیستم های کنترلی آن ایرانی و از اعضای این سازمان باشند قادر نخواهد بود بر موج شکست ها و رسوایی ها سرپوش بگذارد.

این کل مبارزه این سازمان براساس تئوری جنگ مسلحانه و سقوط شتابان است و ائچه تحرکات ارتش باصطلاح ارتش آزادیبخش در این محدوده کوچک است که بیشتر کاریکاتوری از مبارزه را نمایش میدهد ، خلاصه  میگردد.

این چنین است که تاریخ نیز به روشنی حکم خود را در باره انان صادر کرده است و این فلاکت با شکوه محصول همان حکم تاریخی است که این سازمان و رهبری پنهان اش مسعود رجوی را تمام قد در برابرش به چالش کشیده و در کنارش مردم ایران که گندم نمایان جو فروش را نظاره گرند و هرگز انان را با این شعبده بازی ها به رسمیت نشناخته اند.

نتیجه گیری انکه حتی کمک های میلیاردی خارجی در حمایت از این گروه و دروغ های مستمر روزانه که لحظه ای متوقف نشده است پیشرفتی را برای آنان میسر نکرده و گرد همایی جنگ طلبان آمریکایی و سیاست مدارن ورشکسته به همراهی و پادویی مریم رجوی،  توام با سیاهی لشگر افراد غیر ایرانی تلخ ترین شکست های استراتژیک را برای آنان رقم زده است و رسوایی بر آمده از این تحرکات ضد ملی ،  ایرانیان آزاده و میهن پرست در خارج از ایران را خوشبختانه هرگز فریب نداده است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید