محمد رزاقی: ناقوس فروپاشی لیبرتی به صدا در امد !

0
1377

امروز صبح شیاد خانه شورای دست ساز رجوی طبق معمول داد وبیداد راه انداخته که ای امریکا ؛ سازمان ملل به دادم برسید ! رجوی داعشی بهتر از هر کس صدای ناقوس فروپاشی لیبرتی در سوراخ موش می شنود و به همین خاطر با ادعاهای مزخرف و مضحک در داد و بیداد نامه شورای دست ساز خود مدعی می شود که نیروی قدس و نیروهای اطلاعات به اسم خانواده به کمپ لیبرتی امده اند ! در بیانیه شورای دست ساز رجوی داعشی امده است : صبح روز سه‌شنبه ۱۹خرداد ۹۴ (۹ژوئن ۲۰۱۵) سفارت رژیم آخوندی در بغداد به کمک سرهنگ صادق محمد کاظم و سرگرد احمد خضیر مأموران کمیته دولتی سرکوب ساکنان اشرف،

محمد رزاقی ـ ایران اینترلیک ـ 06.11.2015 

http://iran-interlink.org

ناقوس فروپاشی لیبرتی به صدا در امد !

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیتنها و تنها خواسته خانواده های متحصن یک ملاقات است، همین

امروز صبح شیاد خانه شورای دست ساز رجوی طبق معمول داد وبیداد راه انداخته که ای امریکا ؛ سازمان ملل به دادم برسید !

رجوی داعشی بهتر از هر کس صدای ناقوس فروپاشی لیبرتی در سوراخ موش می شنود و به همین خاطر با ادعاهای مزخرف و مضحک در داد و بیداد نامه شورای دست ساز خود مدعی می شود که نیروی قدس و نیروهای اطلاعات به اسم خانواده به کمپ لیبرتی امده اند !

در بیانیه شورای دست ساز رجوی داعشی امده است :

صبح روز سه‌شنبه ۱۹خرداد ۹۴ (۹ژوئن ۲۰۱۵) سفارت رژیم آخوندی در بغداد به کمک سرهنگ صادق محمد کاظم و سرگرد احمد خضیر مأموران کمیته دولتی سرکوب ساکنان اشرف، شماری از مزدوران اطلاعات رژیم آخوندی و نیروی تروریستی قدس را تحت عنوان خانواده ساکنان لیبرتی به محل ایستگاه پلیس در کمپ لیبرتی منتقل کردند. آنها پلاکاردهایی علیه ساکنان لیبرتی به همراه داشتند.

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیتنها و تنها خواسته خانواده های متحصن یک ملاقات است، همین

به مخ پوسیده های رجوی داعشی که در اور سوراواز نشسته و با امدن چند خانواده به درب لیبرتی همچون رهبر گور به گور شده شان زرد کرده اند می گویم اگر یک در ملیون روی حرفی که خودتان می زنید که نیروی قدس و نیروهای اطلاعات تحت عنوان خانواده به کمپ لیبرتی امده اند به ایستید من شخصا حاضر هستم با همراه وحضور نماینده گان سازمان ملل ؛ نماینده صلیب سرخ ؛ نماینده امریکا ؛ با حضور نماینده گان پارلمان اروپا ؛ و با حضورنماینده گان احزاب و شخصیتهای سیاسی ایرانی به دیدار همان کسانی که در جلو کمپ لیبرتی روی مقوا عکس عزیزان خود را چسبانده اند و یا اسم عزیزشان را روی کارتن نوشته و خواهان ملاقات هستند برویم تا مشخص شود مادران و پدران پیر و دختری که هر گز روی پدرش را ندیده ماموران اطلاعات یا نیروی قدس هستند یا اینکه رجوی داعشی به همراه مریم قجر و دیگر سران فرقه رجوی داعشی از ترس حضور خانواده ها و از ترس فرو ریختن دیوارهای کمپ لیبرتی به سبک رجوی داعشی به هزپان گویی افتاده اند .

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیتنها و تنها خواسته خانواده های متحصن یک ملاقات است، همین

باید به مخ پوسیده های رجوی داعشی بگویم داد و بیداد هایتان فقط مصرفش برای ترساندن اعضاء نگون بخت مستقر در کمپ لیبرتی هست که در حصار ذهنی و جسمی اسیر رجوی داعشی هستند وگرنه هر انسان عاقل و با شرافتی حتا اگر اسم و رسم این افراد نداند با دیدن عکسهایشان متوجه خواهد شد کسانی که در پشت دیوارهای کمپ لیبرتی برای ملاقات عزیزانشان به تحصن نشسته اند خانواده های زجر کشیده ای هستند که چندین سال بدنبال ملاقات با عزیزان خودشان هستند و با به جان خریدن هزاران تهدید در وضعیت آشفته عراق و تحمل گرمای طاقت فرسا و محدودیتها خواهان ملاقات با عزیزان خودهستند .

این را هم به رجوی داعشی و مریم قجر و دارو دسته رجوی می گویم و تاکید می کنم اعزام تیمهای تروریستی از اور سوراواز برای ترور جدا شده ها برای ضرب و شتم و پخش اعلامیه علیه جدا شده ها درست کردن ویروس با فیلمهای انقلاب خواهر مریمتان ! ( فیلمهای پورنو به اسم جدا شده ها ولی در واقع ویروس برای مختل کردن سیستم کامپیوتر می باشد ) و با دروغ و دعل بازی که خانواده های اعضاء نگون بخت نیروی اطلاعاتی و نیروی قدس جا زدن کاری از پیش نخواهید برد و بیشتر مایع ابروریزی و رو شدن هر چه بیشتر ماهیت ضد انسانی و ضد اخلاقی (البته اگر ذره ای یافت شود که نمی شود ) می شوید و خدمت انور؛ مشعشع رجوی زنباره باید بگویم از این فیلمها و ادا اطوارها برایت تومونی دوخته نمی شود بهتر از همان روز که خودت به زبان اشهدت اعتراف کردی دامن می پوشی با همان دامن در سوراخ موش بمانی یاوه سرائی بکنی بیست و چهار ساعته ابگوشت اطلاعات و نیروی قدس تلیت کنی خوش باشی و باز مجبورم همان تک بیت شعر دوباره تکرار کنم که می گوید :

ابلهان را بگذارید بنالند همه ….( این تک بیت از خودم )

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیتنها و تنها خواسته خانواده های متحصن یک ملاقات است، همین

اما به خانواده هایی که پشت درب کمپ لیبرتی هستند و به مادران ؛ پدران و خواهران ؛ برادران خودم سلام می رسانم و از صمیم قلب برایشان ارزوی سلامتی دارم و امیدودارم راهی را که در پیش گرفته اند و تا محقق شدن خواسته به حقشان که همانا ملاقات عزیزانشان هست روی خواسته شان به ایستند و من و همه دوستان جدا شده از این فرقه با افشاگریهای مناسبات درونی و ضد انسانی فرقه رجوی داعشی وبا رساندن صدای خانواده ها یی که فقط خواهان ملاقات با عزیزان خود هستند به گوش مجامع بین المللی و انسانهای با وجدان بتوانیم آزادی اعضاء اسیر در چنگال رجوی داعشی را فراهم کنیم و به شما اطمینان می دهم و با یک یا علی محکم صدا هایتان را از دیوارهای بتونی کمپ لیبرتی به گوش عزیزان خودتان برسانید و مطمئن هستم حضور وصدای شما خانواده ها همان ناقوس فروپاشی فرقه رجوی خواهد بود . یا علی

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیتنها و تنها خواسته خانواده های متحصن یک ملاقات است، همین

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیتنها و تنها خواسته خانواده های متحصن یک ملاقات است، همین

خانواده های گروگانهای فرقه رجوی بیرون کمپ لیبرتیتنها و تنها خواسته خانواده های متحصن یک ملاقات است، همین

پاریس : محمد رزاقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید