حقوقدان واقعی این حرف هارا نمیزند، آنها فقط پول گرفته اند!

0
652

تا آنجا که این برادرتان اطلاع دارد، کمپ لیبرتی بعنوان یک کمپ ترانزیتی مورد قبول طرفین دعوا قرار گرفته وهرگز درجایی، این بند که کمپ مذکور میتواند درشرایطی به کمپ دائم ودور ازنظارت قوانین صاحب خانه ( عراق) تبدیل شده ، اشاره ای نشده ودولت عراق هم هرگز قبول نکرده که بوالهوسی مانند مسعود رجوی درگوشه ای ازخاک آن، کمپی با قانون ومقرراتی که مال دولت عراق نیست وحکومت این کشور نظارت وکنترلی برآن ندارد ، قوانین جنگلی خود را پیاده کند! اگر حرف مرا نفی میکنید ، برای اثبات حقانیت خود، متن تمامی قراردادهای موجود بین شما ودولت عراق وسازمان ملل متحد را منتشر کنید تا سیه روز شود هرکه دراو غش باشد!

حقوقدان واقعی این حرف هارا نمیزند، آنها فقط پول گرفته اند!

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

۱۹/۰۳/۱۳۹۴

کسی که علم حقوق وقضاوت خوانده ویا اطلاعی ازروند آن دارد، میداند که این افراد ، درپایان تحصیلات خود سوگند نامه ای را امضاء میکنند ومتعهد میشوند که هرگز دروغ نگفته وحتی وقتی موکل خود را گناهکار دانستند، به محضر دادگاه اعلام کرده وبجای یک شاهد عادل و یا قاضی باوجدان عمل کنند.

اما، بی استخوانی، طمع زیاد به مال دنیا و یا احتیاج مادی – چنانکه افتد ودانی- بعضی ازاین وکلا را به وکیل السطنه و … تبدیل کرده وبرخلاف وجدان کاری خود کارهایی میکنند که برابر آن سوگند نامه نباید بکنند!

۶۴۲ حقوق دان و وکیل عرب ؟! بیانیه داده برعلیه اسرای کمپ لیبرتی وبنفع شخص مسعود رجوی، اززمره ی افراد دسته ی اخیر هستند که طی خبری در رسانه های رجوی ، اینگونه دسته گل به آب داده اند:

” بیانیه۶۴۲ حقوقدان، وکیل و قاضی از ۱۱کشور عربی، فراخوان به دولت عراق برای اعلام موقعیت قانونی ساکنان لیبرتی به‌عنوان پناهندگان حفاظت‌شده “

تا آنجا که این برادرتان اطلاع دارد، کمپ لیبرتی بعنوان یک کمپ ترانزیتی مورد قبول طرفین دعوا قرار گرفته وهرگز درجایی، این بند که کمپ مذکور میتواند درشرایطی به کمپ دائم ودور ازنظارت قوانین صاحب خانه ( عراق) تبدیل شده ، اشاره ای نشده ودولت عراق هم هرگز قبول نکرده که بوالهوسی مانند مسعود رجوی درگوشه ای ازخاک آن، کمپی با قانون ومقرراتی که مال دولت عراق نیست وحکومت این کشور نظارت وکنترلی برآن ندارد ، قوانین جنگلی خود را پیاده کند!

اگر حرف مرا نفی میکنید ، برای اثبات حقانیت خود، متن تمامی قراردادهای موجود بین شما ودولت عراق وسازمان ملل متحد را منتشر کنید تا سیه روز شود هرکه دراو غش باشد!

کمپ لیبرتی بعنوان یک کمپ ترانزیتی مورد توافق قرار گرفته و با تعلل عامدانه ی رجوی، مهلت اقامت دراین کمپ از مدت ها پیش باتمام رسیده واینک این شخص خودشیفته وجاه طلب برآنست که به زیر قول وامضای خود زده تا بتواند با به کشتن دادن این اسرا ویا همراه کردنشان با داعش ، دستمالی راازآتش گرفتن خاورمیانه نصیب خود سازد، این کمپ را نمیتواند به اقامتگاه ابدی اسرای رجوی تبدیل کند!

درادامه ی این نوشته ی منتسب به این ناحقوق دانان آمده است:

” ۶۴۲ وکیل، قاضی و حقوقدان عراقی و عرب، در بیانیه مشترک خود اعلام کردند: در شرایطی که دخالتها و جنایتهای رژیم ایران در کشورهای منطقه و دامن زدن این رژیم جنگهای فرقه‌یی در ۴ کشور عربی، تنفر عمومی از این رژیم را برانگیخته و تشکیل ائتلاف منطقه‌ای، این رژیم را غافلگیر و مات کرده “.

در این پاراگراف ضمن تاکید موکد به سخنان رجوی ها که با ادبیات آنها مو نمی زند ومن بخاطر این موضوع گفتته ام که کار اینها فقط پول گرفتن بوده ، بازهم بطور ناجوانمردانه ای نام ایران را مطرح کرده اند تا نقش آمریکا، اسرائیل ، اردوغان و شیوخ مرتجع منطقه منسی شود!

بارها گفته شده ومن نیز تاکید دارم که ایران توان بهم زنی نظم منطقه را ندارد و بهترین کار برای دولت این کشور رفع مشکلات داخلی است که اتفاقا درست برسر این موضوع هم متمرکز شده است وشما بهمراه این قضات وحقوقدانان خود نمیتوانید درعصر بیداری مردم ایران ، آنها را درخواب کرده ودشمنان مردم خاورمیانه را درلباس ” ایران” به آنها معرفی کنید!

ایران باعراق مستقل وآباد وآزاد است که میتواند دردور زدن تحریم های بشدت ظالمانه، ازاین کشور همسایه وهم کیش خود استفاده کند ومرزهای امن تری داشته باشد و مسائل سوریه وتوسعه ی تروریزم وتجزیه طلبی درآن کشور درخدمت اسرائیل بوده و برخلاف مصالح ملت ودولت ایران است.

به یمن که برسیم باز باید گفت که این کشور حدود صد سالی است که جولانگاه عربستان است ودورتر ازما. وما درصورت داشتن تمایل هم بطور طبیعی نمیتوانیم نقش تعیین کننده ای در سرنوشت آن کشور ایفا کنیم وبنابراین باید که دنبال قدرت ها وعوامل دیگری غیرازایران باشیم!

در ادامه بیانیه حقوقدانان عرب آمده است:

” پس از آن‌که دروغ بودن تمامی اتهامات رژیم ایران علیه مجاهدین خلق ایران در ۱۲سال گذشته در چندین پروسه قضایی در کشورهای اروپایی و آمریکا، برملا شد و دستگاههای قضاییه آن کشورها با احکام متقن قضایی، دولتهای متبوع خود را وادار کردند سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیستهای ظالمانه تروریستی خارج کنند، رژیم ایران دستگاه تبلیغاتی خود و برخی رسانه‌ها و عناصر عراقی وابسته به خود در عراق را به‌کار گرفته تا به دروغ ادعا می‌کنند اعضای مجاهدین در کمپ لیبرتی با گروه جنایتکار و تروریستی داعش در ارتباط بوده و قصد عملیات علیه نیروهای عراقی دارند “.

مشکل این است که حتی اگر کلمه ی تروریست بودن اقلا ده ساله را ازروی باند رجوی بردارند، صفت دیگر آنرا که ” فرقه ی منحط، مخرب ومستبد” است ، نمیتوان ازآن تشکیلات مافیایی گرفت. چرا که تمامی اقدامات ونوشته های برونی ودرونی ومناسبات موجود ، براین صفت ضدبشری صحه میگذارد و مهمتر اینکه ما اهمیتی نمیدهیم که نظام سلطه وتابعیت به چه کسی تروریست میگوید اما این را میدانیم که درتقسیم بندی های تروریزم ” خوب” و ” بد” ، شما اخیرا جزو دسته ی اول بحساب آمده اید واین نهضتهای رهائی بخش هستند که ناچار به یدک کشیدن استاتوی ” تروریزم بد ” بوده والبته که ازنظر جانخواران باید نابود شوند!

بحث درمورد صفت دیگرتان که جاسوسی بنفع غدارترین دشمن اکثریت مطلق مردم خاورمیانه است ، فعلا برای بعدها میماند!

درپایان این بیانیه آمده است:

” ما امضا‌کنندگان این بیانیه از دولت عراق خواستار اعلان موقعیت قانونی ساکنان لیبرتی به‌عنوان پناهندگان حفاظت‌شده بین‌المللی هستیم تا از این قبیل توطئه‌ها و زمینه‌سازیهای جنایتکارانه از سوی باندهای جنایتکار تحت‌امر نیروی تروریستی قدس رژیم ایران ممانعت شود “.

اینکه شما درظاهر هم که شده حقوقدانانی هستید که متاسفانه به سبک وسیاق رجوی مینویسید ، باید بدانید درخواست تان شبیه درخواستی است که مثلا ازیک کشور خواسته شود که حاکمیت ملی خود بر قسمتی ازاراضی اش را نادیده گرفته وبه رجوی اجازه دهد که باین قسمت بازگشته ومجددا بساط عیش ونوش وحرمسراداری اش را پهن کند، وجاهت قانونی ندارد و وبنابراین مقبول نخواهد افتاد!

نتیجه ی این کنش واکنش ها ، پول های حرامی است که شما ها ازطرق مختلف دریافت میدارید و قطعه کشکی است که رجوی مشغول سابیدن آن باشد وتداوم اسارت کمپ نشینان لیبرتی که شما به حکم کاری خود میبایست کمک میکردید تآ آنها را رها کنید که برعکس عمل نموده وبجای حفظ جان آنها ، زندگی وسلامتی شان را بخطر میاندازید!

لینک به منبع: ایران اینترلینک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید