نامه سرگشاده انجمن زنان به آقای بوجار نیشانی رئیس جمهور آلبانی

0
1167

درواقع به نوعی برای گروهی که زیر ذره‌بین تمام سازمانهای اطلاعاتی قرار دارد و بطور خاص روی نحوه گردآوری درآمدهایش حساسیت وجود دارد این اعداد و ارقام قبل از محتوای سخنرانیها خود نشان‌دهنده وضعیت کنونی فرقه رجوی و به نوعی قدرت‌سنج آن شده است. خرید سناتورهای آمریکایی، پرداخت هزینه تردد سیاهی لشگر، آوردن انواع و اقسام سیاستمدار و کارشناس و چهره سیاسی، هنری، اجتماعی از شرق و غرب عالم از جمله اقداماتی است که رجوی انجام می‌دهد. بسیاری از این اقدامات توسط شرکت‌ها و اشخاص متخصص در این کار انجام می‌شود …

نامه سرگشاده انجمن زنان به آقای بوجار نیشانی رئیس جمهور آلبانی + متن انگلیسی نامه

زنان ایران، آلمان، 05.06.2015

با عرض سلام واحترامات خالصانه

آقای بوجار نیشانی

سالهاست که در سالگرد 30خرداد، به مناسبت مهمترین اتفاقات و سرفصل‌هایی که در فرقه رجوی افتاده مراسمی برگزار می‌شود. برگزاری این مراسم چند سالی است که بصورت متمرکز در پاریس و در سالن ویلپنت انجام می‌گیرد

با توجه به رشد و پیشروی فرقه خطرناک رجوی در آلبانی و پیشگیری از استقلال فردی افراد با خبر شدیم شما آقای رئیس جمهور و به همراه تعدادی از نمایندگان کشورشما که میزبان تعدادی از افراد اسیر در فرقه ای رجوی هست و شما هم قبول کردید و میخواهید به این نمایش مضحک ویلپن در پاریس بروید شرکت شما در برنامه‌ای ویلیپن پاریس علامت تائید و سرپوش گذاشتن روی کارهای ترورستی و تمام جنایتهای آنهاست و از طرف ما اعضائی که مورد ظلم این فرقه قرار گرفته‌ایم قابل توجیه نیست لذا از شما خواهش میکنیم تجدید نظر در رفتن بکنیدو اجازه ندهید از شما و کشور شما سو استفاده‌ای تبلبغاتی برای افراد اسیر در دستگاه رجوی شوید شمابا رفتن به این نمایش کمک میکنید به زوج ترور مریم رجوی و شوهر فراریش که بیشتر از 12 ساله غائب شده بیشترین نقض حقوق بشر در این فرقه انجام شده و می‌شود

این سازمان سکت است و متهم به برخوردهای خشونت آمیز با اعضاء، خودسوزیهای تشکیلاتی، سیستماتیک و جریان وار که برخی از آنها در کشور فرانسه انجام شد همچنین کلیه اعضای زن تحت کنترل مریم رجوی دارای آزادی های اولیه نیستند و در کنترل می باشند خیلی ا ز آنها طبق شواهد ما مورد سوء استفاده جنسی همسر غایب ا ین خانم آقای مسعود رجوی بعنوان رهبر قرار گرفته اند.

و تمامی این افراد از دیدار خانواهایشون محروم هستند و آن‌ها را مزدور مینامند وبا رفتن شما سرپوشی میگذارید بر تمام این جنابتها و همانطوریکه خودتان شاهد هستید روزانه چقدر از این افرادیکه به کشور شما آمده‌اند از این فرقه فرار میکنند.

درواقع به نوعی برای گروهی که زیر ذره‌بین تمام سازمانهای اطلاعاتی قرار دارد و بطور خاص روی نحوه گردآوری درآمدهایش حساسیت وجود دارد این اعداد و ارقام قبل از محتوای سخنرانیها خود نشان‌دهنده وضعیت کنونی فرقه رجوی و به نوعی قدرت‌سنج آن شده است.

خرید سناتورهای آمریکایی، پرداخت هزینه تردد سیاهی لشگر، آوردن انواع و اقسام سیاستمدار و کارشناس و چهره سیاسی، هنری، اجتماعی از شرق و غرب عالم از جمله اقداماتی است که رجوی انجام می‌دهد. بسیاری از این اقدامات توسط شرکت‌ها و اشخاص متخصص در این کار انجام می‌شود

لذا از شما آقای رئیس جمهور محترم میخواهم که اجازه ندهید سران فرقه تروریستی رجوی، کشور شما و پناهندگانی که به شما و کشور شما پناه آورده اند را مثال کشور عراق به خاک وخون بکشند ودر امور داخلی کشور شما دخالت کنند

در پایان  خاطر نشان می کنیم که شرکت شما در برنامه های این فرقه علامتی بر تأیید کارهای تروریستی آنهاست و از طرف ما اعضائی که مورد ظلم این فرقه قرار گرفته ایم قابل توجیه نیست

با تقدیم احترام شما

انجمن زنان

open letter of the women association in Germany

Mr. Bujar Nishani, the president of Albania , greetings and with sincere respects to your Excellency

your Excellency , Mr. Bujar Nishani

for many years on 23th of June , 30 Khordad , the Rajavi cult marks this day for important  incidents which has happened in this cult  . this ceremony for many years has been implemented in villepinte in paris by this cult-like organization.

according to the growth and advancing of this notorious cult in Albania , we had been informed that your excellency , the president of Albania with some of the albanian representatives have accepted to participate in this ridiculous ceremony in villepinte in paris . your participation in this ceremony will confirm all terrorist activities of this so-called organization and it’s not acceptable and justified from us , the separated members of this cult who had been under the tyranny and suppression of this cult for many years , for that reason  we urge you to revise in going to this ceremony and we urge you not to allow them to take political and propaganda advantage of your presence in that ceremony , your participation in this ceremony will be a big help for the leaders of this cult , Massoud and Maryam Rajavi who have been responsible for the breach of human rights in this organization for decades .

this organization is a sect and it’s run by cultish rules , this notorious cult has done lots of violent activities against their own members , and self immolations which carried out by some of their members in Europe specially in France by direct order of the leadership of this cult-like organization .

the women of this organization are deprived of their fundamental rights and most of them have been sexually abused by Massoud Rajavi ,the spiritual leader of this notorious cult and  the husband of Maryam Rajavi . all members in this so called organization are  deprived of meeting their loved ones and their family , and families and parents of these members who would like to meet their loved ones have been insulted and named and tagged as the agents of Iranian intelligence service by the leadership of this organization!!!!!!!, your participation in their ceremony will confirm all those tyrannies mentioned above .

your excellency , as you know too many of those members who have come to your country separate and escape  from this cult-like organization daily.

your excellency, this cult-like organization because of its dark past has been under surveillance of all intelligence organizations throughout the world specially for their finance and their payments to american senators , politicians , political figures , artists , and ……….etc for their participations in this ceremony .

your excellency, we urge you not to allow the leadership of this notorious cult to take advantage of your country to  suppress their own members who have come to your country as refugees , and do not allow the leadership of this cult to intervene in your country internal affairs like they did in Iraq which caused lots of bloodshed in that country.

at the end of our letter , we urge you to revise in your decision for your participation in this ridiculous ceremony in villepinte in paris.

best regards

Women Association in Germany

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید