ایران فانوس: نامه سرگشاده به پرزیدنت بوجار نیشانی

0
1023

اطلاع یافتیم، رهبران مجاهدین به دنبال گردهمایی در ویلپنت پاریس طی هفته آینده از شما و تعدادی دیگر از مقامات کشور آلبانی نیز دعوت به عمل آورده که متاسفانه شما به همراه هیئت همراه، به این دعوت پاسخ مثبت داده اید. لازم به ذکر است، گردهمایی سالیانه مجاهدین در ویلپنت پاریس به گرامیداشت سالروز خشونت و اعلام مبارزه مسلحانه در ایران است که طی 34 سال اخیر دهها هزار تن از جوانان ایرانی از هر دو طرف و بدون هیچ دستاورد سیاسی به خاک و خون کشیده شدند که هم اکنون رهبران و تبلیغاتچیهای مجاهدین با پاسداشت این روز و به ویژه دعوت از مهمانان و مقامات سیاسی و هنری، در صدد معکوس و مفید جلوه دادن رویداد فوق هستند.

نامه سرگشاده به پرزیدنت بوجار نیشانی

ایران فانوس ـ 05.06.2015

جناب رییس جمهور با درود فراوان!

ما اعضای کانون ایران فانوس که مشغول کار سیاسی ـ فرهنگی در کشور آلمان هستیم، قبل تر هر کدام دهها سال در کشور ایران و عراق، عضو سازمان مجاهدین خلق بودیم که به دلایل مناسبات غیر دموکراتیک و فرقه گرایانه و پس از سالها تلاش و تقلا از آن سازمان، جدا شده و خود را به دنیای آزاد رساندیم.

اطلاع یافتیم، رهبران مجاهدین به دنبال گردهمایی در ویلپنت پاریس طی هفته آینده از شما و تعدادی دیگر از مقامات کشور آلبانی نیز دعوت به عمل آورده که متاسفانه شما به همراه هیئت همراه، به این دعوت پاسخ مثبت داده اید.

لازم به ذکر است، گردهمایی سالیانه مجاهدین در ویلپنت پاریس به گرامیداشت سالروز خشونت و اعلام مبارزه مسلحانه در ایران است که طی 34 سال اخیر دهها هزار تن از جوانان ایرانی از هر دو طرف و بدون هیچ دستاورد سیاسی به خاک و خون کشیده شدند که هم اکنون رهبران و تبلیغاتچیهای مجاهدین با پاسداشت این روز و به ویژه دعوت از مهمانان و مقامات سیاسی و هنری، در صدد معکوس و مفید جلوه دادن رویداد فوق هستند.

لذا از شما خواهش می کنیم، نسبت به مجاهدین خلق اطلاعات بیشتری کسب نمایید و از پیشینه خونبارشان بی اطلاع نمانید و بدانید که شرکت و همکاری با فرقه ای سیاسی و نظامی که تا بن استخوان به بیگانگان و دشمنان مردم ایران وابسته و شدیداً با جهان متمدن و دموکراسی سر عناد دارد، نقض حقوق بشر و دخالت در امور داخلی مردم ایران و تثبیت مناسبات دیکتاتوری و تروریسم است و نتیجه همکاری افرادی چون کازاکا و استیونسون و دیگران که با این فرقه همکاری کرده اند، تنها به استیضاح و منفوریت شان در پارلمان اروپا منجر شده و نتیجه و ثمر مثبتی برایشان نداشته است.

همچنین باخبر هستیم که فرقه مجاهدین صدها تن از اعضای خود در کشور شما آلبانی را در شرایط سخت برده داری از هر گونه انتخاب و تماس با خانواده و دنیای آزاد، محروم کرده اند همانگونه که مابقی اعضای خود در اردوگاه لیبرتی در عراق را از حداقل نیازهای انسانی، منع و ممنوع کرده اند.

جناب رییس جمهور!

از شما و هیئت همراه تان، به جد تقاضا داریم تا از سفر و مشارکت به نمایش خونبار فرقه مجاهدین حذر نمایید چون که آنان بر خلاف شعر و شعارهای مترقی، از اشخاص خوشنام و بی خبر، استفاده ابزاری کرده و ضمناً دیگران را شریک جرم و جنایت خود خواهند کرد. موفق باشید.

 

To the kind attention of President / Mr. Bujar Nishani

Subj.: Paris‐Villepinte

Hereby, we are members of “Iran Fanous association” and are doing cultural and

political activities in Germany. Each of us decades ago had been theMojahedin

Organization members in Iran and Iraq. Due to undemocratic relations and sectarian

reasons after years of efforts and struggle could leave her and escape to the free world.

We have been informed that, following the Mojahedin Organization leaders gathering

in Paris‐Villpinte during the next week, you and some Albanian officials also invited.

Unfortunately, you and the accompanying delegation have responded positively to this

invitation.

Kindly it should be noted that the annual gathering in Paris‐Villpinte to celebrate

violence and armed struggle in Iran. During the past 34 years, tens of thousands of

Iranian youth on both sides were killed without any political achievement. All

Mojahedin Organization leaders celebrate the day and especially invite artists and

political officials so that seeking to reverse the effects of the above‐mentioned event

for their benefit.

We request you to kindly consider the cult and investigate about their violence and

bloody history. As you know, companying and cooperating with a political and military

cult, which depends on foreigners and enemies of the Iranian people and are strongly

malice with civilized world and democracy, is human rights violation and interference

in the internal affairs of the Iranian people and also consolidation of relations between

Dictatorship and Terrorism. In this regard, we note to the result of cooperation

Mr Paolo Casaca and Mr Struan Stevenson and others who have cooperated with the cult just made

themselves impeachment and unpopularity in Europe parliament and were loser.

We are also aware that hundreds of Mojahedin’s members have been confined in

your country , Albania by the cult ‐ in a harsh conditions of slavery any selected touch

with family and the free world. In addition, the rest of its members at Camp Liberty

in Iraq who has prohibited and banned than the minimum humanitarian needs.

Mr. President, finally, we sincerely request you again please beware of the politic

SHOW in Villepinte. Because they, unlike their progressive poetry, slogans and

rhetoric, use unaware and reputable individuals to reach to their horrific dreams.

Sincerely Yours,

Iran Fanous Association

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید