عبدالکریم ابراهیمی:فرمان مریم رجوى در ترور مخالفین و جدا شده ها

0
1043

واقعیت این است که ماهیت رجوى بر ترور و کشتار بنا شده است و حذف فیزیکى مخالفین خود یکى از اولویتهاى دستگاه ترور و وحشت این فرقه در کشورهاى اروپایى میباشد که توسط شخص مریم رجوى با مشاوره مهدى ابریشمچى، در مقر اوور سازماندهى و طراحى و توسط افراد متخصص در این زمینه که در سیستم اطلاعاتى عراق دوران صدام حسین، آموزشهاى ترور و مهارتهاى مربوط به آن را دیده بودند و مریم آنها را با خود و در کنار خود دارد! به اجرا در میآورد که مورد اخیر یکى از عملکردهاى این دستگاه ترور و وحشت رجوى است که در ید اختیار مریم رجوى بوده و از آنجا فرماندهى و کنترل میشود.

فرمان مریم رجوى در ترور مخالفین و جدا شده ها

“سرکوب، ترور شخصیت و حذف فیزیکى مخالفین از اعمال برجسته و بارز ماهیت تروریستى رجوى است”

بعد از آکسیون جدا شده ها از فرقه رجوى در پاریس در حمایت از محاکمه مهدى ابریشمچى، طراح و دستیار مریم رجوى براى سرکوب و ترور جدا شده ها در کشورهاى اروپایى، تیم ترور مریم رجوى در قلب مهد آزادى، یک بار دیگر خود را نشان داد و دوست عزیزم آقاى منصور نظرى فعال حقوق بشرى و از اعضاى قدیمى و باسابقه و جداشده از فرقه که جهت افشاگرى چهره ترور و تزویر ساکنان دژ اوور مستقر در مقر مریم رجوى و بخصوص در حمایت از محاکمه سر تروریست شناخته شده و معاون مریم رجوى در اروپا مهدى ابریشمچى، رفته بود هدف حمله تروریستى ناموفق عنصرى تروریست بنام مهران کاکاوند که شخصا او را در تشکیلات رجوى و در قرارگاه اشرف میشناختم و در یک خوابگاه مدتى باهم بودیم، قرار گرفت که خوشبختانه با زرنگى و هوشیارى این عزیز برنامه ریزى و طراحى در لانه ترور مریم رجوى، به شکست کشانده شد.

ناکام گذاشتن نیت پلید و شوم و یکبار دیگر مالیده شدن پوز مریم رجوى به خاک و سلامتى آقاى نظرى را به تمام فعالین حقوق بشرى و بخصوص به دوستان جدا شده از این فرقه وحشت و ترور، تبریک میگویم.

واقعیت این است که ماهیت رجوى بر ترور و کشتار بنا شده است و حذف فیزیکى مخالفین خود یکى از اولویتهاى دستگاه ترور و وحشت این فرقه در کشورهاى اروپایى میباشد که توسط شخص مریم رجوى با مشاوره مهدى ابریشمچى، در مقر اوور سازماندهى و طراحى و توسط افراد متخصص در این زمینه که در سیستم اطلاعاتى عراق دوران صدام حسین، آموزشهاى ترور و مهارتهاى مربوط به آن را دیده بودند و مریم آنها را با خود و در کنار خود دارد! به اجرا در میآورد که مورد اخیر یکى از عملکردهاى این دستگاه ترور و وحشت رجوى است که در ید اختیار مریم رجوى بوده و از آنجا فرماندهى و کنترل میشود.

اینجانب بعنوان عضو قدیمى و جدا شده از این فرقه، از سران کشورهاى اروپایى بخصوص دولت فرانسه که مقر سر تروریست مریم رجوى در آنجاست، درخواست دارم که به وظایف انسانى خود عمل کرده و به دور از ملاحظات سیاسى و سیاه و سفید و خوب و بد دیدن، مسئله ترور و اعمال تروریستى و بدور از اینکه از جانب هر کس باشد، محدودیت تمام عیار در کشور خود اعمال نمایند تا تروریستها براحتى تأمین کننده اهداف شوم داعش و ….نشوند و مقر فرماندهى ترور و شارلاتانیزم مریم رجوى در فرانسه بسته شود تا دیگر شاهد سوءقصد تروریستى این فرقه در خاک فرانسه نباشیم.

در زیر بیوگرافى تروریست تحت فرمان مریم رجوى، مهران کاکاوند که قصد ترور آقاى منصور نظرى را داشت ولى با هوشیاى اقاى نظرى موفق نشد، با قلم آقاى محمد رزاقى آورده میشود.

مهران کاکاوند در سال ۱۹۹۱ از فرمانده هان دسته تانک ارتش دست ساز رجوی بود که در کشتار کردها در اطراف شهر جلولا و خانقین در داخل عراق فعالانه شرکت داشت و در اطراف شهر خانقین بعد از کشتار کردها با افتخار می گفت: دسته تانکی که وی فرماندهی می کرده صدها کرد کشتار کرده است.

در سال ۱۳۷۵ مهران کاکاوند به قرارگاه ۲ آمد و باز فرمانده دسته تانک شد و با شروع عملیاتهای مرزی و نفوذ به داخل ایران وی برای آموزش نزد افسران گارد جمهوری صدام ملعون فرستاده شد و یکی از نفرات مورد اعتماد سران فرقه رجوی داعشی بود که بعداً هم برای دیدن آموزش بیشتر نزد فدائیان صدام فرستاده شد و تمام شیوه های کشتار با بمب؛ مین کاری؛ آموزشهای رزمی تکاوری را نزد فدائیان صدام گذراند و بعد از آن فرماندهی یک دسته از تیمهای ترور را بعهده گرفت.

مهران کاکاوند آنقدر مورد اعتماد سران فرقه رجوی داعشی بود که وی را همراه چند نفر از قرارگاه جلولا برای آموزش ساخت و کارگذاری بمبهای کنترل از راه دور نزد فدائیان صدام فرستادند.

با شروع قاچاق انسان از ایران به عراق تحت نام راهگشائی، مهران کاکاوند جزو فرماندهانی بود که با تیم تروریستی خود وارد مرزهای ایران می شد و از رابط فرقه رجوی داعشی افراد تحویل می گرفت و به داخل عراق می آورد و در حقیقت این فرد به دستور رجوی داعشی با تیم تا دندان مسلح و مجهز به سیستم ارتباطی قاچاق انسان بصورت مسلحانه برای رجوی داعشی انجام می داد.

در زمان نفوذ تیمهای تروریستی اعزامی از عراق به داخل ایران تیم تروریستی مهران کاکاوند چندین بار در سر راه خود با عشایر مرز نشین و چوپانانی که تیم تروریستی را در منطقه خودشان مشاهده کرده بودند درگیر و عده ای از آنها را کشته بودند.

مهران کاکاوند از جمله کسانی بود که در سرکوب اعضاء ناراضی بطور فعال شرکت می کرد و مژگان پارسائی وقتی فرمانده قرارگاه ۲ بود یک عده از ترویستهای وفادار به رجوی داعشی را دور خود جمع کرده بود و در مواقعی که برای سرکوب ناراضیان نیاز می شد به نشستهای سرکوب می برد که مهران کاکاوند یکی از سرکوبگران بود و دقیقا یادم هست در سال ۷۷ بر اثر فشار طاهر سلجوی؛ مهران کاکاوند؛ محسن خوش عاطفه؛ افشین جعفری و… احمد رضاپور با شلیک به سر خود از دست فشارهایی که سرکوبگران رجوی داعشی به اعضاء نگونبخت می آوردند خودکشی کرد.

مهران کاکاوند به خاطر دیدن آموزشهای تروریستی و بمب سازی و کارگزاری انواع بمبها وکشتن نفر بدون سلاح (خفه کردن یا شکستن گردن) درست به شیوه ای که برای ترور آقای منصور نظری اقدام کرده … به همراه ۲۰۰ تروریست فرقه رجوی داعشی به اروپا منتقل شده و ممکن است او هم جزو تروریستهای رجوی داعشی باشد که با نام مستعار در اروپا اقامت گرفته باشد و یا هم با همان اسم مهران کاکاوند که بصورت مستقیم از مریم قجر و مهدی ابریشمچی دستور می گیرد و در اور سوراواز و خانه های امن فرقه رجوی داعشی مستقر می باشد.

لینک به منبع : ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید