میلاد آریایی:آینده منطقه خاورمیانه و نقش عربستان و خواهر مریم عزیز

0
910

فکر میکنیدچرا؟ بنده به عنوان هوادار سرپا هوشیار و سوپر انقلابی توضیح میدهم چرا …. نقش جدید عربستان سعودی عزیز پس از ولیعهدی جدید و استراتزی تهاجمی جدیدی که صد البته قربونش می رویم همگی سازمان ما یک جا ، نشان میدهد پادشاه جدید سلمان پس از مرگ فهد کاری خواهد کرد کارستان و اوضاع ما میشود اینجا گلستان. بله همینطوری نیست که ما بیش از ربع قرن در عراق سماق می مکیم. از یک طرف یک راست رهبری اعتلاف عربی در حمله به یمن را پذیرفت و از سویی دیگر در راه دیپلماسی انقلابی ما بن بست ها را گشوده است و به همراه کهنه سربازان سیاست درب ای نیست که برای ما باز نکند.

آینده منطقه خاورمیانه و نقش عربستان و خواهر مریم عزیز

میلاد آریایی ـ 26.05.2015   واقعیت این است که برادر مسعود مدت هاست که همه کارها را به خواهر مریم سپرده و خود ایشان با غیبتی 12 ساله قدم به دنیای ماورالطبیه گذاشته است و دیگر نیاید از ایشان انتظاری داشت چون هر چه در چنته رهبری داشت برای انقلاب ما رو کرده است و به قول شاعر

برگ سبزی بود تحفه درویش —- چه کند بینوا ندارد بیش

و حاصل همین شده است که شما هم اکنون نظاره گر مقاومت سراسری و سرگردان ما هستید بطوری که خود برادر مسعود هم شهامت دفاع کردن از وضع موجود را هم ندارد چه برسد به ما که انگشت کوچکه شصت پای برادر هم نمی شویم.

حال باید میدان را به ( خواهر مریم ) در ابعاد متفاوت سپرد تا ببینیم چه بکند با خودش این خواهر مریم ما که اخیرا ازدوستان مقاومت و بخصوص نمایندگان آمریکایی خواسته است او را ماری صدا بزنند و گرد و خاکی که پدید میآورد چشمان بسیاری را خیره که نکرده چه بسا باید گفت کور کرده است.

ماه گذشته (آوریل ) از راه دور با ویدئو کلیپ توی کنگره آمریکا و این ماه ( مای ) در سنای فرانسه آنچنان شلنگ تخته ای برداشته و از بنیاد گرایی در حد تیم ملی سخن میگوید که آن سرش ناپیدا .

فکر میکنیدچرا؟ بنده به عنوان هوادار سرپا هوشیار و سوپر انقلابی توضیح میدهم چرا …. نقش جدید عربستان سعودی عزیز پس از ولیعهدی جدید و استراتزی تهاجمی جدیدی که صد البته قربونش می رویم همگی سازمان ما یک جا ، نشان میدهد پادشاه جدید سلمان پس از مرگ فهد کاری خواهد کرد کارستان و اوضاع ما میشود اینجا گلستان. بله همینطوری نیست که ما بیش از ربع قرن در عراق سماق می مکیم.

از یک طرف یک راست رهبری اعتلاف عربی در حمله به یمن را پذیرفت و از سویی دیگر در راه دیپلماسی انقلابی ما بن بست ها را گشوده است و به همراه کهنه سربازان سیاست درب ای نیست که برای ما باز نکند.

و این چنین تحرکی دندان شکن را سازمان داده است.

آلان دور ، دور خواهر مریم ماست که در غیبت برادر مسعود خودی نشان دهد و دل ببرد از این عرب های سوسمار خور که اگر دست شان به خود خواهر مریم در عربستان برسد درسته خام خام او را زبان ام لال خواهند خورد.

ولی چه باک خواهر مریم خودش میداند اگر علی ساربان است شتر انقلاب را کجا بخواباند که جواب مقضی را بدهد.

و سالی که نکوست از همین فروردین و اردیبهشت اش که میشود برابر با آوریل و مای خارجی ها ، پیداست.

درست است ما در توافق اتمی حسابی بور شدیم و حال مان گرفته شد و آنطور که از شواهد پیداست برادر برای اولین بار در سالیان مقاومت لکنت زبان گرفته و در اثر نامردمی ها به سکسکه های دراز مدت مبتلا شد آنچنان که نتوانست پیام سال جدید و عید نوروز بدهد ولی همین آوریل و مای در فرانسه و آمریکا نشان میدهد که نان مقاومت در سال جدید در روغن منطقه حسابی قل قل خواهد کرد . جانم ای جان

و ببخشید که من نمی توانم خوشحالی خودم را پنهان و از شادی در پوست ام نمی گنجم و مثل خواهر مریم خودمان ذوق میکنم ، دست خودم نیست اگر شما هم جای من بودید که 20 سال نمی توانستید تکان بخورید و 12 سال تمام با این حضور پر رنگ جدا شدگان از خدا بی خبر آبرویی برایمان باقی نگذاشته بودند همین میکردید که بنده حقیر میکنم.

سپاسگزار

میلاد آریایی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید