ایران فانوس: بی اشرف و بی ارتش

0
1727

به جهت نیرویی و پیشگیری از ریزش نیروها که از سقوط اشرف در خاک عراق، به اوج خود رسیده و سران سازمان ناچار شدند کشف هزار اشرف را راه اندازی کنند، آنان به خاطر محقق کردن شعار هزار اشرف، اقدام و تلاش مذبوحانه دارند تا در سایر نقاط و به ویژه اسارتگاه لیبرتی و آلبانی و همچنین اطراق نیروهای جدید در آلمان و فرانسه و ایتالیا و هلند و غیره را جزو هزار اشرف، تبلیغ نمایند تا از این طریق در مقابل سئوال و انفعال نیروها مقاومت کرده و به آنان روحیه داده باشند.

بی اشرف و بی ارتش

26.05.2015   رهبران مجاهدین، در سالروز جنگ مسلحانه و گرامیداشت آن حادثه و تاسیس ارتش آزادیبخش در خاک عراق که کارکردش طی یک دهه به کشتار دهها هزار تن ایرانی منجر شد و ادعاهای مختلف و واهی، تصمیم به استمرار خیمه شب بازی ویلپنت در پاریس، در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۴ مطابق با ۱۳ ژوئن ۲۰۱۵، گرفته اند.

از شعر و شعارهای توخالی مثل شرکت و تایید نمایندگان یک میلیارد مردم جهان و غیره در راستای پیشبرد این گردهمایی که بگذریم، حفظ و روحیه دادن به نیروهای سرخورده و شکست خورده و نمایش قدرت نزد اربابان منطقه ای و غربی، دو دلیل مهم این نمایش سالیانه است.

به جهت نیرویی و پیشگیری از ریزش نیروها که از سقوط اشرف در خاک عراق، به اوج خود رسیده و سران سازمان ناچار شدند کشف هزار اشرف را راه اندازی کنند، آنان به خاطر محقق کردن شعار هزار اشرف، اقدام و تلاش مذبوحانه دارند تا در سایر نقاط و به ویژه اسارتگاه لیبرتی و آلبانی و همچنین اطراق نیروهای جدید در آلمان و فرانسه و ایتالیا و هلند و غیره را جزو هزار اشرف، تبلیغ نمایند تا از این طریق در مقابل سئوال و انفعال نیروها مقاومت کرده و به آنان روحیه داده باشند.

این نمایش همچنین در راستای تحمیق و باقی داشتن نیروهای معترض در لیبرتی و آلبانی، کارساز است به ویژه سیمای آزادی مجاهدین در کنار تبلیغ جنگ و خشونت و تسلیح شدن، به تبلیغ مقاومت در لیبرتی و آلبانی به هر قیمت، مبادرت ورزیده که این اقدامی است در راستای سرکوب و ممانعت از خروج و آزاد شدن نیروهای باقیمانده در لیبرتی و آلبانی که مستمراً شاهد فرار آنها هستیم.

پس از محاکمه مهدی ابریشم چی، سومین شخصیت قدرتمند مجاهدین طی هفته های گذشته در پاریس که اتوریته و قدرت پوشالی مجاهدین نزد نیروها و اربابان منطقه ای زیر سئوال رفته، آنان همچنین نمایش ویلپنت را خروج از لیست تروریستی و خنثی شدن طرحهای استعماری و استرداد و انقلاب حقوقی و غیره، یاد کرده و به خورد نیروها می دهند تا ضمناً پوششی جهت محاکمات قانونی سران مجاهدین باشد.

از حیث بیرونی و جلب رضایت اربابان جنگ طلب که حاتم بخشی آن اربابان برای مقاصد خاص به ویژه در ارتباط با مسایل هسته ای و مذاکرات صلح و نظایرش است، نمایش ویلپنت که از شهروندان مختلف و سخنرانان اجاره ای برگزار می گردد، همچنین در صدد جلب رضایت اربابان جنگ طلب است و همه جا از شعار تا عمل، منافع و مصالح قدرتهای امپریالیستی و صهیونیستی و وهابی را مد نظر دارد.

لهذا، نمایش ویلپنت به تاریخ ۲۳ خرداد ۹۴، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۵ که با مبالغ هنگفت مالی و با تبلیغات پر طمطراق و مصنوعی، به اجرا در می آید در وهله اول، جز برای روحیه دادن به نیروهای سرگردان و سرخورده و سرکوب و باقی داشتن نیروهای باقیمانده در لیبرتی و آلبانی، نیست و همچنین در وهله دوم، قدرت نمایی پوشالی و خاک پاشیدن به چشم اربابان خارجی است که می خواهند به آنان بگویند، مجاهدین با به راه انداختن چنین نمایشاتی قادر به تاثیر گذاشتن بر مسایل داخلی و خارجی ایران هستند.

این در حالی است که مجاهدین خلق با به راه انداختن سالروز خشونت و فرقه گرایی در ویلپنت پاریس، نشان می دهند نه یک راه حل بلکه مشکلی در ایران و منطقه و جهان هستند که می بایست با روشهای دموکراتیک و غیر نظامی از سر راه پیشرفت مردم ایران و جهان کنار گذاشته شوند.

آن روز که مجاهدین خلق با دیکتاتورترین ارباب منطقه و صرف هزینه های سرسام آور مالی و در دست داشتن ابزارهای جنگی، اشرف و ارتش، قادر به پیشروی در هیچ زمینه ای نبودند، راه اندازی خیمه شب بازی ویلپنت، بی شک یک فرافکنی در راستای از دست دادن اشرف و ارتش، نماد فرقه گرایی و خشونت، است و توجیهی جهت عقب نشینیهای سالیان اخیر نزد نیروهای باقیمانده و اربابان مختلف، است.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس

لینک به منبع

4-wp-Ashraf21112011-3

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید