محمد رزاقی: لطفآ ادرس محل مبارزه رجوی داعشی را بدهید !

0
786

شخص رجوی داعشی و مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی و یا هر کدام از داعشی های کرواتی بفرمایند : ۱ ــ آیا خزیدن رجوی داعشی به مدت بیش از ۱۲ سال جزو مبارزه هست؟ لطفآ ادرس محل مبارزه رجوی ارائه کنید تا دیگران هم ازمحل مبارزه و شیوه مبارزه ایشان خبر دار شوند ! ۲ــ ایا فرارمریم قجر قبل از اینکه در عراق ترقه ای منفجر شود به همراه ۲۰۰ تن از سران فرقه رجوی داعشی جزو مبارزه هست ؟۳ــ آیا رها کردن اعضاء نگون بخت در زیر شدید ترین بمباران تاریخ در بیابانهای عراق و فرارمریم قجر به کنار رود اور سوراواز در پاریس جزو مبارزه هست؟

لطفآ ادرس محل مبارزه رجوی داعشی را بدهید ! . آفتابه لگن هفت دست ، شام وناهار هیچی ! ( ۲ )

محمد رزاقی، ایران اینترلینک، نوزدهم می ۲۰۱۵:…  سایت فحاشگر فرقه رجوی داعشی با ساختن یک برنامه ( پرونده ) و سناریو ابلهانه و احمقانه مدعی شده کسانی که از فرقه رجوی جدا شده اند بعد از سرنگونی ارباب رجوی داعشی ( صدام ملعون ) تحمل شرایط سخت مبارزه را نداشته اند و از فرقه رجوی جدا شده اند ! با دیدن این برنامه ها باید بگویم مخ سناریو نویسان برنامه های فرقه رجوی داعشی از حد پوسیدگی گذشته …

محمد رزاقی پاریس محاکمه مهدی ابریشمچیامروز ، مهدی ابریشمچی در دادگاه پاریس به اتهام فعالیت های تروریستی محاکمه شد (آکسیون میدان سن میشل)

لینک به وبلاگ آقای رزاقی

لینک به قسمت اول
استراتژی؛ تاکتیک و تحلیلهای رجوی میماند مثل: آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی! ( ۱ )

لطفآ ادرس محل مبارزه رجوی داعشی را بدهید ! آفتابه لگن هفت دست ، شام وناهار هیچی ! ( ۲ )

سایت فحاشگر فرقه رجوی داعشی با ساختن یک برنامه ( پرونده ) و سناریو ابلهانه و احمقانه مدعی شده کسانی که از فرقه رجوی جدا شده اند بعد از سرنگونی ارباب رجوی داعشی ( صدام ملعون ) تحمل شرایط سخت مبارزه را نداشته اند و از فرقه رجوی جدا شده اند !

با دیدن این برنامه ها باید بگویم مخ سناریو نویسان برنامه های فرقه رجوی داعشی از حد پوسیدگی گذشته و به همین خاطر خودشان هم نمی دانند چه چرت و پرتهایی را بلغور کنند .

سناریو نویسان مخ پوسیده رجوی باید فکر می کردند با طرح اراجیف تکراری صدها سوال پیش می اید و ایا شخص رجوی داعشی و دیگر داعشی های کرواتی حاضر به جواب دادن خواهند بود ؟!

شخص رجوی داعشی و مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی و یا هر کدام از داعشی های کرواتی بفرمایند :

۱ ــ آیا خزیدن رجوی داعشی به مدت بیش از ۱۲ سال جزو مبارزه هست؟ لطفآ ادرس محل مبارزه رجوی ارائه کنید تا دیگران هم ازمحل مبارزه و شیوه مبارزه ایشان خبر دار شوند !

۲ــ ایا فرارمریم قجر قبل از اینکه در عراق ترقه ای منفجر شود به همراه ۲۰۰ تن از سران فرقه رجوی داعشی جزو مبارزه هست ؟

۳ــ آیا رها کردن اعضاء نگون بخت در زیر شدید ترین بمباران تاریخ در بیابانهای عراق و فرارمریم قجر به کنار رود اور سوراواز در پاریس جزو مبارزه هست؟

۴ــ آیا همراه شدن با جنگ طلبان امریکائی جزو مبارزه هست ؟

۵ ــ آیا درخواست حمله به ایران وقارا کنیزی برای سیا ء و موساد جزو مبارزه هست ؟

۶ ــ ایا همکاری با موساد برای ترور دانشمندان ایرانی جزو مبارزه هست ؟

۷ ــ آیا اجیر کردن یک مشت جیره خواربرای یاوه گوئی و فحش نامه نوشتن تحت نام شورای دست ساز رجوی داعشی را می توان مبارزه نام گذاشت ؟

۸ ــ آیا پرداخت هزاران دلار به جیره خواران از کار افتاده برای تعریف و تمجید از مریم قجر و… مبارزه هست ؟

۹ ــ آیا حمایت از یک مشت وحشی ادم کش و قالب کردن وحشی های ادمخوار داعشی بعنوان مبارزان سوری و یا عشایر انقلابی عراق و …. جزو مبارزه هست ؟

۱۰ ــ آیا ترور و ضرب و شتم جدا شده ها و منتقدان فرقه جزو مبارزه هست ؟

۱۱ ــ آیا اسید پاشی بصورت زنان به خیال ابلهانه رجوی داعشی برای برپائی یک انقلاب خونین مبارزه هست ؟

۱۲ــ آیا درست کردن زندان به همراه جنایتکاران جنگی امریکائی برای جدا شده ها جزو مبارزه هست و شکنجه روحی و جسمی جدا شده ها جزو مبارزه هست ؟

۱۳ــ آیا برپائی جشن و دراوردن ادا اطوار بوزینه وار برای جنایتکاران جنگی امریکائی در اردوگاه بد نام اشرف برای خط موازی رفتن با امریکاییها جزو مبارزه هست ؟

۱۴ـــ آ یا ازام تیمهای تروریستی از داخل عراق به ایران و زدن خمپاره به اماکن عمومی و ترور جزو مبارزه هست ؟

۱۵ ــ آیا ممنوع کردن ملاقات اعضاء خود با عزیزانشان جزو مبارزه هست ؟

۱۶ ـــ آیا برگزاری نشستهای تحقیر؛ توهین وفحش دادن و نشستهای اعترافات جنسی و حتا مجبور کردن اعضاء به گزارش خوابی که می بینند جزو مبارزه هست ؟

۱۷ ــ آیا سنگ زدن به مادران و پدران پیری که هر کدام بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال از دیدن عزیزانشان محروم بودند وفقط خواستار یک ملاقات چند دقیقه ای بودند جزو مبارزه هست ؟

۱۸ ــ آیا قاچاق نفت عراق و به جیب زدن ملیونها دلار جزو مبارزه هست ؟

۱۹ ــ آیا دادن اطلاعات و گرای داخل ایران به صدام ملعون جزو مبارزه هست ؟

۲۰ ــ آیا گرفتن ملیونها دلار از صدام ملعون به خاطر مزدوری ؛ وطن فروشی جزو مبارزه هست ؟

البته می توان از درون هر یک از این سوالها دهها سوال در اورد و مطرح کرد و می توان صدها سوال را پیش کشید .

به مخ پوسیدهایی رجوی داعشی که مدعی هستند فرقه رجوی داعشی در حال مبارزه هست باید بگویم من شخصآ به این شیوها تف می کنم و اگر شما مدعی هستید که رجوی داعشی در حال مبارزه هست باز تاکید می کنم شما ادرس محل مبارزه رجوی بدهید تا هر کس مطمئن شود رجوی داعشی در حال مبارزه هست !

همچنین به جیره خواران ریز و درشت رجوی داعشی می گویم هر کدام از شما یا درجنایات رجوی داعشی از ترور ؛ خمپاره زدن ؛ در ترور و ضرب وشتم جدا شده ها ؛ در پولشوئی برای فرقه رجوی داعشی ؛ در جاسوسی برای موساد و سیاء شریک هستید و هر ماه جیره تان را برای ادامه جنایتهایتان از رجوی داعشی می گیرید و مطمئن باشید با دادگاهی شدن سران فرقه رجوی داعشی شما هم به نوبت در لیست هستید و باید جواب جنایات خودتان را بدهید و فکر نکنید که کسی با شما کاری نخواهد داشت بلکه شما کسانی هستید که دستورات رجوی در ترور و خمپاره زدن و پولشوئی ؛ اسید پاشی نقش مستقیم داشتید و زیرنظرمستقیم مریم قجرازعراق به اروپا قاچاق شده اید و با کیس های تقلبی و دروغ که گویا از ایران امیده اید و مخالف رژیم ایران بودید و با تائید نامه از طرف فرقه رجوی و دروغ گفتن به ارگانهای کشورهای اروپائی اقامت اروپا را گرفته اید تا اینجا هم به روش داعشی به ترور و ضرب و شتم جدا شده ها به فرمان رجوی داعشی عمل کنید و عمل هم می کنید قول می دهم تک ؛ تک هر کدام از شماها در پای میز محاکمه خواهید ایستاد و مطمئن هستم انوقت مثل رهبر گور به گور شده تان و داعشی های کرواتی مستقر در اور سوراواز مشت ؛ مشت که نه خلوار ؛ خلوار به شکر خوری خواهید افتاد و همانطور که در سال ۲۰۰۳ خیلی از گوهران بی بدیل مریم قجر وقتی برای یک شب دستگیر شدند به چندین زبان اعتراف کردند که مجاهد نیستند تنها هوادار شورای دست ساز رجوی هستند و شخص مریم قجر هم به زبان اشهد خود اعتراف کرد که مجاهد نیست و از سال ۷۲ بعنوان ریئس جمهور باسمه ای و حسرت به دل در کنار جولیانی و بولتون ؛ کندی و … خوش گذرانی می کند ! تک ؛ تک شما تروریستهای وحشی تر از داعش به شکر خوری خواهید افتاد …

از قدیم گفته اند : آفتابه لگن هفت دست ، شام وناهار هیچی !

با تشکر

توضیح یک مورد : یکی از سایتهای رجوی داعشی مدعی شده وبلاگ اینجانب فعال نیست و مطالب از طرف وزارت اطلاعات به اسم اینجانب نوشته می شود !

به رجوی داعشی وداعشی های کرواتی مقیم اور سوراواز می گویم مخ پوسیده ها حد اقل چیزی بگویید که نفر حی و حاضر نباشد همه کسانی که دربلاگفا وبلاگ دارند و یا به ان مراجعه می کنند می دانند به خاطر مشکلات فنی فعلا بلاگفا باز نمی شود و مطلب در فیسبوک منتشر شده ولی این شیر حرام خورده فورآ از کجا فهمیده وزارت اطلاعات به جای من مطلب می نویسد ؟! از ان اطلاعاتی هست که قبلا در یک مطلب با تیتر روحت شاد پدر بزرگ نوشته بودم فقط یک نفر می تواند به چنین غیبهایی دست پیدا کند که شاخ بزسفید استعمال کرده باشد نهایت داره گفته هایم ثابت می شود ….

مریم رجوی ایران اینترلینک

پاریس : محمد رزاقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید