میرباقر صداقی: تکذیب اراجیف کذب فرقه رجوی در برنامه پرونده

0
535

فرمان در این نشست از خودش مقاومت نشان داد و خانم مهری علی قلی بخاطر اینکه او را بشکند گفت فرمان مگر تو کی هستی الان آمدی برای ما شاخ شدی تو همانی بودی که پدرت در رمادیه خواهرانت را میفروخت تا شکم شما را سیر کند بعد از پایان نشست انتقادی فرمان بیرون از سالن غذا خوری رفت نفت عشتار را روی خودش ریخت داخل برگشت و فندک را روی خودش کشید و آتش گرفت و دو روز بعد فوت کرد بعد از این شناعت من میخواستم از فرقه رجوی جدا شوم اما متاسفانه بخاطر حاکمیت دیکتاتور سابق عراق صدام حسین خروج عملی نبود آنزمان درخواست خروج از فرقه رجوی مساوی بود با ۲ سال زندان درخروجی فرقه رجوی و ۸ سال زندان در زندان مخوف ابوغریب بدلیل ورود غیر قانونی به عراق , اینها تبانی فرقه رجوی با دولت صدام حسین بود که مانع ریزش نیروی در تشکیلات فرقه رجوی شود .

تکذیب اراجیف کذب فرقه رجوی در برنامه پرونده

امروز از طریق دوستان باخبر شدم فرقه رجوی در برنامه پرونده با تیتر – بسیج گسترده وزارت اطلاعات برای برگرداندن برگ حقوق بشر علیه مجاهدین – یکسری اراجیف کذبی را علیه من پخش کرده است مضمون اراجیف فرقه رجوی به شرح زیر است .

میر باقر صداقی بدنبال حمله آمریکا و نیروهای ائتلاف به عراق در سال ۱۳۸۲ و تغییر شرایط و تعادل قوا در منطقه تاب تحمل سختیهای مبارزه را نداشت و در تاریخ هیفدهم تیر ۸۳ اخراج شد و به تیف تحت کنترل نیروهای آمریکائی رفت نامبرده پس از بسته شدن تیف به اروپا رفت و آنجا در ارتباط با ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت و به استخدام وزارت اطلاعات در آمد و وارد شبکه وزارت در سوئیس شد وظایف محوله به پادوی حقیر گشتاپوی آخوندی از این قرار است شرکت در نمایشات خیابانی وزارت اطلاعات در سوئیس امضای طومارهای ساخته و پرداخته اطلاعات مولایان علیه اشرفیها مراجعه به سفارتخانه کشورهای خارجی نامه نکاری به شخصیتهای و ارگانهای بین المللی در خدمت کمپین شیطان سازی آخوندها از مجاهدین و مقاومت ایران .

مثلا بعد از قتل عام ۵۲ مجاهد اشرفی در۱۰ شهریور ۹۲ این مزدور همراه با تعدادی از ماموران بد نام وزارت به مالکی نامه تشکر نوشته اند و برای ادامه جنایت و کشتار مجاهدین اعلام آماده گی و همکاری کرده اند نکته این است که اون با آگاهی کامل به خدمت شیطان در آمد .

اما واقعیت چیست از سال ۱۳۷۷ من میخواستم از فرقه رجوی جدا شوم دلیل آنهم بر میگشت به خودسوزی فرمان در مقر ۳۵ از قرارگاه پنجم به فرماندهی مهری علی قلی . فرمان نوجوان کردی بود که در کمپ رمادیه عراق به دنیا آمده بود و به این دلیل فارسی نمیدانست در آخرین نشست انتقادی به فرمان ا نتقاد میشد که چرا در مناسبات فارسی صحبت نمیکند و کردی حرف میزند و مثل یچه ها به فکر فوتبال کردن هست و مسئولیت نمی پزید و به بیگاریهای که مناسبات از او میخواهد تن نمیدهد .

فرمان در این نشست از خودش مقاومت نشان داد و خانم مهری علی قلی بخاطر اینکه او را بشکند گفت فرمان مگر تو کی هستی الان آمدی برای ما شاخ شدی تو همانی بودی که پدرت در رمادیه خواهرانت را میفروخت تا شکم شما را سیر کند بعد از پایان نشست انتقادی فرمان بیرون از سالن غذا خوری رفت نفت عشتار را روی خودش ریخت داخل برگشت و فندک را روی خودش کشید و آتش گرفت و دو روز بعد فوت کرد بعد از این شناعت من میخواستم از فرقه رجوی جدا شوم اما متاسفانه بخاطر حاکمیت دیکتاتور سابق عراق صدام حسین خروج عملی نبود آنزمان درخواست خروج از فرقه رجوی مساوی بود با ۲ سال زندان درخروجی فرقه رجوی و ۸ سال زندان در زندان مخوف ابوغریب بدلیل ورود غیر قانونی به عراق , اینها تبانی فرقه رجوی با دولت صدام حسین بود که مانع ریزش نیروی در تشکیلات فرقه رجوی شود .

بعد از سقوط دولت صدام حسین من با محسن طرح فرار داشتم اما بحث استاتوی فردی اعضای فرقه توسط ارتش آمریکا مطرح شد طرح فرار از آن به بعد معنی نداشت چرا که به راحتی میتوانستم از فرقه جدا شوم ( استاتوی فردی به این معنی بود که تک تک اعضا با ارتش آمریکا قرارداد می بستند که در مقابل تحویل سلاح و نفی خشونت نیروهای امریکائی امکان پناهنده گی و مصاحبه اعضا با کمیساریای عالی پناهنده گی را فراهم میکردند من هم نیز درخواست خروج کردم نزدیک به دو هفته تمام فرقه رجوی به درخواست خروج من جواب نمیداد هر روز من درخواست خروج مینوشتم تا اینکه نهایتا برای منصرف کردن من برادرم واقف را آوردند تا با من صحبت کند او نیز هیچ حرفی برای متقاعد کردن من نداشت و نهایتا با پافشاری زیاد از این فرقه جدا شدم در تیر ماه سال ۱۳۸۳ بیش از ۷۰۰ نفر از فرقه جدا شدن و به تیف رفتند و به نظر من بیش از ۹۹ در صد نفرات به در خواست خود از این فرقه جدا شدند و هیچ ربطی به تغییر شرایط و تعادل قوا در منطقه و تاب تحمل سختیهای مبارزه را نداشت بعد از سقوط صدام حسین نیز فرقه رجوی علنا در مناسبات ترویج میکرد که نوکر اجنبی شده است و میخواهد موازی با سیاست منطقه ای آمریکا در عراق عمل کند و طبق سناریو سقوط دولت صدام حسین در عراق دولت آمریکا با جنگ دولت ایران را ساقط کند و بعد او مثل سپاه ۹ بدر حکومت در ایران را قبضه کند مسعود رجوی مکرراً در پیامهای داخلی مناسبات میگفت شما نگران مشروعیت مردمی نباشید خریدن مردم با من تازه میگفت مردم را میتوان راحت فریب داد ومسعود رجوی به دنبال گرفتن سلاح از آمریکائیها بود مگر کم بودند نفرات جدا شده که میگفتند سلاحی که آمریکائیها میخواهند به شما بدهند دیگر سلاح شرف نیست سلاح بیناموسی است .

اعلان اخراج اعضای ناراضی و منتقد توسط فرقه رجوی یک ترفند کثیف است گوی این فرقه نوبر مبارزه را آورده است و خارج از این فرقه مبارزه در جریان نیست . بله من بعنوان یک عضو جدا شده و منتقد شخصاً از این فرقه در خواست جدائی کرده ام و در مقابل وجدانم مسئول هستم تا نگذارم مردم از چاله در آمده به چاه مسعود رجوی بیافتند و به این افتخار میکنم و هر برگه ای که به خروج امن دوستان سابق ام در عراق و آلبانی کمک کند امضا خواهم زد من نمی خواهم تجربه تلخی که پدر مرحومم تجربه کرد را بقیه خانواده اعضای گرفتار و ممنوع الملاقات تجربه کنند چرا بعد از ۲۵ سال , پدرم نتوانست قبل از مرگش با پسرش میر واقف صداقی چند دقیقه ای صحبت کند و با پسرش وداع کند . چرا بایستی میر واقف در تشکیلات فرقه رجوی ممنوع الملاقات باشد و حق تماس خانواده گی نداشته باشد . این کجایش انسانیت است .

باید به فرقه رجوی بگویم ترفنده تهمت و مارک وزارت اطلاعات دیگر سوخته است. بگذار ماموران حلقه بگوش تو همچون داود رضوی در شهر برن و اینجا و آنجا تکرار کنند آهای مامور وزارت اطلاعات و منتقدین و اعضای جدا شده را بترسانند که آهای تلفنها و ایمیلهای تحت کنترل هستند .

اما دیدید سوئیس کشور قانون است و آن مزد بگیر و مزدور که علیه افشاگریهای اعضای منتقد در سایت افشاگر و پاسارگاد سیتی مقاله مینوشت و یقه پاره میکرد و وجدانش را زیر پایش له میکرد تا چندرغازی از فرقه رجوی پول بگیرد در تفتیش خانه اش توسط پلیس سوئیس ۶۰۰۰ فرانک پول در آمد و مصادره شد در حالیکه طبق قانون متقاضی پناهنده گی حق ندارد بیش از ۱۰۰۰ فرانک پول داشته باشد و همین آقا که در تیف خالی میبست که پدرش چقدر گوسفند دارد و چند ده چوپان برای پدرش کار میکنند من شاهد هستم در خانه قاچاقچی در یونان خانواده اش حتی یک ریال کمک نکرد تا او خود را به سوئیس برساند و فرقه رجوی مخارج قاچاقچی این فرد را متقبل شد اینها باید از کنترل تلفن و ایمیل نگران باشند که سر در آخور دارند . بدینوسیله من تمامی چرندیاتی که فرقه رجوی در برنامه پرونده علیه من گفته است را تکذیب میکنم .

لینک به منبع : ایران ستارگان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید