منصور نظری: چرا فرقه رجوی جنایات ادمکشان و فدائیان داعش را محکوم نمی کند؟

0
928

البته ما تجربیات زیادی داریم از زمانی که در اسارت فرقه رجوی بودیم اعمالی که تن هر انسان ازاده ای را میلرزاند بله ما شاهدش بودیم شاهد کسانی که دستان کثیف شان را برگلویمان فشردند موجوداتی کثیفی که نام انسان بر خود نهاده اند . اری خاطرات تلخی که روح مان را می ازارد از کسانی که نام مقدس ازادی را یدک کش خود کردند اما ازادی را به صلیب کشیدند .این نوع ایدئولوژی خشونت طلبانه که حتی پدر و مادر و خواهر و برادر خود را هم دشمن می پندارند در ان ایدئولوژی گفتن پیامبر صلح و ازادی و رحمت و رهائی دروغی بیش نیست اگر که چنین بود …

چرا فرقه رجوی جنایات ادمکشان وفدائیان داعش را محکوم نمی کند؟

منصور نظری ـ 18.05.2015   جنایکاران داعش به خلیفه گری فردی تبهکار به نام ابوبکر بغدادی هر روز در هر گوشه جهان دست به جنایت میزنند از افریقا تا اروپا تا عراق و سوریه دستان جنایتکار این باندهای تبهکار و ادمکش به خون تمامی مردم از زن و مرد از کودک و بزرگ تا تمامی ادیان اغشته است فدائیان جنایتکار و ادمکش این باندهای تبهکار دیگر حریمی برای تجاوز باقی نگذاشته اند فدائیان ابوبکر بغدادی بر طبق فرامین خلیفه خود دستان کثیف خود را در هر گوشه ای از جهان بر گلوی ازادی می فشارند سر میبرند و جان انسانها را میستانند .فرقه رجوی و مشخصا شخص رجوی تاکنون هیچ واکنشی به این جنایات و ادمکشی ها نشان نداده اند سوال اینجاست چرا؟

چندی پیش نیز یکی از سران جنایتکار داعش به نام عزت ابراهیم الدوری که یکی از نزدیکان صدام حسین بود توسط دولت عراق کشته شد الدوری مو قرمز ژنرال سابق و مقام ارشد حزب بعث عراق بود که پس از سرنگونی دولت صدام حسین توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا دست به تشکیل نیروی سازمان دهی شده ای متشکل از از پس ماندگان صدام حسین زد این نیرو بعدها با پیدایش داعش بخش اصلی نیروی ادمکش داعش را تشکیل میداد بسیار جالب است که اگر بدانیم فرقه رجوی حتی خبر کشته شدن این ادمکش را که تمامی خبرگزاریهای جهان انرا منعکس کردند ولی اینان حتی اشاره ای به این خبر نکردند چرا؟ . نیروهای جنایتکار و ادمکش و وحشی داعش کشتار وسیعی را در عراق و سوریه انجام داده اند در هفته گذشته نیز جنایتکاران داعش به بعضی از شهرهای عراق حمله کرده و مردم را قتل عام کرده اند .فرقه رجوی که عطسه های مرتجعین عربستان سعودی را هم منعکس میکند گوئی که خودشان را به خواب زده اند و مثلا خبر ندارند که این جنایتکاران در عراق و سوریه در حال کشتار و ذبح مردم هستند . چندی پیش نیز ادمکشان جنایتکار داعش خفاشان شب که برایشان بریدن سر انسانها مثل اب خوردن است در فرانسه اقدام به کشتار نویسندگان و کاریکاتوریست های شارلی هبدو کردند اما گوئی فرقه رجوی خود را به خواب عمیقی زده است مخصوصا مسعود رجوی که گوئی وجود خارجی ندارد هیچ واکنشی به این جنایات و ادمکشی ها نشان ندادند راستی چرا اینهمه سکوت در برابر ادمکشی و جنایت وبربریت ؟اما سوال مهمتر اینجاست جنایتکاران داعش چگونه و با چه منطقی به راحتی اب خوردن سر میبرند چگونه دستان کثیف شان را بر گلوی شارلی هبدو میفشارند ؟و گوئی که دارند یک عمل مقدس انجام میدهند .بر طبق اموزش های ایدئولوژیکی انها معتقدند که دارند برای ازادی مردم و اسلام و فرمان خلیفه شان عمل میکنند برای انها کشتن و کشته شدن پاداشی بزرگ در پی دارد اینان هیچ مخالفی را بر نمی تابند هر مخالفتی را با شمشیر پاسخ میدهند ایدئولوژی که بنا به گفته خلیفه جنایتکارشان ابوبکر بغدادی اسلام دین صلح نیست اسلام دین جنگ است اینها داده های ایدئولوژیکی این باند تبهکار است بی شک و بدون تردید هر انکس که در این مسیر گام بر میدارد و گلوی ازادی را میفشارد در هر لباس و در هر شکلی با ریش یا بی ریش هیچ تفاوتی با جنایتکاران و ادمکشان داعشی ندارد نمی توان شعار ازادی داد ولی در عمل همچون جنابتکاران داعش عمل کرد نمی توان از اسلام دمکراتیک دم زد ولی هر نفسی را در گلو خفه کرد نمی توان از پیامبر رحمت و رهائی نام برد ولی به نام محمد ادم کشت وهزاران نمی توان دیگر که نشان از ماهیت هر پدیده ای دارد نمی توان شعار مخالفت با اعدام داد اما دست به جنایت زد نمی توان شعار ازادی اندیشه داد اما گلوی هر مخالفی را فشرد دوران فریب دیگر تمام شده دیگر نمی توان کسی را با این شعارها فریب داد در این روزگار مردم نگاه نمی کنند ببینند نام تان چیست میگویند چه میکنید اگر چه سرنوشت تمام کسانی که اعمال شبیه به داعش انجام میدهند نهایتا به اانها ختم خواهد شد و البته ما تجربیات زیادی داریم از زمانی که در اسارت فرقه رجوی بودیم اعمالی که تن هر انسان ازاده ای را میلرزاند بله ما شاهدش بودیم شاهد کسانی که دستان کثیف شان را برگلویمان فشردند موجوداتی کثیفی که نام انسان بر خود نهاده اند . اری خاطرات تلخی که روح مان را می ازارد از کسانی که نام مقدس ازادی را یدک کش خود کردند اما ازادی را به صلیب کشیدند .این نوع ایدئولوژی خشونت طلبانه که حتی پدر و مادر و خواهر و برادر خود را هم دشمن می پندارند در ان ایدئولوژی گفتن پیامبر صلح و ازادی و رحمت و رهائی دروغی بیش نیست اگر که چنین بود انان هیچگاه از خونریزی شادمانی نمی کردند از ۳۰ خرداد به این سو دهها هزار نفر از هر طرف قربانی دستگاه خشونت طلبانه این ایدئولوژی وفرقه شده اند کجاست ان پیامبر صلح و رحمت رهائی ؟شعارهای تو خالی بدون محتوا که فقط برای تبلیغات از ان استفاده میشود اینان همچنان خشونت وخونریزی را بعنوان راه حل تعئین میکنند و برای عبور از بحرانهای تشکیلاتی و ایدئولوژیکی و استراتژیکی شان به ان اویزان میشوند راهی که نه به ازادی بلکه به قهقرا سوقشان میدهد

اری این سرنوشت محتوم وقانونمند کسانیست که برای رسیدن به قدرت به هر کس و ناکسی اویختند بقول مسعود رجوی که گفت وقتی میخواستم از دیوار بالا بروم خدا یقه ام را گرفت و گفت بیا پایئن لایقش نیستی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید