میلاد آریایی : مرغ عزا و عروسی – برادر شریف

0
1663

بگذریم برسیم به امروز که (عزا ) است و دادگاهی برای سازمان انقلابی و مقاومت سراسری در فرانسه ترتیب داده اند و برادر شریف که همان مهدی ابریشم چی خودمان است را به-  نشانه و سمبل مقاومت دربدر – سوژه ماجرا کرده اند به این میگویند یک عزای واقعی. دنیا را می بینی که چقدر بی رحم است این برادر شریف بیخود نیست که دیگر مویی به سرش باقی نمانده و همین چند دانه هم میدانم در زندان از دست خواهد رفت. البته خواهر مریم قول بهترین وکلا که ساعتی 1000 دلار میگیرند را به وی داده و تا شاید خیال اش آسوده شود مگر مقاومت سراسری  و سرگردان ما چلاق است  و مگر آل سعود و عربستان عزیز میگذارند ما تنها بمانیم 

مرغ عزا و عروسی – برادر شریف

میلاد آریایی ـ 15.05.2015   خدایی این برادر شریف ما ( مهدی ابریشم چی ) خیلی آدم بد شانسی است و از کودکی همه اش در سختی و عذاب الیم  بسر برده و یکی از نشانه های بارز آن موهایی است که از سر مبارک شان ریخته و سر کچل ایشان را،  ببخشید سر بی موی ایشان را نمایان تر ساخته است.

حقیقت اش این است برادر شریف  ما – مرغ عزا و عروسی – لقب گرفته است اگر عروسی و خوشی در پیش باشد سر ایشان را میبرند و اگر عزا هم باشد باز هم سر مبارک ایشان را زیر آب میکنند قبول ندارید ؟ آلان عرض میکنم خدمت تان.

حتما یادتان هست وقتی برادر مسعود عشق خواهر مریم به دل اش افتاد و بهانه بسیار ارزشمند انقلاب ایدئولوژیک هم به آن قلاب شد ، برادر دیگر معطل اش نکرد و بدون اینکه این دست و آن دست بکند ، با یک عمل انقلابی دست گذاشت روی زن نزدیکترین دوست اش و گفت من همین را – یعنی خواهر مریم-  را میخواهم

بخصوص که فیروزه بنی صدر هم گذاشته بود از خانه رفته بود بیرون و این مساله را خیلی برای برادر مسعود جدی تر میکرد.

اینجا مثال عروسی است ، یعنی عروسی ای قرار بود بر پا شود و خوب یکی باید قربانی میشد و سرش را میبریدند برادر شریف بیچاره قرعه به نام اش افتاد وهمه این وسط انگشت به دهان بودند که در چنین وجود قد بلندی ، غیرتی در حد خروس هم یافت نمیشود ؟ که متاسفانه با بررسی مدوام دکترها وچک آپ عمومی  دیدند نخیر یافت نمی شود.

البته نقش بی بدیل رهبری برادر مسعود در لحظه ای شگفت آور آنکه، بسرعت فهمید درد برادر شریف را چگونه درمان کند و بلافاصله خواهر موسی شهید را که حدودا  17 سال از مهدی ابریشم چی کوچکتر بود را در اختیار وی قرار داد.

بگذریم برسیم به امروز که (عزا ) است و دادگاهی برای سازمان انقلابی و مقاومت سراسری در فرانسه ترتیب داده اند و برادر شریف که همان مهدی ابریشم چی خودمان است را به-  نشانه و سمبل مقاومت دربدر – سوژه ماجرا کرده اند به این میگویند یک عزای واقعی.

دنیا را می بینی که چقدر بی رحم است این برادر شریف بیخود نیست که دیگر مویی به سرش باقی نمانده و همین چند دانه هم میدانم در زندان از دست خواهد رفت.

البته خواهر مریم قول بهترین وکلا که ساعتی 1000 دلار میگیرند را به وی داده و تا شاید خیال اش آسوده شود مگر مقاومت سراسری  و سرگردان ما چلاق است  و مگر آل سعود و عربستان عزیز میگذارند ما تنها بمانیم بهترین امکانات در بهترین مکان را برای عبور از این بلیه انقلاب تدارک می بینند تا دادگاهی شدن ما نیز از سر بگذرد  آنچنان سیخی که از کباب میگذرد.

خود برادر تاکید کرده که ما توی هر دادگاهی بالاخره با پول هم شده حق قانونی خود را بدست می آوریم ولی دلم نیامد در چنین روزهای تاریکی برادر شریف را تنها بگذارم و به عنوان یکی از هواداران مقاومت سراسری که سخت  گیج و منگ در چهارراه حوادث منتظر چراغ سبز است از این بدیل – مرغ عزا و عروسی-  سخنی به میان نیاورم تا چه به دل آید و چه به نظر افتد.

البته جا دارد از همین جایی که هستم به تمام مسئولین سازمان پیام و هشدار بدهم که مواظب خودشان باشند و ضد تعقیب بخصوص توی کوچه پس کوچه های اور سورآواز یادشان نرود.

سپاسگزارم

7Mai 2015 Abrichamchi-

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید