غفور فتاحیان: به محکمه کشیدن مهدی ابریشمچی توسط دادگاه پاریس

0
804

مهدی ابریشمچی در دستگاه سرکوب رجوی مسئول سر به نیست کردن افراد ناراضی ویا تحویل انها به زندان ابوغریب در زمان صدام و رها کردن ناراضیان دردسته های ده و پانزده نفره در میدانها مین در مرزهای ایران وعراق بود وی از عوامل کشتار و شکنجه افراد ناراضی در درون فرقه رجوی است که حتی شخص رجوی در یک نشست درونی به این موضوع اعتراف کرد و گفت از این پس تمام بریده یعنی کسانی که جدا می شوند . و سازمان با این افراد اتمام حجت می کند و از ان پس دیگر مسئولیتشان با مهدی است که خدا به دادشان برسد وی همچینن از عوامل طلاقهای اجباری و جدا کردن مردان از همسرانشان بود.

به محکمه کشیدن مهدی ابریشمچی توسط دادگاه پاریس

غفور فتاحیان ـ 15.05.2015   روز پنج شنبه گذاشته دادگاهی در پاریس مهدی ابریشمچی معروف به بهمن تهرانی همسر سابق مریم قجرعضدانلو را به جرم تروریست و اعمال جنایتکاران و نزدیکترین فرد به مسعود رجوی و رابط مستقیم سازمان مجاهدین با استخبارات عراق . و همچینن دها جرم دیگر به پای میز محکمه کشاند

امیدوارم که دستگاه قضای فرانسه عدالت را رعایت کرده و این جانی و دیگر همدستانشان را به سزای اعمال جنایتکارشان برساند

حال عجبا که سایتهای ریز و درشت فرقه رجوی خبرهای هر عدس فروشی را از شرق اسیا تا شاخ افریقا را پخش می کند ولی خبر محکمه و به دادگاه کشیده شدن مهدی ابریشمچی مرد شماره دو این فرقه را در سکوت کامل گذاشته انگار برای این فرقه مهدی ابریشمچی یا همان بهمن تهرانی به اندازه ان عدس فروش ارزش ندارد یا ترس سروپای این فرقه تروریستی را گرفت .و نمی تواند انرا علنی کند چون می ترسد تمام نیروهایش یک شبه ریزش کند

حال این مهدی یا بهمن تهرانی کیست

مهدی ابریشمچی لمپنترین و بی عفت کلامترین شررو در دستگاه فرقه رجوی در ارودگاه اشرف بود این موجود از شکنجه گران سالهای هفتاده سه و هفتاده چهار بود که درطی این پروسه دها نفر سربه نیست و کشته شدن این جانور درنده که در کمپ سابق اشرف به مهدی بی غیرت معروف بود و علت انتخاب این لقب این بود که همسرش مریم را دو دستی تقدیم مسعود رجوی کرد و از ان موقع تا الان مریم شریک زندگی مسعود رجوی است

و مسعود رجوی هم به عنوان پاداش خواهر موسی خیابانی را که ان موقع تنها نوزده سال داشت به عقد مهدی که بیش از چهل سال داشت دراورد راستی اگر موسی زنده بود چکار می کرده ولی مسعود در حق نزدیکترین کسان خود چطوری از پشت خنجر می زند و خواهر موسی را به عقد مهدی در می اورد و اسم ان را هم فدای حداکثر از جانب رهبری می نمامید

مهدی ابریشمچی در دستگاه سرکوب رجوی مسئول سر به نیست کردن افراد ناراضی ویا تحویل انها به زندان ابوغریب در زمان صدام و رها کردن ناراضیان دردسته های ده و پانزده نفره در میدانها مین در مرزهای ایران وعراق بود وی از عوامل کشتار و شکنجه افراد ناراضی در درون فرقه رجوی است که حتی شخص رجوی در یک نشست درونی به این موضوع اعتراف کرد و گفت از این پس تمام بریده یعنی کسانی که جدا می شوند . و سازمان با این افراد اتمام حجت می کند و از ان پس دیگر مسئولیتشان با مهدی است که خدا به دادشان برسد وی همچینن از عوامل طلاقهای اجباری و جدا کردن مردان از همسرانشان بود.

ومهدی ابریشمچی بعداز امدن به فرانسه و برای رد گم کنی تغیر نام داد و اسم خود را بهمن تهرانی گذاشت و فکر می کنم بیشتر همین بهمن تهرانی به ایشان می اید با این تفکر لمپنی و بی شرفی سیاسی که ایشان از همه نوع ان دارند

گرچه امروز خیلی خیلی با تاخیر عدالت فرانسه این تروریست شناخته شده را به پای میز محکمه کشاند ولی مطمئن روزی فرا خواهد رسید که تمامی سران این فرقه تروریستی منجمله مسعود و مریم به پای میز عدالت کشانده شوند و تاوان تمام جنایتشان را پس دهند ان روز دیر نیست و من و شما شاهد ان روز خواهیم بود

غفور فتاحیان

انجمن یاران پاریس

7Mai 2015 Abrichamchi-

 

دادگاه پاریس مهدی ابریشمچی را به دلیل اتهامات تروریستی محاکمه کرد ـ گزارش دوم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید