علی جهانی: نگاهی به اکسیون اعتراضی جدا شدگان و منتقدان فرقه رجوی در پاریس

0
1246

مهدی ابریشمچی کسی هست که به عنوان نماینده رجوی در زمان صدام حسین به اردوگاه های اسیران جنگ ایران و عراق می رفت و تعدادی از این اسیران را با دروغ و نیرنگ به کمپ اشرف کشاند و به آنها وعده دروغ داد که اگر در یک عملیات نظامی شرکت کنند آزاد می شوند ولی تعدادی از آنها در عملیات فروغ کشته شدند و بقیه هم در سازمان هنوز اسیر هستند و سران سازمان مجاهدین حتی از ملاقات با خانواده های شان جلوگیری می کنند. همچنین ابریشم چی کسی هست که بعنوان نماینده رجوی در عملیات نظامی فروغ جاویدان فرماندهی این عملیات را به عهده داشت و خلاصه اینکه ایشان در همه تصمیم گیری های سیاسی و تروریستی و عملیات مرزی و داخلی شرکت داشته اند و شریک جرم رجوی هست.

نگاهی به اکسیون اعتراضی جدا شدگان و منتقدان فرقه رجوی در پاریس

علی جهانی ـ 11.05.2015     چند روز پیش در میدان سن میشل پاریس تعدادی از جداشدگان و منتقدان سازمان مجاهدین یک اکسیون اعتراضی و روشنگرانه برگزار نمودند. این اکسیون اعتراضی همزمان با آغاز محاکمه مهدی ابریشم چی یکی از سرکردگان فرقه رجوی در دادگستری پاریس بخاطر فعالیت های تروریستی برگزار شد. هدف از این اکسیون اعتراضی این بود که این محاکمه را که سازمان مجاهدین سعی می کرد مخفی نگه دارد را بر ملا کند و همچنین حمایت خود را از قربانیان این فرقه تروریستی که اکنون در کمپ لیبرتی عراق گرفتار هستند اعلام کنند.

همانطور که همگان مطلع هستند مهدی ابریشم چی با اسم مستعار شریف نفر دوم بعد از رجوی در سازمان مجاهدین هست و شریک جرم رجوی در این سالیان بوده است وی کسی بود که با طلاق مریم عضدانلو و موافقت ازدواج او با رجوی تحث عنوان مسخره انقلاب ایدیولوژیکی ؛ فرقه گرایی را در سازمان مجاهدین راه اندازی کرده است و همچنین ایشان به عنوان قائم مقام و جانشین رجوی در زمان صدام حسین با مقامات و فرماندهان نظامی ارتش عراق دیدار می کرد و اطلاعات و طرح های عملیاتی را تبادل می نمود.

مهدی ابریشمچی کسی هست که به عنوان نماینده رجوی در زمان صدام حسین به اردوگاه های اسیران جنگ ایران و عراق می رفت و تعدادی از این اسیران را با دروغ و نیرنگ به کمپ اشرف کشاند و به آنها وعده دروغ داد که اگر در یک عملیات نظامی شرکت کنند آزاد می شوند ولی تعدادی از آنها در عملیات فروغ کشته شدند و بقیه هم در سازمان هنوز اسیر هستند و سران سازمان مجاهدین حتی از ملاقات با خانواده های شان جلوگیری می کنند. همچنین ابریشم چی کسی هست که بعنوان نماینده رجوی در عملیات نظامی فروغ جاویدان فرماندهی این عملیات را به عهده داشت و خلاصه اینکه ایشان در همه تصمیم گیری های سیاسی و تروریستی و عملیات مرزی و داخلی شرکت داشته اند و شریک جرم رجوی هست. مهدی ابریشمچی در سرکوب و اعدام و شکنجه و راه اندازی زندان برای مخالفان و نیروهای معترض در داخل تشکیلات قرون وسطایی سازمان مجاهدین نقش اساسی داشته است. همچنین ایشان در راه اندازی نشست های اجباری و تفتیش عقاید و مغز شویی تحت عنوان نشست های عملیات جاری و غسل هفتگی و نشست های دیگ؛ نقش اساسی داشت است.در این رابطه من یادم هست که در نشست های اجباری تحت عنوان نشست های دیگ که مهوش سپهری با نام مستعار نسرین راه اندازی کرده بود ؛ ایشان نقش اصلی را در سرکوب نیروهای مخالف این نشست های اجباری داشت و یک بار من در مخالفت با حرف مریم رجوی که گفته بود هر کس که از زندان خمینی آزاد شده است خیانت کرده است و باید اعدام می شد. من نوشته بودم که اگر چنین حرفی درست هست پس مسعود رجوی هم که آزاد شده خیانت کرده است. آقای مهدی ابریشم چی با خانم مهوش سپهری مرا صدا کردند در یک اتاق کوچک و گلویم را گرفت و مرا چسباند به دیوار و گفت چرا این مطلب را در مورد رهبری سازمان نوشته ای و گفت ترا می کشیم و بعد در نشریه سازمان مجاهدین می نویسیم که توسط رژیم ایران کشته شده ای و شهید هستی و استفاده سیاسی اش را هم می بریم که من مجبور شدم حرف خود را پس بگیرم.

بله در چنین شرایطی ایشان بخاطر شرکت و فرماندهی عملیات تروریستی در دادگستری پاریس در حال محاکمه است و سازمان مجاهدین هم سعی می کند که این موضوع را مخفی نگه دارد تا نیروهای گرفتار سازمان در کمپ لیبرتی عراق نفهمند ولی این اکسیون اعتراضی ضمن افشاگری این موضوع و بر ملا کردن آن حمایت خود را از قربانیان این فرقه تروریستی که اکنون در کمپ لیبرتی عراق گرفتار هستند اعلام کرد و این اقدام بسیار به موقع و شایسته ای بود که قابل تقدیر است و تاثیر زیادی در این پرونده تروریستی ابریشم چی داشت و از شهروندان فرانسوی و ایرانیان آزاده مقیم فرانسه مورد استقبال شدید قرار گرفت.

ali jahani-mehdi sojoudi

11

7Mai 2015 Abrichamchi-

دادگاه پاریس مهدی ابریشمچی را به دلیل اتهامات تروریستی محاکمه کرد ـ گزارش دوم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید