مصاحبه آقای تاجبخش با آقای حسین نژاد در حاشیه آکسیون میدان سن میشل پاریس

0
1643

هم مهدی ابریشم چی و هم مریم رجوی سران فرقه رجوی که علاوه بر اعمال تروریستی بیش از دو هزار نفر از دوستان و عزیزان ما را در کمپ لیبرتی تحت عنوان مبارزه نگه داشته در حالیکه که هیچ هدفی از این نگه داشتن آنها در جهنم عراق در زیر خطر مرگ جز جلوگیری از فروپاشی فرقه خود ش ندارد و تنها هدفش اینست که آنها آنجا بمانند در زیر خفقان و دیکتاتوری این فرقه بمانند و دور از خانواده و دور از هرگونه خبر و بیرون از آنجا و بدون هر گونه ارتباط با بیرون از دنیای آنجا بمانند و فقط حرف سران فرقه را بشنوند تا بدین گونه آنها از آنجا بیرون نروند چون هر گونه دیدار با خانواده و هر گونه ارتباط آنها با بیرون مساوی است با جدا شدن آنها؛ و لذا یکی از خواسته های ما اینست که آنها از آنجا آزاد بشوند و به کشورهای امن منتقل گردند و هر زودتر آنها از درد و رنج و زندان رجوی ساخته لیبرتی نجات پیدا کنند

مصاحبه آقای شهروز تاجبخش با آقای حسین نژاد در حاشیه آکسیون میدان سن میشل پاریس ، دادگاه مهدی ابریشمچی

Hossein-Nejad 7Mai2015
https://www.youtube.com/watch?v=5zq63neV4a8

ایران قلم ـ 10.05.2015
آقای تاجبخش:
در میدان سن میچل پاریس خدمت آقای حسین نژاد هستیم ؛ آقای حسین نژاد می خواستم دلیل تجمع تان به همراه دیگر دوستان منتقد سازمان مجاهدین در اینجا را بفرمایید؟
آقای حسین نژاد:
بله یک موضوع مهمی که بخاطر آن جمع شده ایم اینست که دادگاه فرانسه در حال محاکمه مهدی ابریشم چی هست به جرم اعمال تروریستی اعمالی که فرقه رجوی که نام سازمان مجاهدین را غصب کرده است. رجوی از سال شصت با نام مبارزه مسلحانه شروع به اعمال تروریستی کرد اعمالی که هیچکس و هیچ نیروی انقلابی و مبارز آنرا به عنوان مبارزه تلقی نکردند بلکه اعمال تروریستی بود که هر چه بیشتر موجب بسط و گسترش دیکتاتوری در ایران شد و بقای آن در این همه سالها شد بنابراین بهترین فرصت هست برای ما که در اینجا جمع بشویم و اعمال فرقه ای و تروریستی این سازمان را محکوم بکنیم و خواستار آن بشویم که هم مهدی ابریشم چی و هم مریم رجوی سران فرقه رجوی که علاوه بر اعمال تروریستی بیش از دو هزار نفر از دوستان و عزیزان ما را در کمپ لیبرتی تحت عنوان مبارزه نگه داشته در حالیکه که هیچ هدفی از این نگه داشتن آنها در جهنم عراق در زیر خطر مرگ جز جلوگیری از فروپاشی فرقه خود ش ندارد و تنها هدفش اینست که آنها آنجا بمانند در زیر خفقان و دیکتاتوری این فرقه بمانند و دور از خانواده و دور از هرگونه خبر و بیرون از آنجا و بدون هر گونه ارتباط با بیرون از دنیای آنجا بمانند و فقط حرف سران فرقه را بشنوند تا بدین گونه آنها از آنجا بیرون نروند چون هر گونه دیدار با خانواده و هر گونه ارتباط آنها با بیرون مساوی است با جدا شدن آنها؛ و لذا یکی از خواسته های ما اینست که آنها از آنجا آزاد بشوند و به کشورهای امن منتقل گردند و هر زودتر آنها از درد و رنج و زندان رجوی ساخته لیبرتی نجات پیدا کنند و در وهله اول اجازه بدهند که خانواده ها با عزیزان شان در آنجا دیدار کنند؛ مسئله ای که رهبران مجاهدین و سران فرقه رجوی مانع این دیدار ها هستند و هر وقت خانواده ها مراجعه می کنند چه از قبل جلوی کمپ اشرف و الان هم جلوی کمپ لیبرتی مراجعه می کنند برای دیدن عزیزان شان به بهانه اینکه اینها را دولت آورده و یا اینکه اینها را اطلاعات آورده و بچه های تان نمی خواهند با شما دیدار کنند اینها را مانع می شوند تا با عزیزان شان دیدار بکنند برای اینکه اگر دیدار بکنند اینها از این سازمان جدا خواهند شد و از این می ترسند. الان دو تا از دختران من که یکی در لیبرتی است و آن یکی در تهران هست و خواهرش را ندیده است و در طی عمر شان اینها همدیگر را ندیده اند و در دنیای ارتباطات امروز نه تماس دارند و نه نامه و نه تلفن و نه دیدار و تا حالا سه بار از سه سال پیش آمده به عراق و هر چه تلاش کردم و من آنجا بودم با سازمان ملل و یونان نامی و کمیساریای و وزارت حقوق بشر عراق که رفت جلوی درب کمپ لیبرتی نگذاشتن ببیند بعد از یک ساعت و نیم دوباره با چشمان گریان برگشت به تهران بدون اینکه بتواند خواهرش را ببیند ولی بعدا به دروغ چند ماه پیش از قول دخترم در لیبرتی نوشتند که من آمدم ولی او رفته بود در حالیکه این درست باشد و راست باشد خوب می تواند تماس بگیرد و چرا تماس نگرفته است و همین بیانیه ای را که سازمان داد دخترم در تهران آنرا دعوت تلقی کرد و دو سه هفته پیش همراه چند خانواده آمدند جلوی درب لیبرتی دو هفته آنجا بودند به بهانه اینکه اینها خودشان نمی خواهند دیدار کنند در حالی که امکان ندارد دو خواهری که و کسی که در عمر خودش خواهرش را ندیده است و آمده در چند قدمی آن قرار گرفته است نخواهد ببیند. و تنها این رهبری فرقه هست که دستور می دهد و این دستور تشکیلاتی هست که نباید با خانواده ها دیدار بکنند. لذا ما از همه سازمان های بین المللی و ارگانهای حقوق بشری می خواهیم که رهبران سازمان مجاهدین را تحت فشار قرار بدهند و از آنهایی که لابی شان هستند و از آنهایی که با آنها رابطه و ارتباط دارند با رهبران شان در عراق و مخصوصا با رهبران شان در اروپا و در راس آنها مریم رجوی در فرانسه فشار بیاورند که دستور بدهند تا افراد بتوانند با خانواده های شان دیدار بکنند این ضد حقوق بشر است و یک عمل ضد انسانی است که در دنیای ارتباطات امروز بی سابقه است افرادی که سی سال خانواده های شان را ندیده اند بیست سال و سی سال پدر و مادرها بچه های شان را ندیده اند الان این دو دخترم در عمر خود همدیگر را ندیده اند حتی یک بار از دور هم نیاوردند تا اینها از دور همدیگر را ببینند این یک فاجعه انسانی و ضد حقوق بشری است و تمام سازمان های بین المللی و کشور های اروپایی باید فشار بیاورند به رهبران مجاهدین که اینها را از بند اسارت و انزوا و قطع ارتباط و از این حالت در بیاورند و بتوانند با دنیای بیرون از طریق اینترنت و با نامه و تلفن ارتباط برقرار کنند و در وهله اول اجازه بدهند که با خانواده های شان دیدار بکنند من در این اکسیون شرکت کردم و عکس دختران خودم را آوردم و نوشتم که این دو همدیگر را ندیده اند و از سازمان های بین المللی و ارگانهای حقوق بشری از دولت ها خواستیم و از آنهایی که با رهبران مجاهدین ارتباط دارند خواسته ام که به آنها فشار بیاورند که این دو خواهر بتواند با هم دیدار بکنند که چند بار آمده به عراق و برگشته است و این بهانه ای که سازمان مجاهدین می آورد که فرد خودش نمی خواهد کاملا دروغ هست و این یک فرقه هست که شستشوی مغزی کرده و هر چه خودش می گوید افراد در آنجا همان را تکرار می کنند و افراد نمی توانند غیر از آن چیزی که رجوی می گوید بر زبان بیاورند و افراد در لیبرتی ارتباط شان با دنیای بیرون قطع است.
آقای تاجبخش:
آقای حسین نژاد این موضوعی که می فرمایید خیلی دردناک است که این دو خواهر سی سال است که همدیگر را ندیده اند و این سازمان با مناسبات فرقه گرا یانه خودش اجازه این دیدار را نمی دهد من می خواستم از شما سوال کنم که فکر می کنید با روندی که آقای رجوی این سازمان را در حال حاضر به یک فرقه تبدیل کرده است آینده این جریان را شما چطور می بینید؟
آقای حسین نژاد:
این فرقه به هیچ وجه آینده‌ای ندارد و شعر و شعار هایش همه تا کنون پوچ از آب در آمدند بغد از این هم هیچ آینده روشنی ندارد و بیش از دو سوم افراد تا کنون جدا شده اند و در کشورهای اروپایی و در ایران هستند و هر روز هم افراد از کمپ لیبرتی فرار میکنند تا با سازمان های بین المللی بیرون بیایند تا به کشورهای امن ثالث منتقل گردند و فقط افرادی که اطراف رجوی مانده اند آنها هم در ته ذهن شان به هیچ وجه با این رهبری نیستند این افراد بهترین فرزندان ایران هستند جزو جنبش آزادی خواهی مردم ایران هستند رجوی اینها را به نفع رژیم آخوندی به نفع دیکتاتوری در ایران به بند کشیده تا اینها را در جهنم عراق به کشتن بدهد این افراد مسلما از بند رجوی نجات پیدا خواهند کرد به کشورهای امن ثالث منتقل می شوند و تشکیلات فرقه ای از فرو خواهد پاشید.
آقای تاجبخش:
خیلی متشکرم و امیدوارم که دختران تان در آینده و بزودی همدیگر را ببینند و با هم دیدار داشته باشند.

7Mai2015.abrischamchi

7Mai 2015 Abrichamchi-Aksion  23

7Mai 2015 Abrichamchi-Aksion  28

7Mai2015-sobhani

7Mai 2015 Abrichamchi-Aksion  25

دادگاه پاریس مهدی ابریشمچی را به دلیل اتهامات تروریستی محاکمه کرد ـ گزارش دوم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید