جهانی: نگاهی به شرایط اسفبار مجاهدین خلق ـ 3

0
805

و در اینجا من از خانم رجوی می پرسم که شما برای این تناقض آشکار و بسیار روشن چه پاسخی دارید؟ تناقض اینست که در حالیکه شما خود را مدافع سرسخت حقوق بشر و دموکراسی و همچنین خود را مدافع سینه چاک خلق قهرمان ایران می دانید ؛ پس چرا در حالیکه اکثریت مردم ایران بعد انتشار خبر این توافق نامه در شهر لوزان به خیابانها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند و این اتفاق خجسته را به همدیگر تبریک گفتند؟ اما شما در همسویی با نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو و جناح های افراطی در حزب جمهوری خواه آمریکا با این توافق نامه مخالف هستید؟  و یا اینکه علی رغم اینکه خودتان بهتر از هر کسی می دانید که بر اثر فشار  تحریم های اقتصادی مردم ایران کمر شان خم شده است. چرا شما که خود را مدافع سینه چاک خلق قهرمان ایران می دانید خواهان گسترش تحریم های اقتصادی هستید؟ و چرا دنبال راه حل جنگ و ویرانی  هستید که در آن فقط مردم عادی و غیر نظامی آسیب می بینند؟

نگاهی همه جانبه به آخرین شرایط اسفبار مجاهدین خلق ـ قسمت سوم

مصاحبه با تی وی مردم ـ این مطلب از گفتار به نوشتار تبدیل شده است

لینک به قسمت اول

لینک به قسمت دوم

علی جهانی ـ 02.05.2015    ببینید جناب آقای سربی بعد از هشت سال که این مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشور های پنج بعلاوه یک ادامه داشت اخیراً در شهر لوزان کشور سوییس به یک توافق نامه مقدماتی دست یافتند که قرار است حدود سه ماه دیگر به یک توافق پایدار برسند که اگر چنین شود مردم ایران که بیش از هشت سال هست که زیر تحریم های اقتصادی کمر شکن بسر میبرند بر اثر این توافق که قرار است تحریم های اقتصادی برداشته شود یک نفس راحتی می کشند .

اما این توافق نامه یک سری مخالفانی دارد که در این میان سه گروه هستند که بسیار مخالف این توافق نامه و ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت های بزرگ غربی هستند و خواستار تحریم های اقتصادی شدید تر و دنبال راه حلهای جنگ و خونریزی و ویرانی و خلاصه دنبال گزینه نظامی هستند .

گروه اول افراطی ترین جناحهای  جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا می باشند که آنها خوب ماهیت شان مشخص است و اصلا با هر گونه مذاکرات و راه حل های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه و صلح جویانه مخالف هستند و همواره دنبال راه حلهای نظامی و جنگ طلبانه هستند و ما در زمان بوش پدر و بوش پسر شاهد ماجرا جویی ها و چنگ طلبی های آنها در عراق و افغانستان بودیم و هیچ جای تعجب و شگفتی از چنین عملکرد و موضعگیری های این جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا وجود ندارد و الان هم به دلیل نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اینها برای مبارزات انتخاباتی و در رقابت های انتخاباتی با حزب دموکرات و بطور خاص با آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا اینگونه فعالیت و جنگ و دعوا ها شدت بیشتری در آمریکا پیدا کرده است

گروه دوم جناحهای جنگ طلب و افراطی در اسرائیل و بطور خاص نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو هستند که همواره در تلاش هستند که مذاکرات صلح خاورمیانه و این مذاکرات هسته‌ای ایران با کشور های پنج بعلاوه یک صورت نگیرد و خلاصه با هرگونه دستیابی توافق مخالف هستند و همواره دنبال راه حلهای جنگ جویانه و خشونت طلبی در منطقه خاورمیانه بوده و هستند و این گروه هم به دلیل ماهیت جنگ طلبانه ای که دارد چای هیچ سوالی و تعجبی وجود ندارد .

و اما در این میان یک سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق هست که با هرگونه مذاکرات صلح و راه حل های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه و صلح جویانه مخالف بوده و هستند و بطور خاص رهبری سازمان همواره تلاش کرده و تلاش می کند که این مذاکرات هسته‌ای ایران با کشور های پنج بعلاوه یک صورت نگیرد و اصولا استراتژی ترور و خشونت را دنبال می کند و اصرار می ورزد که تنها راه حل برای مبارزه همین مبارزه مسلحانه است و نه تنها هیچ  اعتقادی به راه حل های مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه ندارد بلکه نیروها و کسانی را که دنبال راه حلهای مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه هستند را مارک خیانت و سازشکاری می زند و آنها را تهدید به قتل می کند .

و در اینجا من از خانم رجوی می پرسم که شما برای این تناقض آشکار و بسیار روشن چه پاسخی دارید؟

تناقض اینست که در حالیکه شما خود را مدافع سرسخت حقوق بشر و دموکراسی و همچنین خود را مدافع سینه چاک خلق قهرمان ایران می دانید ؛ پس چرا در حالیکه اکثریت مردم ایران بعد انتشار خبر این توافق نامه در شهر لوزان به خیابانها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند و این اتفاق خجسته را به همدیگر تبریک گفتند؟

اما شما در همسویی با نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو و جناح های افراطی در حزب جمهوری خواه آمریکا با این توافق نامه مخالف هستید؟  و یا اینکه علی رغم اینکه خودتان بهتر از هر کسی می دانید که بر اثر فشار  تحریم های اقتصادی مردم ایران کمر شان خم شده است. چرا شما که خود را مدافع سینه چاک خلق قهرمان ایران می دانید خواهان گسترش تحریم های اقتصادی هستید؟ و چرا دنبال راه حل جنگ و ویرانی  هستید که در آن فقط مردم عادی و غیر نظامی آسیب می بینند؟

ببینید جناب آقای سربی همانطور که جنابعالی در جریان هستید مردم ایران در این مدت از کمبود داروهای اساسی رنج می بردند و یا بر اثر همین تحریم ها قطعات هواپیما وارد نمی شود و سانحه های هوایی رخ داده و تعدادی از این مردم ایران کشته شدند. حال این سازمان فرقه گرا که به دروغ خود را مدافع سرسخت حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بیان می داند و مدعی هست که می خواهد برای مردم ایران دموکراسی و آزادی را به ارمغان بیاورد می آید هم سو و همگام با سیاست های اسرائیل و جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا علیه مردم ایران موضع‌گیری می کند و در مقابل مردم ایران قرار گرفته است و سوال از خانم رجوی اینست که آیا سیاست های اسرائیل و جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا منافع ملی ایران و مردم ایران را دنبال می کنند که شما همگام با سیاست های خارجی آنها علیه مردم ایران موضع‌گیری می کنید؟

و خلاصه اینکه این سوالات و این تناقضات بزرگی که وجود دارد را چطوری می خواهید جواب بدهید؟ خوب ببینید از طرف مردم ایران و بخشی از حکومت ایران هستند که دنبال راه حلهای مسالمت آمیز و گفتگوی مسالمت آمیز هستند و طرف دیگر شما که دنبال راه حلهای نظامی و جنگ طلبانه هستید. آخر شما که مدعی دموکراتیک بودن و دموکراسی خواهی هستید مگر می شود با جنگ و خونریزی و ویرانی به دموکراسی رسید؟  و مگر از دهانه لوله سلاح صلح و گل در می آید؟  مسلماً چنین نیست و از دهانه لوله سلاح فقط گلوله در می آید که بجای اینکه آزادی را به ارمغان بیاورد کشت و کشتار و خونریزی را به ارمغان می آورد و بجای بوی خوش گل؛ بوی تنفر انگیز خون به مشام می رسد.

لینک به قسمت اول

لینک به قسمت دوم

Ex-Mojahedin * Ali Jahani * 17 April 2015 * AAWA-Association.de * MardomTV


https://youtu.be/pMZRsrOX3o4

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید