غفور فتاحیان: آشنایی با شیادیهای رجوی دجال

0
748

همچینن رجوی برای نگه داشتن هر چه بیشتر اسرای فرقه خود در قید اسارت و جلوگیری از فروپاشی تشکیلات سرکوب و شکنجه و به کشتن دادن و تباه کردن هر چه بیشتر وقت و عمر بهترین جوانان و نیروهای کارامد مردم ایران و التماس و گدایی از امریکا برای خروج از لیست تروریستی سالهای سال می گفت استراتزی سرنگونی پشت لیست تروریستی گیر کرده است

آشنایی با شیادیهای رجوی دجال

قسمت دوم

غفور فتاحیان ـ 28.04.2015   رجوی به شکلهای مختلف برنامه های و سیاستهای دجالگرانش را برای اعضا در بند و اسیرش را طوری تئوریزه می کرد که گویا همین امروز به دروازهای تهران رسیده و مهرتابیش هم منتظر فرود با هواپیما در تهران هست

اگر بخواهیم رجوی را در یک کلمه تعریف کنید رجوی مساوی است با ننگ تاریخ

شیادیهای رجوی ابتدا و انتها نداشت و هر روز و در هر سر فصل یک فیل هوا می کرد و همه نیروها را مجبور به قبول و پذیرش بی چون و چرای همین خط مشی سیاسی غلط می کرد و هر کسی هم در مقابل خط و خطوط رجوی می ایستاد مزدور و بریده و خائن نامیده می شده

در سال شصت و چهار رجوی تمام نیروها و حتی نزدیکترین اطرافیانش را در ایران تنها گذاشت و به فرانسه فرار کرد و هنوز بسیاری از جوانان در زندان و زیر اعدام بودن که مسعود رجوی با مریم همسر مهدی ابریشمچی ازدواج کرد و اسم ان را انقلاب سال شصت و چهار گذاشت و این هم یک اهرمی بود برای سرکوب مخالفین و فرقه ای کردن سازمان

همچینن رجوی برای نگه داشتن هر چه بیشتر اسرای فرقه خود در قید اسارت و جلوگیری از فروپاشی تشکیلات سرکوب و شکنجه و به کشتن دادن و تباه کردن هر چه بیشتر وقت و عمر بهترین جوانان و نیروهای کارامد مردم ایران و التماس و گدایی از امریکا برای خروج از لیست تروریستی سالهای سال می گفت استراتزی سرنگونی پشت لیست تروریستی گیر کرده است

در حالیکه مدت حدود ۲۰ سال در اوج عملیات و ارتش و دم و دستگاهش مجاهدین خلق هیچوقت در هیچ لیست تروریستی نبودن پس ان موقع و در فروغ سرنگونی پشت چه چیزی گیر کرده بود … برای همین هم رجوی پاسخ داشت و می گفت چون ان موقع یعنی در عملیات فروغ شما زن داشتید سرنگونی پشت جیم .. یعنی احساسات جنسی شما گیر کرده بود و برای همین نتوانستید از تنگه چهارزبر عبور کنید

و از همین جا بود که رجوی استارت طلاقهای اجباری را طراحی و در سال ۷۰ به مرحله اجرا گذاشت و اسم ان را انقلاب مریم گذاشت و هدف رجوی از این شگرد کثیف به زانو در اوردن و از هم پاشیدن خانواده های بوده که ان موقع در پادگان اشرف حضور داشتن و این یک خار بزرگی در چشمان رجوی بود و خلاصه رجوی با اوردن این خط و روش همه را زمین گیر کرد و مجبور به اجرای این فرمان غیر انسانی و ضدبشری کرد و هر جا هم که رجوی کم می اورد و می خواست از زیر بار سوالات فرار کند و همه را نسبت به خودش ولو به طور فرمالیستی هم باشد بدهکار کند می گفت اگر ما انقلاب سال ۷۰ را چند سال عقب تر انجام می دادیم سرنگونی چندین سال جلو می افتاده.

لینک به منبع : ایران یاران

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید