عبدالکریم ابراهیمی: چرا رجوى پاسخگوى اعمالش نیست

0
718

آیا بعد از دوازده سال از سرنگونى متحدش یعنى دیکتاتور عراق صدام حسین، باز هم بر طبل تو خالى خود بدمد و هنوز به خاطر سیاست و استراتژى غلطش باید از جان افراد بیگناه تشکیلات مایه بگذارد و رجوى در خفاء و زنش در فرنگ بنشینند و همچنان بر این استراتژى صدها بار شکسته خورده، پافشارى بکنند و همین سیاست مزورانه را در تشکیلات پیاده کرده و جان بیگناهان را فداى اشتباهات استراتژى رهبرى سازمان نمایند؟

چرا رجوى پاسخگوى اعمالش نیست

عبدالکریم ابراهیمی ـ 27.04.2015      در آستانه سالگرد سرنگونى دیکتاتور عراق قرار داریم اما همچنان بعد از سالیان رجوى در مخمصه اى که خود براى تشکیلاتش در عراق درست کرده بود دست و پا میزند.

راستى روزى که دشمن ملت ایران حمله نظامى به خاک میهن مان را داشت و مردم بى گناه شهرها را با موشک و هواپیما مورد حمله قرار میداد و روزانه جان بى گناهان گرفته میشد، چرا رجوى از فرانسه عزم جزم کرد که به جوار خاک میهن عزیمت کند و بقول خودش “تا برافروزد آتشها بر کوهستانها ” و با این خیز رژیم ملاها را سرنگون کند.

آیا این وعده و استراتژى مبارزه اش درست از آب در آمد؟

هدف چى بود که به نصیحت هیچکدام از دلسوزان و اپوزیسیون رژیم بى توجهى کرد و فقط و فقط می گفت استراتژى من درست است هر کس همراهى نکند و تابع تمام عیار من نباشد، دشمن و خائن به ملت است؟

این استدلال رجوى بر پایه چه منطقى بود؟

غیر از این بود که رفتن به عراق و دست گذاشتن در دست دشمن ملت ایران به خاطر سر نگونى رژیم آخوندى بود؟

و روى این استراتژى هم مانور میداد و وعده هاى سه ماهه و ششماهه و یکساله سرنگونى رژیم را به افراد تشکیلات وعده میداد و طبعاً به مدت بیست سال به همین شکل تمدید میکرد؟

یادمان نرفته است که چه نشستهاى عریض و طویلى میگذاشت و حتى نوک دکل سرنگونى رژیم را میدید که عنقریب سرنگونى نزدیک است و یا سال سرنگونى مشخص میکرد و حتى ساعت “سین” را میگفت!

از مزدورى و جاسوسى اش براى بیگانه و دشمن ملت ایران بگذریم، آیا بعد از سى سال از عربده کشى جنگ مسلحانه با این همه تاوان رنج و شکنج مجاهدین مستقر در عراق و کمپ اشرف و این همه تلف کردن جان افراد در تشکیلات، این استراتژى غلط و وعده هاى دروغین و بى حاصل سرنگونى رژیم آخوندى سود دیگرى داشت؟

آیا بعد از دوازده سال از سرنگونى متحدش یعنى دیکتاتور عراق صدام حسین، باز هم بر طبل تو خالى خود بدمد و هنوز به خاطر سیاست و استراتژى غلطش باید از جان افراد بیگناه تشکیلات مایه بگذارد و رجوى در خفاء و زنش در فرنگ بنشینند و همچنان بر این استراتژى صدها بار شکسته خورده، پافشارى بکنند و همین سیاست مزورانه را در تشکیلات پیاده کرده و جان بیگناهان را فداى اشتباهات استراتژى رهبرى سازمان نمایند؟

باید این پرده تیرگى رجوى را درید و بهر شیوه اى که ممکن است افراد تشکیلات را از این مخمصه نجات داد. باید رجوى و خانمش جواب اعضاى مجاهدین و نیز اپوزیسیون این رژیم را بدهند که چرا و چرا؟

آقاى رجوى این همه وعده و وعید دروغین در سرنگونى رژیم آخوندى و اینکه با همین ترفند زندگى را از تشکیلاتت به یغما بردى و نسلى را بى آینده کردى و یا به کشتن دادى، چرا پاسخگو نیستى؟ تویى که خود را سیاست مدارترین شخص در این برهه میدانستى و نیز مسئول ترین فرد،

چرا جواب این سیاست شکست خورده ات و اینکه دیگران تاوان آنرا میدهند و تشکیلات هدیه این سیاست و استراتژى شوم شماست، خفه خون گرفتى و مطلقاً جوابگوى اشتباهات خود نیستى؟

مطمئن باش که هرچه طفره بروید و خود را از این پاسخگویى که به هیچ یک از خواسته ها نرسیده اید و خسارات و زیانى که تشکیلات متحمل شده، در لانه موش پنهان کنى، آخر الامر همین ستم دیدگان تشکیلاتت از حلقومت بیرون خواهند کشید.

من به عنوان یک عضو قدیمى و جدا شده از تشکیلات رجوى، از تمام مجامع بین المللى و حقوق بشرى و همچنین سران کشورهاى اروپایى و آمریکا میخواهم که وضعیت افراد در اسارت رجوى در کمپ لیبرتى را مشخص و بلحاظ انسانى آنها را در کشور خود بپذیرند و نیز خواستار حمایت از خانواده دوستانم در کمپ لیبرتى هستم که براى ملاقات با عزیزان خود در عراق بى دلیل رجوى از دیدار آنها با فرزندانشان ممانعت بعمل میآورد.

لینک به منبع : ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید