نجات یافتگان در آلبانی: اعزام ابریشمچی و زهرا مریخی به آلبانی از سوی مریم رجوی

0
1561

مهدی ابریشمچی و زهرا مریخی و یکنفر دیگر از اعضای سازمان در ساختمان اصلی فرماندهای سازمان در آلبانی که به مقر ۴۹  معروف شده است ، مستقر می شوند. جالب این است که سازمان در این ساختمان نگهبانی های متعدد گذاشته است و این گونه برای مسولین آلبانی وانمود می کند که هر لحظه ممکن است رژیم به ما در اینجا حمله کند  و خلاصه در انجا هم می خواهد نرخ خودش را بالا ببرد. براساس مشاهدات دوستان جداشده تمان زنان شورای رهبری در این ساختمان حضور پیدا کرده اند و مهدی ابریشمچی و زهرا مریخی برای آنها نشست گذاشته اند و احتمالا پیامی از مریم رجوی را برای آنها قرائت کرده است.

نجات یافتگان در آلبانی: اعزام مهدی ابریشمچی و زهرا مریخی به آلبانی از سوی مریم رجوی

اعزام مهدی ابریشمچی و زهرا مریخی به آلبانی از سوی مریم رجوی

هیئت تحریریه نجات یافتگان در آلبانی ـ 26.04.2015

مریم رجوی مستقر در فرانسه برای کنترل بیشتر اوضاع و همچنین روحیه دادن به افراد مسئله دار در آلبانی  اقدام به اعزام  و مسافرت چند روزه مهدی ابریشمچی و زهرا مریخی از فرانسه به آلبانی  کرده است . بعد از انتقال آخرین دسته اعضای سازمان  از لیبرتی به آلبانی و جا افتادن افراد در فضای جدید ، بخشی از آنها  از یک سو به علت بن بست های استراتژیکی سازمان دچار ضعف روحیه و سکوت و به قول سازمان در خود فرو رفته اند . این افراد تقریبا بین بیست تا سی سال عمر خود را به دنبال سراب بوده اند ، از سوی دیگر بخش دیگری از نیروهای سازمان اگر چه خود از شرایط ذکر شده شده در بالا برای سازمان ناراحت نشان می دهند ولی در ته دل خوشحال هستند که حداقل از حصار  فیزیکی اشرف و لیبرتی در عراق خارج شده اند .  سازمان  مجاهدین نیز به دستور مسخص مسعود رجوی و مریم رجوی در آلبانی امکانات بیشتری در بین اعضا قرار داده است هر چند کماکان نشست های دیگ و عملیات جاری در پایگاه های سازمان در آلبانی برپا و اجرا می شود. به همین دلیل مریم رجوی در فرانسه برای روحیه دادن به افراد مسئله دار  و سر و سامان دادن به اوضاع تشکیلات اقدام به اعزام  و مسافرت چند روزه مهدی ابریشمچی و زهرا مریخی از فرانسه به آلبانی  کرده است .

مهدی ابریشمچی و زهرا مریخی و یکنفر دیگر از اعضای سازمان در ساختمان اصلی فرماندهای سازمان در آلبانی که به مقر ۴۹  معروف شده است ، مستقر می شوند. جالب این است که سازمان در این ساختمان نگهبانی های متعدد گذاشته است و این گونه برای مسولین آلبانی وانمود می کند که هر لحظه ممکن است رژیم به ما در اینجا حمله کند  و خلاصه در انجا هم می خواهد نرخ خودش را بالا ببرد. براساس مشاهدات دوستان جداشده تمان زنان شورای رهبری در این ساختمان حضور پیدا کرده اند و مهدی ابریشمچی و زهرا مریخی برای آنها نشست گذاشته اند و احتمالا پیامی از مریم رجوی را برای آنها قرائت کرده است.

لازم به یاداوری است که مهدی ابریشمچی  در حال حاضر مورد اعتماد ترین فرد نزد مسعود رجوی و طبعا مریم رجوی می باشد. زهرا مریخی نیز  در میان زنان مجاهدین در فرانسه مهمترین مسئولیت های سازمانی را از مریم رجوی  بر عهده دارد.

zahra merikhi 2

زهرا مریخی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ashraf-camp-albania camp

مهران توفیقی: پیشبرد خط هزار اشرف در آلبانی؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید