نامه سرگشاده انجمن زنان به خانم نانسی پلوسی + متن انگلیسی نامه

0
788

اعضای زن ناراضی زندانی و یا از بین برده می شوند. و همه اینها جای حسابرسی و بررسی دقیق از مریم رجوی داشته و دارد همچنین نقض مستمر حقوق بشر که توسط استیون حسن و کتاب آقای آبراهامیان، دکتر مسعود بنی صدر و چهل صفحه نقض حقوق بشر که دیدبان حقوق بشر به چاپ و اطلاع همگان رسیده است. برای ما اعضای زن جدا شده از ا ین سازمان جای بسی تعجب است که هنوز باز هم نام شما در سایتهای آنها مورد سوء استفاده قرار می گیرد

انجمن زنان ـ 24.04.2015

نامه سرگشاده انجمن زنان به خانم نانسی پلوسی + متن انگلیسی نامه

با سلام و تقدیم احترام خانم نانسی پلوسی

اخیرا سایتهای وابسته به مریم رجوی با سوء استفاده از نام و موقعیت شما دست به تبلیغ برای کارهای ضد انسانی خودشان می زنند. می خواستیم بعنوان زنانی که سالیان تجربه زندگی در این فرقه را داشته ایم و بخوبی با عملکردهای آشکار و نهان مریم رجوی شناخت داریم نکاتی را به اطلاع شما برسانیم

۱- سازمان به نقل از شما در تاریخ ۷ فروردین ۹۳ بطوری که در لینک زیر مشاهده می کنید مدعی شده است که شما همسو با خواستهای این فرقه هستید اما متأسفانه و حاضریم با اسناد به شما نشان بدهیم که سازمان طی همه این سالها سعی کرده است که افراد را در لیبرتی عراق نگهداشته و از آنها نیز سوء ا ستفاده سیاسی می کند. افراد تحت فرماندهی خانم مریم رجوی و این سازمان باید دستورات را اطاعت کنند و هر کس که تخطی و سرپیچی کند و یا انتقادی به سیستم تشکیلات رجوی داشته باشد مورد اهانت و زندانی شدن و برخورد و شکنجه قرار می گیرد و دیکتاتوری فرقه ای بر آنها حاکم است نه انتخاب آزاد.

http://www.mojahedin.org/events/5628

۲- این سازمان در هیچ بیانیه و اطلاعیه ای بطور رسمی و علنی اعلام نکرده خط و مشی حرکت مسلحانه و خشونت طلبانه را کنار گذاشته است. و در سایتهای آنها شعارشان مسلح شدن مجدد می باشد و برنامه ای برای خروج افراد از وضعیت نابسامان عراق ندارند. در این رابطه ما استناد به گزارش یونامی در لینک زیر می کنیم

http://iran-interlink.org/wordpress/?p=4547

3- این سازمان سکت است و متهم به برخوردهای خشونت آمیز با اعضاء، خودسوزیهای تشکیلاتی، سیستماتیک و جریان وار که برخی از آنها در کشور فرانسه انجام شد همچنین کلیه اعضای زن تحت کنترل مریم رجوی دارای آزادی های اولیه نیستند و در کنترل می باشند خیلی ا ز آنها طبق شواهد ما مورد سوء استفاده جنسی همسر غایب ا ین خانم آقای مسعود رجوی بعنوان رهبر قرار گرفته اند.

اعضای زن ناراضی زندانی و یا از بین برده می شوند. و همه اینها جای حسابرسی و بررسی دقیق از مریم رجوی داشته و دارد همچنین نقض مستمر حقوق بشر که توسط استیون حسن و کتاب آقای آبراهامیان، دکتر مسعود بنی صدر و چهل صفحه نقض حقوق بشر که دیدبان حقوق بشر به چاپ و اطلاع همگان رسیده است.

برای ما اعضای زن جدا شده از ا ین سازمان جای بسی تعجب است که هنوز باز هم نام شما در سایتهای آنها مورد سوء استفاده قرار می گیرد همانطور که اخیرا در تاریخ ۱۷ مارس و به بهانه نوروز این کار صورت گرفته است و خودتان می توانید در ا ین لینک مشاهده کنید. ما برای دادن اطلاعات و جزئیات بیشتر از تجارب و آنچه که در پشت پرده سناریوهای تبلیغاتی مریم و مسعود رجوی و سازمان مجاهدین وجود دارد آماده هستیم تا برای شما و یا در هر دادگاهی شهادت بدهیم.

امضاء کنندگان نامه:
بتول سلطانی
زهرا معینی
بتول سلطانی
23.04.2015


greetings and best regards to you Mrs. Nancy Pelosi
recently the websites related to people’s mojahedin organization by taking advantage of your name and your position has propagandized in favor of their organization and its inhumane activities . we as a former women members of this organization who had lived many years in this cult-like organization would like to inform you about the covered and uncovered activities of this organization and its leader Maryam Rajavi
1. this organization by quoting from you on 7th Farvardin 1393 as mentioned in the following link has claimed that you agree with this cult and their activities , we as the former members of this cult-like organization are ready to prove by documents and evidence that this organization has tried its best during past years to keep its members in Iraq and in Camp Liberty to take political advantage of them
the members of this cult-like organization are subordinates of Maryam Rajavi and they must obey all orders completely and if someone does not obey the orders or criticize the organization and its leaders he or she will be imprisoned , tortured , insulted badly because this organization is ruled and run by dictatorship and not by democracy and freedom
http://www.mojahedin.org/events/5628
http://www.irannewsonline.com/?p=15505
(Translation) Mrs. Nancy Pelosi the leader of the Democrats in Congres by written statement which was read in the ceremony ,said
Today i have an honor to congratulate the Iranian new year , norouz, to all Iranian- American societies , meeting and gathering with all representatives from different states in Congres is very delightful in the begining of spring , the Iranian new year , norouz is an opportunity for all Iranian-American societies and their families to celebrate and commemorate their tradition and culture from their predecessors and start the new year by moving toward happiness , success , victory , health and joy ,please accept my congratulation for Norouz and i wish you all a very good year a year full of victory and success and peace
happy norouz
happy new year
with best regards
Nancy Pelosi
2. this cult-like organization in any official and direct statement or announcement has not condemned the violence and armed struggle by no means and they have requested their arms back which has been their main slogan in their official websites , and they do not have any program or timetable to rescue their stranded members from the chaotic situation in Iraq .
in this regard we invoke to the UNAMI’s report in the following link
http://iran-interlink.org/wordpress/?p=4547

3. this organization is a sect and ruled by cultish rules , many inhumane activities such as systematic and ordered self – immolations specially on streets of France in 2003 has happened in this cult-like organization and the women members of this organization are deprived from their fundamental and primary rights and most of them have been sexually abused by Maryam Rajavi’s husband , Massoud Rajavi the spiritual leader of pmoi who has been in hiding place for more than a decade . all those activities and abuses should be scrutinized and prosecuted . the women who are dissident will be punished or imprisoned or eliminated . the breach of human rights has published written by Mr. Steven Hassan, Mr. Massoud Banisadr, Mr. Abrahamian, and forty pages the breach of human rights written and published by the human rights watch
we as the former women members of this cult-like organization are very surprised that your name has still published and used in the websites related to this organization for taking political advantage of your name and your position like recently in 17th of March in excuse of Norouz they used your name which is mentioned in the links above.
we as former women members of this cult – like organization are ready to inform you in details about behind stage of the political propaganda and scenarios of this organization and their leaders , Massoud and Maryam Rajavi and we are willing to participate and testify in any court of law to share our experiences about this notorious cult-like organization.
Best Regards
the Women Association
23.04.2015

لینک به منبع : انجمن زنان 

لینک به متن انگلیسی

سوء استفاده مجاهدین خلق از سیاستمداران امریکاAnne Khodabandeh (Singleton): to Nancy Pelosi: Don’t allow the MEK to hijack your name

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید