حسن پیرانسر: تبریک به مناسبت آغاز بکار سایت نجات یافتگان در آلبانی

0
1556

فرقه رجوی از تجارب ضدبشری خود در عراق در حفظ تشکیلات مافیایی – پلیسی خود در آلبانی هم استفاده کرده و میکند که میتوان به ممانعت از دیدار اعضای خود با دوستان و آشنایان و خانوادهایشان چه در لیبرتی و چه در آلبانی اشاره کرد و با مزدورو مامور  خواندن خانواده ها که خواستار دیدن عزیزان خود هستند راه را جهت ملاقات اعضا با خانوادهایشان را ببندد و مسدود کند و …

تبریک به مناسبت آغاز بکار سایت نجات یافتگان در آلبانی

وضعیت تشکیلات فرقه رجوی در لیبرتی و کشور آلبانی

در ابتدا لازم است که خرسندی و تبریک صمیمانه خود را برای فعال شدن دوستان آلبانی و آغاز بکار سایت انها اعلام کنم چرا که اینروزها اخبار مربوط به آلبانی و اسکان اعضای فرقه رجوی در آنجا از گوشه و کنار شنیده میشود و ضرورت اطلاع رسانی را دو چندان می کند. سایت نجات یافتگان در آلبانی در لینک زیر قابل دسترسی است.

http://www.iran-azadi-albania.com/

شنیدن اینکه اعضای نگون بخت در سنین میانسالی یا پیری بالاخره توانستند از جهنم عراق رهایی پیدا کنند و به دنیای آزاد برسند البته خوشحال کننده است چون آنها با خروج از لیبرتی و از عراق طعمه اشتباهات آقا و خانم رجوی نشدند و جان سالم بدر بردند ولی این اخبار در مورد این اعضا که اکنون هوادار سازمان در آلبانی نامیده میشوند ! از طرفی ناراحت کننده هم هست چون این اعضای نگون بخت در کشور آلبانی باز در حصار و چارچوبهای تماما فرقه ای رجوی قرار دارند و همان قوانین فرقه ای که در لیبرتی حاکم است بر آنها هم در دنیای آزاد حاکم است و باید از آن قوانین تبعیت کنند و رهبران فرقه با ترساندن آنها از اینکه اگر چارچوبها و قوانین فرقه ای را در کشور آلبانی رعایت نکنند حقوق ماهیانه آنها را که به گفته خودشان در هر ماه ۵۰۰ دلار است قطع میکند  و خلاصه این اعضای نگون بخت بعد از سپری کردن دهه ها در اشرف و لیبرتی و در جهنم عراق در سنین میانسالی و پیری چاره ای جز تبعیت از نرمها و قوانین خشک و ضدبشری اینفرقه را ندارند و بالاجبارتن به این قوانین میدهند چون پیش خود فکر میکنند که در این سنین بدون هیچ تخصص و حرفه ای و بدون هیچ شناختی از جامعه و فرهنگ آن کشور و بدون هیچ سرمایه ی چه کار میتوانند بکنند و فرقه رجوی هم با شناخت به همین واقعیت در مورد اعضای پیشین و هواداران فعلی هژمونی و آتوریتی خود را بر آن نگون بختها اعمال میکند تا آنها را هر بیشتر محناج خود نگه دارد تا کسی به فکر راه چاره ای برای خروج از مرداب  فرقه رجوی در آلبانی نیفتد و هیچ گزینه ای جز ماندن در حصار فرقه رجوی آنهم در دنیای آزاد نداشته باشند و این متد و روش ضد بشری دهه هاست که توسط رهبران اینفرقه بر علیه اعضای خود در کشور عراق و در پادگانهای اهدایی دیکتاتور جنایتکار صدام حسین معدوم اعمال میشود البته وضعیت و شرایط این اعضا چه در لیبرتی و چه در آلبانی یک واقعیت غیرقابل انکار است و بطور واقعی و رئالیستی متاسفانه این یک واقعیت در مورد این اعضا میباشد که در سنین میانسالی و پیری آنهم با دست خالی و بدون هیچ سرمایه ای و تخصصی چه کار میتوانند بکنند و در دنیای آزاد چطور میتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و مسئولین فرقه با انگشت گذاشتن روی این موضوع و موضوعاتی از این قبیل مانند دستگیری و شکنجه و آدم ربایی و استرداد به ایران و اعدام این اعضای نگون بخت را دچار تشویش خاطر کرده و با برجسته کردن این موضوعات ترس و نگرانی را دراذهان این اعضا چه در لیبرتی و چه در آلبانی هر چه بیشتر دامن میزنند تا بتوانند به اصطلاح تشکیلات آهنین !!! خود را از اینطریق حفظ کنند و مانع جداشدن و رهایی این اعضا شوند

فرقه رجوی از تجارب ضدبشری خود در عراق در حفظ تشکیلات مافیایی – پلیسی خود در آلبانی هم استفاده کرده و میکند که میتوان به ممانعت از دیدار اعضای خود با دوستان و آشنایان و خانوادهایشان چه در لیبرتی و چه در آلبانی اشاره کرد و با مزدورو مامور  خواندن خانواده ها که خواستار دیدن عزیزان خود هستند راه را جهت ملاقات اعضا با خانوادهایشان را ببندد و مسدود کند و این موضوع را در اذهان اعضای خود چه در لیبرتی و چه در عراق جا انداخته و می اندازد که خانوادها مزدور و عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند و اگر کسی هم بخواهد با خانواده خود ملاقات کند او هم نفوذی ، مزدور، جاسوس، عضو نیروی قدس،عضو سپاه پاسداران ،  خائن و خیانتکار ، و…………. غیره میباشد و بدین ترتیب با تابو کردن خانوادها و کلکسیونی از انواع مارکهای تولیدی فرقه مانع از ملاقات و دیدار اعضا با خانوادهایشان میشود چون فرقه رجوی بخوبی آگاه است که اگر ملاقات و دیدار مابین اعضا و خانوادهایشان رخ دهد و اعضا متوجه شوند که حمایت و پشتیبانی خانوادهای خود را به هر لحاظ چه مادی و چه معنوی دارند یاس و تردید و ناامیدی حاصل از مغزشویی در درون مناسبات جای خود را به امید و زندگی میدهد و ریزش اعضا بیشتر و بیشتر شده و تشکیلات مافیایی – پلیسی فرقه رجوی که با مغز شویی و ایجاد ترس و یاس و ناامیدی در اذهان اعضای نگونبخت تا کنون باقی مانده است متزلزل شده و در نهایت فرو خواهد ریخت.

منهم که مدت ۲۵ سال عضو اینفرقه مافیایی بودم در زمانیکه درون مناسبات اینفرقه بودم همین یاس و ناامیدی و ترس در جداشدن از فرقه و مواجه شدن با جامعه و مردم ومشکلات زندگی و خلاصه زندگی کردن در خارج از فرقه را داشتم و زندگی خارج از فرقه رجوی را خیلی سخت و غیرممکن میپنداشتم ولی حالا که مدت ۱۲ سال است که از اینفرقه جدا شده ام و در دنیای آزاد زندگی میکنم خیلی خوب متوجه ترفندها و مغزشویی های مناسبات فرقه رجوی در سرپا نگه داشتن تشکیلات مافیایی – پلیسی خودش شده ام و با اینکه در سنین میانسالی خود هستم و خیلی چیزها را در زندگی از دست داده ام که بازگشت پذیرهم نیستند ولی هم اینکه آزاد هستم و قدرت فکر کردن و انتخاب در زندگی خود دارم و میتوانم آزادانه برای زندگی خودم تصمیم گیری کنم برایم بسیار لذتبخش است و همین آزاد بودن و آزاد زیستن انرژی زیادی به من در مواجهه شدن با سختیها و مشکلات یومیه را میدهد و مطمئن هستم هر کسی چه زن و چه مرد که از اینفرقه و از مناسبات آن جدا میشود با استشمام آزادی و رهایی از قید و بندهای فرقه ای در هر وضعیتی که باشد قادر است استارت یک زندگی جدید و آزاد را برای خودش بزند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید