میلاد آریایی : چهارشنبه سوری و گردان های انقلاب !

0
902

ما هم که میدانیم و برادر هم خودش خیلی میداند که ما خیلی خیلی پول داریم و میتوانیم سفارش بدهیم مثلا 20 هزار تا از این ربات ها بخریم و همانطور که نشان دادیم 10 هزار نفر را از رومانی و بلغارستان و کشورهای بدبخت بیچاره شرق اروپا اجیر کرده ، همگی را یک جا بار اتوبوس ها نموده و توی برلین خالی کردیم ، دنیا را چه دیدی این ربات های مورد اشاره را یک دفعه توی مرز پاکستان یا افغانستان خالی کرده و به رهبری برادر مسعود و فرمان آتش خواهر مریم به خاک ایران سرازیر کنیم. به این خاطر مشکل نیرویی را من اینطوری حل کردم و پیشنهاد آنرا هم قبلا برای برادر از کانال های تشکیلاتی فرستادم تا چه حکمت آید و چه به نظر افتد.

چهارشنبه سوری و گردان های انقلاب !

میلاد آریایی ــ 21.03.2015    خدایی من خدا را خیلی شکر میکنم که برادر مسعود بلاخره توانسته است خودش را بی سر و صدا و با کلی امکانات از ما بهتران 12 سال تمام قایم کند، ببخشید به زندگی مخفی دوباره رو بیاورد و مسئولیت هیچ چیزی را هم نپذیرد.
شما فکر کنید یک آدم توی قد وقواره برادر مسعود که با اغماض و کفش پاشنه بلند 160 سانتی متر میشد ، هر کجا قایم اش کنی بلاخره پیدا میشود ولی تا دلت بخواهد این آدم حرف های بزرگ بزرگ و خالی بندی های تاریخی در حد تیم ملی دارد ، چطور ؟ آلان توضیح میدهم.
در حالیکه وزرای خارجه آمریکا و ایران با هم میروند گردش توی فرانسه و خیابان شانزه لیزه قهوه میخورند و در همان حال پس از یک گشت و گذار جانانه وزاری آلمان و انگلیس و فرانسه به آنها می پیوندند و یک ماه در میان هم توی بروکسل و ژنو یکدیگر را می بینند تا دلتنگی هایشان فروکش کند ، شما در همان حال از برادر مسعود میشنوید که خبر از گردان های انقلاب توی کوچه پس کوچه های تهران مبدهد و واقعا این خودش خیلی چیزها میخواهد که دیگران ندارند و بدتر اینکه اطلاعیه هم بدهد و آنرا مکتوب کند.
به نظر شما این کم چیزی است ؟! خوب عزیز من جا داشته و دارد که برادر خودش را از دیده ها پنهان کند چرا که اولین کسی که دست اش به برادر مسعود برسد او را یک راست می برد بیمارستان تا یک چک آپ کلی و کامل پزشکی قبل از همه روانی و سپس جسمی را پشت سر بگذارد.
و همین است که من خدا را واقعا شکر میکنم که قبل از چنین صحبت هایی برادر خودش چاره کار و اسباب آنرا فراهم کرده که دست کسی بهش نرسد و این خودش به نظر من معجزه انقلاب نوین ماست که برادر خودش را قهرمانانه مخفی نگه دارد.
البته همیشه به قول سازمان که پیوسته تکرار میکرد « از این ستون به آن ستون فرج است » من میخواهم اضافه کنم که از این چهارشنبه سوری به آن چهارشنبه سوری فرج است بلاخره دنیا اینطوری نمیماند و تقی به توقی میخورد و برادر مسعود و خواهر مریم را شاد میکند.
تاکید میکنم با پیشرفت های علمی بشربخصوص در زمینه – ربات سازی – هیچ جای نگرانی برای آینده انقلاب نوین ما نیست چرا که حتما شنیده اید مثلا با استخدام یک ربات هوشمند شما میتوانید همه کارهای خانه از آشپزی گرفته تا توالت شستن را به وی بسپارید
ما هم که میدانیم و برادر هم خودش خیلی میداند که ما خیلی خیلی پول داریم و میتوانیم سفارش بدهیم مثلا 20 هزار تا از این ربات ها بخریم و همانطور که نشان دادیم 10 هزار نفر را از رومانی و بلغارستان و کشورهای بدبخت بیچاره شرق اروپا اجیر کرده ، همگی را یک جا بار اتوبوس ها نموده و توی برلین خالی کردیم ، دنیا را چه دیدی این ربات های مورد اشاره را یک دفعه توی مرز پاکستان یا افغانستان خالی کرده و به رهبری برادر مسعود و فرمان آتش خواهر مریم به خاک ایران سرازیر کنیم.
به این خاطر مشکل نیرویی را من اینطوری حل کردم و پیشنهاد آنرا هم قبلا برای برادر از کانال های تشکیلاتی فرستادم تا چه حکمت آید و چه به نظر افتد.
خلاصه به هواداران پریشان دل و پر شور بگویم در دنیای فعلی هیچ چیز غیر ممکن نیست و گردان های انقلاب که برادر پیوسته به آن اشاره دارد شاید بر اساس همین طرح استوار باشد
موفق و موید باشید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید