میرباقر صداقی: روزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

0
1352

بر ما اعضای جدا شده و منتقد به روشنی مشخص است که دیوار قطور بنیاد گرای تمامی تشکیلات فرقه رجوی را پوشانده است فرقه ای که در آن زنان حق انتخاب پوشش را ندارند در این فرقه حجاب و روسری اجباری است نماز جماعت برای اعضا اجباری است روزه گرفتن برای اعضا اجباری است زنان و مردان فرقه حق تشکیل خانواده ندارند…

روزجهانی زن و پتانسیل دروغ گفتن مریم رجوی

میر باقر صداقی  ــ 09.03.2015    مریم رجوی امسال در روز جهانی زن مدعی شد که نیروی زنان هماورد بنیادگرایی اسلام است من به گوشه ای از مناسبات استثماری جنسی زنان در این فرقه اشاره میکنم شخص مریم رجوی بعد از خاتمه جنگ مروارید و کردکشی در طوز و سلیمان بک عراق به مترادف طلاقهای اجباری و سلب مسئولیت از مردان و دادن هژمونی به زنان زمینه مقاربت جنسی مسعود رجوی را با زنان را هموار کرد . بنا به اعترافات و گزارشات شجاعانه خانمها سلطانی , میر باقری , سنجابی و….. هدایت و سازماندهی جلسات حوض و رقص رهایی که زنان فرقه مجبور بودند به صورت برهنه و لخت در مقابل مسعود رجوی برقصند بر عهدی مریم رجوی بوده است این زن شیاد در مرحله اول زنان فرقه را با طلاقهای اجباری و انقلاب ایدئولوژیک از خانواده و شوهرانشان جدا کرد و در نهایت با بهانه محرمیت با رهبر عقیدتی زمینه همبستر شدن تمامی زنان فرقه را با مسعود رجوی را مهیا میکند بنا به گزارشات شورای رهبری جدا شده و منتقد . مریم رجوی از اعضای شورای رهبری که همه از زنان بود میخواست به میهمانی حوض مسعود رجوی بروند و لازمه حضور در این میهمانی و حوض رفتن به حمام و پوشیدن لباسهای نو و تمیز بود . مریم رجوب با تشبیه این حوض و میهمانی به غسل و طهارت زنان را مجبور میکرد در مقابل مسعود رجوی به صورت برهنه و لخت برقصند تا در بین خود و رهبر عقیدتی ( مسعود رجوی ) هیچ حائلی را احساس نکنند و به این طریق مریم رجوی میزان سر سپرده گی اعضای شورای رهبری را به رهبر عقیدتی را می سنجند . در خاتمه هر مقاربت جنسی مریم و مسعود رجوی گردنبند طلائی که منقوش به عکس مسعود رجوی بود را به قربانیان جنسی هدیه میداد بنا به گواهی شاهدان برای مشروعیت به این مقاربت جنسی مسعود رجوی خطبه عقد میخواند و از قربانیان خواسته میشد تا رضایت و موافقت خود را بیان و اعلام کنند و این عروسی به معراج تشبیه میشد.

این فساد اخلاقی تا جائی در مناسبات فرقه رجوی پیش رفته است که از زنان فرقه خواسته میشد که به صورت گروهی با مسعود رجوی همبستر شوند . و قربانیان جنسی هر شب , شخصا توسط مریم رجوی انتخاب و به بستر خواب مسعود رجوی فرستاده میشد .

بنا به گفته خانم زهرا السادات میر باقری به دستور مریم رجوی رحم ۹۵ زن با بهانه های مختلف با عمل جراحی بیرون آورده شده است از جمله : خانمها کبری طهماسبی ( هاجر ) , صدیقه خدایی صفت , حبیبه طاولی , حوری سیدی و …. پزشک جلادی به نام دکتر نفیسه بادامچی عمل جراحی را بر روی این خانمهای بیچاره انجام داده است و تمامی این گزارشات قابل استناد است و خوشبختانه شاهدان آن اعلام کرده اند حاضرند در هر دادگاه بین المللی به صحت این گزارشات شهادت دهند .

حال در برلین خانم رجوی با سوء استفاده از عدم شناخت مدافعان حقوق زنان مدافع حقوق زن شده و از جنبشهای بزرگ زنان برای حق رای و حق انتخاب سخن میگوید تا جائیکه من یادم هست در مناسبات فرقه رجوی ما اعضا چه زن و مرد حق انتخاب و رای نداشتیم همیشه مسئولین توسط فرقه انتخاب میشد و ما باید به آن یک نفر رای میدادیم مثلا در این بیست و پنج سال گذشته در انتخاب مسئول اول سازمان همیشه تنها یک کاندید بود و ما اعضا میبایست به آن یک کاندید رای میدادیم وای به روزیکه کسی میگفت من این مسئول اول را قبول ندارم آنوقت مهوش سپهری چادرش را به کمر می بست و مارک نفوذی و مامور اطلاعاتی میخوردید و چه بلاها که سرت نمی آمد و بقول مثل معروف برو آنجا که عرب نی انداخت . راستش در بیست سالی که در عراق بودم همیشه فرقه رجوی به ما اعضای دروغ گفته است تمام تحلیل های سیاسی این فرقه غلط بود روزهای آخر نشست طعمه سال ۱۳۸۰ مسعود رجوی خودش هم بزبان میآورد و در نشستها به ما اعضا میگفت هیچوقت تحلیلهای مرا جدی نگیرید و باور نکنید همه اش غلط است و دروغ .

از انقلاب ۵۷ تا به امروز هر نسبتی که فرقه رجوی به این و آن زده است دقیقا خصوصیات خودش را این فرقه به این و آن نسبت داده است مثلا کلمه دجال . تا به امروز من دجالتر و دروغگوتر از این فرقه در دنیا ندیده ام یا وقتی به آقای بنی صدر مارک هژمونی طلبی را میزد بعد ها از گفته ها و نوشته های آقای بنی صدر متوجه شدم در شورای بنی صدر در مقابل هژمونی طلبی مسعود رجوی ایستاده بود و بخاطر این آقای بنی صدر خواهان خروج از شورا بود و بعد از رفتن فرقه به عراق مخالفت بیشتر آقا بنی صدر و اعلام جدای ایشان را در پی داشت یا وقتی مسعود رجوی به آقای قاسملو مارک میزد که توان مبارزه را نداشت و از مبارزه بریده بود و در جلسات خصوصی آقای قاسملو به مسعود رجوی میگفته است کاک مسعود اگر تا شش ماه توان سرنگون دارید من هستم و گرنه من نیستم دورغی بیش نبود و چون آقای مسعود رجوی برخلاف مصوبات شورا به خود مختاری کردستان اعتقاد نداشت آقای قاسملو از شورا بیرون رفته است و من این را در یکی از سخنرانیهای آقای قاسملو که بصورت ویدئو در یو تیوب است دیده و شنیده ام .

بر ما اعضای جدا شده و منتقد به روشنی مشخص است که دیوار قطور بنیاد گرای تمامی تشکیلات فرقه رجوی را پوشانده است فرقه ای که در آن زنان حق انتخاب پوشش را ندارند در این فرقه حجاب و روسری اجباری است نماز جماعت برای اعضا اجباری است روزه گرفتن برای اعضا اجباری است زنان و مردان فرقه حق تشکیل خانواده ندارند رهبر عقیدتی نوک حرم تشکیلات است و انضباط آهنین از رهبر عقیدتی سر چشمه میگیرد که خود را امام زمان معسوم و عاری از گناه میداند و همه چیز در آن گره میخورد و در گفته های داخلی مناسبات حتی توالت رفتن مسعود رجوی به پای مبارزه نوشته میشود و مبارزه است .

بر خلاف تصور مریم رجوی ما مردم به این فرقه به دیده طاعون نگاه میکنیم که بجز بدبختی و نابودی هیچ ارمغانی برای بشریت ندارد ما اعضا استبداد دینی و مذهبی را با گوشت و خونمان در این فرقه چشیده ایم میدانیم اسلام این فرقه چه خطرات مخربی برای بشریت دارد و تمامی گفته های مریم رجوی دروغی بیش نیست و باید از این فرقه مخرب فاصله گرفت .

میر باقر صداقی

منبع : ایران ستارگان

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید