سخنرانی و جلسۀ پرسش و پاسخ یک هیأت از جدا شدگان سازمان مجاهدین در پارلمان اروپا

0
709

اعضای هیأت جدا شدگان سازمان مجاهدین در این جلسات با اعتراض به حضور مریم رجوی رهبر این فرقۀ تروریستی در محل این پارلمان آن را توهین به این نهاد سمبل دموکراسی اروپا دانسته و ضمن شرح زندانها و شکنجه ها و قتلها علیه مخالفین و منتقدین رهبری در درون تشکیلات سازمان مجاهدین خلق اصرار رهبری این فرقه بر نگهداری افراد در جهنم عراق و کارشکنی هایش در راه انتقال آنان به جهان آزاد و …

روشنگریهای اعضای جدا شدۀ سازمان مجاهدین در جلسۀ پارلمان اروپا در مورد ماهیت فرقۀ رجوی

سخنرانی و جلسۀ پرسش و پاسخ یک هیأت از جدا شدگان سازمان مجاهدین در پارلمان اروپا

وبلاگ امید آزادی ـ آقای حسین نژاد ــ 03.03.2015   صبح روز چهارشنبه 25 فوریۀ 2015 یک هئیت از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق شامل آقایان رضا صادقی، قربانعلی حسین نژاد، عیسی آزاده و داوود باقروند ( جلال پاکستان) به دعوت نمایندگان پارلمان اروپا در یک جلسۀ این پارلمان در بروکسل حضور به هم رسانده و طی سخنرانیهای خود و نیز در یک جلسۀ پرسش و پاسخ نمایندگان پارلمان و مصاحبه های مطبوعاتی شان با رسانه های اروپایی به افشای ماهیت فرقۀ رجوی و بیان مواضع جدا شدگان سازمان مجاهدین در قبال رهبری این سازمان و خطوط و سیاستهای آن پرداختند که به شدت مورد توجه اعضای پارلمان و نمایندگان رسانه ها و خبرنگاران حاضر در این جلسات قرار گرفت.

اعضای هیأت جدا شدگان سازمان مجاهدین در سخنرانیها و اظهاراتشان در پارلمان اروپا با افشای روابط و مناسبات به غایت بسته و ضد دموکراتیک در داخل سازمان مجاهدین خلق اعلام کردند که این سازمان به علت سیاستهای تروریستی و فرقه گرایانه و ضد ملی رهبری آن دیگر هر گونه پایگاه خود در میان مردم ایران را از دست داده و به یک سکت و فرقۀ خطرناک ضد انسانی تبدیل شده و ابتدایی ترین حقوق بشر را نقض کرده و می کند بطوریکه رهبری آن اعضای جدا شده از این سازمان و منتقدین و مخالفان آن را حتی در کشورهای آزاد جهان نیز تهدید به قتل و ترور می کند.

 اعضای هیأت جدا شدگان سازمان مجاهدین در این جلسات با اعتراض به حضور مریم رجوی رهبر این فرقۀ تروریستی در محل این پارلمان آن را توهین به این نهاد سمبل دموکراسی اروپا دانسته و ضمن شرح زندانها و شکنجه ها و قتلها علیه مخالفین و منتقدین رهبری در درون تشکیلات سازمان مجاهدین خلق اصرار رهبری این فرقه بر نگهداری افراد در جهنم عراق و کارشکنی هایش در راه انتقال آنان به جهان آزاد و قطع هر گونه ارتباط آنان با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان به مدت نزدیک به سه دهه و ممنوعیت استفاده از وسایل ارتباطی اعم از انترنت و تلفن و نامه برای همۀ افراد در داخل تشکیلات و ممنوعیت دیدار و تماس با افراد خانواده حتی در داخل تشکیلات را محکوم کرده و از جامعۀ جهانی از جمله کشورهای اروپایی خواستار اعمال فشار بر رهبری این سازمان برای برداشتن حصارها و فشارهای فکری و فیزیکی و روحی از روی دوستانشان یعنی افراد این سازمان و مشخصا در کمپ لیبرتی در عراق شدند تا آنها بتوانند آزادانه برای سرنوشت و زندگی آینده شان در کشورهای آزاد جهان تصمیم گیری کنند.

نمایندگان پارلمان اروپا نیز که به شدت تحت تأثیر افشاگریهای اعضای هیأت قرار گرفته و مشخصا از ممنوعیت عواطف و دیدارها و تماسهای خانوادگی توسط این سازمان ابراز تأسف می کردند به نوبۀ خود در سخنرانیها و اظهارنظرهای خودشان ضمن سپاسگزاری فراوان از روشنگریهای اعضای هیأت و بیان خصلتهای فرقه ها و تروریسم در جهان امروز تأکید کردند که هرگز تا این حد به ماهیت فرقه ای و ضد حقوق بشری رهبری این سازمان پی نبرده بودند.

مواردی که در این روشنگریها توجه نمایندگان پارلمانها و خبرنگاران را به خود جلب کرد عبارت بودند از:

–         قطع ارتباط افراد با بیرون تشکیلات توسط رهبری با ممنوعیت استفادۀ آنان از رادیو و تلویزیون و انترنت و موبایل بطوریکه افراد هنوز نمی دانند انترنت و موبایل چیست؟

–         مکانیسمها و روشهای کار فرقه ای تروریستی رجوی برای تئوریزه کردن تروریسم و خشونت با پوش و ادعای دموکراسی خواهی و بزک کردن چهرۀ رهبری آن در مقابل مجامع بین المللی از جمله پارلمان اروپا بطوریکه یکی از خبرنگاران از مسئول این جلسه سؤال کرد که چرا شما اجازه می دهید که مریم رجوی در این پارلمان حضور یافته و اذهان نمایندگان پارلمان اروپا را با پوشها و شعارها و ظاهر فریبنده از ماهیت واقعی او یعنی رهبری این سازمان و واقعیتهای درون آن که امروز توسط اعضای جدا شده از این سازمان برملا شد غافل نگهدارد؟

–         زندان و شکنجه  و قتل اعضای ناراضی داخل تشکیلات سازمان به دستور مستقیم رهبری آن که مشخصا در این مورد برخی نمایندگان پارلمان اروپا و خبرنگاران گفتند که ما از شنیدن این اخبار شوکه شدیم.

–                    ممنوعیت دیدار و هر گونه تماس و ارتباط افراد با خانواده هایشان برای مدت بیش از سی سال نمایندگان پارلمان و رسانه ها را به شدت متأثر ساخت بطوریکه اشک از چشمان بسیاری از آنان جاری کرد.

 در پایان این جلسۀ پارلمانی یک کنفراس خبری بر گزار شد.

برای دیدن فیلم کامل جلسه و مصاحبه ها در این رابطه بر لینگهای زیر کلیک کنید:

در یوتیوپ:

https://www.youtube.com/watch?v=Uf_0mTnVZfA#t=122

و در اورو ریپورتر:

www.eureporter.co

لینک به منبع : امید آزادی وبلاگ آقای حسین نژاد

arschad-azade-hosseinnejad-BrusselsFeb2015

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید