کریم غلامی: لومپن مزدوری به نام منصور قدرخواه

0
965

این مزدور، اخیرا مقاله ای نوشته و گویا در آن تلاش کرده که مزدوری و خیانت و بدتر شکنجه گر بودن آقای کریم قصیم (مزدور سابق) را ثابت بکند و حاضر است که در هر دادگاهی از این استدلال خود دفاع بکند. البته باید به این مزدور یادآوری بکنم که صاحب تو همین چندی پیش بود که با عدد و رقم، مزدوری همه شما اعضای شورا را رو کرد و این را هم باید بگویم که ما از هر نوع دادگاهی استقبال می کنیم.

لومپن مزدوری به نام منصور قدرخواه

کریم غلامی ــ 26 فوریه 2015   تقریبا یک سال پیش به مزدور منصور قدرخواه، هشدار دادم که کاسه لیس مریم رجوی نباشد و تا فرصت دارد از لجن زار مسعود رجوی خارج شود. ولی گویا این مزدور کاسه لیس، روح و شرف خود را به دلارهای کثیف و خونین مسعود رجوی فروخته است و پلیدی و تاریکی مسعود رجوی او را تماما در خود بلعیده است. این مزدور، اخیرا مقاله ای نوشته و گویا در آن تلاش کرده که مزدوری و خیانت و بدتر شکنجه گر بودن آقای کریم قصیم (مزدور سابق) را ثابت بکند و حاضر است که در هر دادگاهی از این استدلال خود دفاع بکند. البته باید به این مزدور یادآوری بکنم که صاحب تو همین چندی پیش بود که با عدد و رقم، مزدوری همه شما اعضای شورا را رو کرد و این را هم باید بگویم که ما از هر نوع دادگاهی استقبال می کنیم. ولی می دانم که صاحب مزدور منصور قدرخواه، نشان داده چنان موجود ترسویی است که هرگز او را در دادگاه و هر جایی که پای حساب رسی باشد، حاضر نمی شود.

مقاله ای که مزدور منصور قدرخواه، نوشته است، دقیقا همان فرهنگ و نوشتار لومپنی مسعود رجوی را دارد. به عنوان مثال، استفاده از جمله ای مثل این “برای ثبت در سینه تاریخ” و فحاشی های موجود در این مقاله از این گذشته بر اساس نوشته های آقای کریم قصیم (مزدور سابق) و به اصطلاح افشاگری های مجاهدین علیه او نشان داده که بعضا آقای کریم قصیم با بعضی از طرح ها و… مسعود رجوی موافق نبوده و مخالفت کرده و اینجا است که مزدور منصور قدرخواه با “ثبت کردن در سینه تاریخ” مخالفت و یا انتقاد کردن آقای کریم قصیم را “رفتار خودخواهانه” می داند و بله و چشم گفتن به تمامی اعمال مسعود رجوی را “رفتار متواضعانه” می داند. این موضوع، دقیقا مرا یاد مناسبات مجاهدین می اندازد که در سازمان مجاهدین، آدم خوب و تشکیلاتی و ذوب شده در رهبری، کسی بود که هر چه می گفتند بگوید، بله درست است و هر جنایتی را که بخواهند انجام دهد و افرادی مثل من که در سازمان انتقاد می کردند و یا با موضوعی مخالف بودند، همیشه جایشان در زندان و یا زیر مشت و لگد بود و در بهترین حالت، مارک مزدور و شعبه سپاه پاسداران و یا خائن می خوردند و یا بسیاری بودند که دچار مرگهای مشکوک و یا ناپدید شدند. بله مزدور منصور قدرخواه، از همان جمله افراد “ذوب شده در رهبری” است. در فرهنگ مسعود رجوی، جدا شدن از فرقه بدنام مجاهدین و یا حتی انتقاد کردن به معنی “پیوستن به صفوف دشمن” است.

در بخشی از مقاله، مزدور منصور قدرخواه تلاش کرده که با مثال زدن از شرایط نابهنجار اعضای مجاهدین، به آقای کریم قصیم خرده بگیرد. این متن بخشی از واقعیت است،

“بگذارید این نکته را بعنوان کسی که از نزدیک زندگی مجاهدین را دیده است بگویم. این را باید در مقابل خلق و تاریخ شهادت داد که مجاهدین هیچ چیز برای خود نمی خواهند نه همسر، نه فرزند و نه هیچ تعلق شخصی. از همه چیز در راه آرمان مقدس این مقاومت یعنی دمکراسی و حاکمیت مردمی صرفنظر کرده اند. من به جرأت می توانم بگویم در ۲۰ سالی که از نزدیک مجاهدین را می شناسم، هزینه شخصی یک عضو مجاهدین ۱۰ بار کمتر از هزینه زندگی شخصی من غیر مجاهد است که البته در کمال صرفه جویی زندگی می کنم. تمام زندگی شخصی یک مجاهد خلق در یک کاور یا یک ساک دستی خلاصه می شود و در آسایشگاهی زندگی می کند که به سختی ۴ متر مربع سهم هر نفر می شود”.

حال سئوال از مزدور منصور قدرخواه، این است که اگر اعضای مجاهدین، تماما از یک زندگی خیلی معمولی محروم هستند و حتی اجازه عشق ورزیدن به خانواده خود و داشتن همسر و فرزند محروم هستند، چرا کمی از وضعیت زندگی خودت نمی گویی که برای مزدوری ماهانه چند هزار یورو از مریم رجوی می گیری و یا برای نوشتن این فحش نامه ها، چقدر دریافت می کنی؟

البته که صاحبش در آخرین اطلاعیه شان دست همه شما مزدوران شورای به اصطلاح ملی مقاومت را رو کرده است.

از طرفی هم پر واضح است که این فحش نامه ها که مزدور منصور قدرخواه نوشته است، تجدید عهد مزدوری خود برای مریم رجوی است. حرف آخر به مزدور منصور قدرخواه، اطلاعیه اخیر و لو دادن همه شما مزدبگیران پاچه خوار، تازه از نتایج سحر است. باش تا صبح روشن افشاگری ها بدمد. “پایان”

منبع : ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید