ادوارد ترمادو : آزادی کوبانی، رسوائی انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین

0
865

خانم رجوی مگر شما خود را پیشتاز زنان در سراسر دنیا و مهر تابان همه نمیدانستید؟ پس شما را چه شده که هیجگونه موضعی در برابر این همه فداکاری و جانبازی زنان قهرمان کرد واین پیروزی تاریخ ساز نگرفتید؟ آیا ترس از آن دارید که داعشی ها از شما دلگیر شوند، یا اینکه نه، خود متوجه شدید که این پیروزی که با حضور زنان کرد سوری با تمام دلاوری ها و فدا کاری هایشان در برابر قدارترین گروه ضد بشری قرن حاضر بدست آمده از انقلاب کذائی شما و همسر دقلکارتان پرده برداشت و ماهیت انقلاب پوچ شما را در تمام دنیا به نمایش گذاشت؟

آزادی کوبانی، رسوائی انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین
ادوارد ترمادو ـ 05.02.2015
پس از ماه ها نبرد نابرابر در شهر کوبانی در سوریه بین کردهای سوری و داعشی های ضد انسان وجنایتکار، چشم مردم سراسر دنیا خیره بر کوبانی مانده بود تا ببینند در این نبرد نا برابر چه کسی بر دیگری چیره خواهد شد.
در نبرد کوبانی در چند ماه اخیر براساس اخباری که روزانه شاهد آن بودیم زنان و دختران شجاع و دلیر کرد خود را به جهانیان نشان داده و خود را در قلب تاریخ حماسه ها به ثبت رساندند، براستی که باسیتی کتابی درباره این نبرد بزرگ و حماسی نوشته شود و نام این زنان پاکباز و شجاع با برگ های طلائی برجسته شود.
اما به راستی این زنان و دختران دلیر با چه انگیزه ای در برابر خونخوارترین گروه افراطی قرن حاضر ایستادگی کردند و سرانجام با سربلندی به پیروزی دست نیافتنی دست یافتند؟ آیا این زنان قهرمان هم انقلاب کرده بودند و رهبری چون مسعود و مریم داشتند؟ ، آیا انگیزه نبرد با دشمنی چون داعش با طلاق از همسران خود در آنان ایجاد شده بود؟ بایستی از مجاهدین سئوال کرد که چرا در برابر این پیروزی مهره سکوت بر دهان خود زده اید؟
خانم رجوی مگر شما خود را پیشتاز زنان در سراسر دنیا و مهر تابان همه نمیدانستید؟ پس شما را چه شده که هیجگونه موضعی در برابر این همه فداکاری و جانبازی زنان قهرمان کرد واین پیروزی تاریخ ساز نگرفتید؟ آیا ترس از آن دارید که داعشی ها از شما دلگیر شوند، یا اینکه نه، خود متوجه شدید که این پیروزی که با حضور زنان کرد سوری با تمام دلاوری ها و فدا کاری هایشان در برابر قدارترین گروه ضد بشری قرن حاضر بدست آمده از انقلاب کذائی شما و همسر دقلکارتان پرده برداشت و ماهیت انقلاب پوچ شما را در تمام دنیا به نمایش گذاشت؟
به خاطر دارید که در ابتدای انقلاب کذائی در درون قرارگاه ها در عراق برای تحمیل مخدر استثمار کننده ای به نام انقلاب ایدئولوژی که بعد ها آنرا به نام خود تعقییر دادید ابتدا کودکان را از مادران و پدران خود جدا کردید و سپس با بهانه نبرد چند برابر طلاق های اجباری را تحمیل کردید؟
خانم رجوی من مطمئن هستم که شما در حومه پاریس در اوورسورواز با کادر های خود در رابطه با آزاد شدن کوبانی و نبرد بی امان و قهرمانانه زنان آن دیار نشست داشته اید و در باره آنان هم بدون چون و چرا مطمئن هستم که برای ادامه راه فریبکارنه خود ادعا کرده اید که ( این زنان، زنان جامعه عادی بودند و انقلاب نکرده بودند اینطور جنگیدند وای اگر انقلاب کرده بودند چه می کردند) البته که شما برای کادرهایتان واقعیت را بیان نکردید اما اجازه دهید بنده برای تمام مردم دنیا و برای کادر های شماهم بیان کنم، واقعیت این است که اگر این زنان در تارهای عنکبوتی شما دچار بودند بایستی انقلاب کذا می کردند و بعد به عنوان شورای رهبری به سمت دروازه های اتاق رقص آزادی هدایت می شدند و به جای اینکه برای پیروزی و ازادی شهر و دیار خود در کوبانی برقصند بایستی در محفل رهبری رقص آزادی می کردند یا اینکه برای اثبات انقلاب شما در خیابان های اروپا خود را به آتش می کشیدند تا شما زندگی آسوده ای را سر کنید.
براستی نبرد زنان قهرمان کوبانی که البته شیر زنان ایرانی هم در بین آنان بودند و پیروزی آنان بر گروه وحشی و آدمخوار مشت محکمی بر دهان کسانی بود که با سواستفاده از نام آزادی و برای پرده پوشی جنایات خود با علم کردن مزخرفاتی چون انقلاب ایدئولوژی و بند های متعفن آن دست به استثمار زنان و مردانی زدند که به سران سازمان اعتماد کرده و برای مبازه برای آزادی جمع شده بودند، فراموش نکنید که زنان قهرملن کوبانی که شهر و دیار خود را از زیر دنانهای کثیف شرکای شما بیرون کشیدند نه انقلاب کرده بودند، نه عاشق رهبر خود بودند، نه نسشت های انسان کش عملیات مزخرف جاری داشتند، نه نشست دیگ داشتند، و نه افکار واپسگرایانه، تنها ایمان و انگیزه آنان مردم و شهر و دیار خود بود که با سربلندی تمام با همان انگیزه مردمی توانستند هم پوزه داعشی ها را به زمین بمالند و هم پته انقلاب کذائی ایدئولوژی شما را روی آب بریزند و اثبات کنند که نبرد چند برابر نه با طلاق و طلاق کشی و نه با عملیات جاری و نه با تحقیر انسان بلکه با فهم و درک شرایطی که در آن هستیم صورت واقعی پیدا می کند.
نسخه ای که شما با همراهی همسرتان برای ما پیچیدید دارو نبود، مسکن هم نبود بلکه زهری بود که انسان را از دنیای انسانی جدا کرده و مانند مومی در دست شما قرار داد تا آلت دست شما باشیم.
درود و هزاران درود بر شیر زنان کوبانی، امیدوارم زنان تحت ستم در سازمان شما با چشم باز به این مهم( نبرد زنان در کوبانی) نگاه کرده و خود را از دام انقلاب پوچ شما برهانند.

منبع : کانون آوا

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید