خانه انقلاب ایدئولوژیک!!؟

انقلاب ایدئولوژیک!!؟

تبلیغ ناموفق فرقه گری با سوء استفاده از دستآوردهای علمی!!

تمام مطلعین قضیه، کار مسعود رجوی با مشاطه گری مریم را ضدانسانی تلقی میکنند وتنها این اسیران فکری رجوی هستند که چنین ادعایی را...

ولنتاین و انقلاب ایدئولوژیک رجوی

ولنتاین و انقلاب ایدئولوژیک رجوی ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، چهاردهم فوریه ۲۰۱۶:…  اما در این میان کشیشی به نام والنتینوس (یا همان ولنتاین) مخفیانه عقد...

علی جهانی: رجوی می گفت نشست های “انقلاب ایدئولوژیک” را در نازی آباد تهران اجرا می کند

رجوی می گفت نشست های اجباری " انقلاب ایدئولوژیک" را در نازی آباد تهران اجرا می کند من هم در دوره هفتم این نشست های...

مصاحبه همنشین بهار با اسماعیل یغمایی ـ 14 و نکاتی در باره ی انقلاب ایدئو لوژیک از م ـ ت اخلاقی

زمانی که در روابط بودم ومعترض به مسائلی ، بعد از اعتراضات به حقّ، " آر پی جی " خورده وبه رده عضو" تیم"...

صرافپور:”مردی که می گریست!سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین”

 در آن روزها که گرم نشست های انقلاب بودیم، حرکت های عجیبی از برخی مسئولین سازمان به چشم می خورد که گاه تأثربرانگیز و...

گفت‌و‌شنود همنشین بهار با وفا یغمائی(۶) باید یهودا مغضوب شود تا مسیح بدرخشد

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۶) باید یهودا مغضوب شود تا مسیح بدرخشد انقلاب ایدئولوژیک     https://www.youtube.com/watch?v=5ry3-hbLAtk گفت نیکوتر تفحّص کن شب است شخص‌ها در شب ز ناظر مُحجَب...

گفت و شنود همنشین بهار با اسماعیل یغمایی ـ انقلاب ایدئولوژیک 5

گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) انقلاب ایدئولوژیک   https://www.youtube.com/watch?v=I9IhwWN3Jcc از نظرگاهست ای مغز وجود اختلاف مومن و گبر و یهود در کفِ هر کس اگر شمعی بُدی اختلاف از...

طلاق های اجباری در فرقه رجوی و ریزشی که همچنان ادامه دارد

این افراد معترض دست کم به مدت یک سال در زندان های قلعه مخوف اشرف تحت نام “میهانسرا” زندانی و سپس از این گروه...