خانه نویسندگان مهدی سجودی

مهدی سجودی

مهدی سجودی: بهای افشاگری

بهای افشاگری مهدی سجودی، کانون آوا، نهم فوریه ۲۰۱۸:…. رجوی ها و فرقه شان با پیشینه ایی از خیانت و خباثت همواره تلاش دارند چهره...

سجودی: رجوی در اوج وقاحت خانواده های قربانیان را مسئول حمله به لیبرتی اعلام کرد

ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی به ساکنان بی دفاع در کمپ لیبرتی عراق برای خانواده های کشته شدگان آرزوی صبر و بردباری می...

سجودی:کارنامه سراسر خیانت رجوی از 30 خرداد 1360 تا…

خلاصه بعد از اینکه رجوی دید که سوار شدن روی جنگ ایران و عراق و استراتژی ارتش آزادیبخش دیگر شکست خورده است و نیروهای...

مهدی سجودی: آهای مسعود رجوی! ما پول خون فرزندانمان را می دهیم

تصور من این است که باید فعالان حقوق بشر بیش از گذشته بر روی زندان لیبرتی و همچنین قرنطینه های این فرقه در تیرانا...

مهدی سجودی:توافق در لوزان، پایکوبی در تهران، تناقض گویی سازمان مجاهدین

البته مشخص است که شما هیچ پاسخی برای این تناقض آشکار و این همه سردرگمی شدید که دچارش شده اید ندارید. ولی برای همه...

مهدی سجودی: نوروز را به یاد اسیران فرقه رجوی و خانواده هایشان باشیم

فرقه جنایتکار و ضدایرانی رجوی ، سالهاست هزاران خانواده را از دیدار بستگان ،عزیزان وخویشاوندان محروم نموده است ؛ قوانین ضدانسانی حاکم برمناسبات این...

مهدی سجودی: وجدان های بیدار ! سکوت نکنید

چرا رجوی هنوز خیلی از قربانیان را در عراق نگه داشته ، با اینکه می داند و می فهمد که این افراد دیگر قابل...

سجودی: چه کسانی با توافق هسته ای مخالف هستند؟

از یک سوی، افراطی ترین جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا که عمدتا شامل ورشکستگان سیاسی و لابی های سازمان مجاهدین می باشند...