خانه نویسندگان مجید روحی

مجید روحی

عابدین جانباز زندانبان و شکنجه گر در هم شکسته و مواجب بگیر حاج مسعود رجوی

عابدین جانباز زندانبان و شکنجه گر در هم شکسته و مواجب بگیر حاج مسعود رجوی مجید روحی، ایران اینترلینک، چهارم ژوئیه ۲۰۱۶:…  عابدین جانباز در...

بن بست و سقوط امروز حاج مسعود رجوی نتیجه سالها وطن فروشی و ایران ستیزی اوست

بن بست و سقوط امروز حاج مسعود رجوی نتیجه سالها وطن فروشی و ایران ستیزی اوست مجید روحی، ایران اینترلینک، هفتم ژوئن ۲۰۱۶:…  حاج مسعود...

حاج مسعود رجوی برای اهداف کثیفش حاضر هست سرنوشت هر کس را به بازی بگیرد

حاج مسعود رجوی برای اهداف کثیفش حاضر هست سرنوشت هر کس را به بازی بگیرد  مجید روحی، ایران اینترلینک، دوم ژوئن ۲۰۱۶:…  به سعید گفتم...

حاج مسعود رجوی بی غیرت آنچنان در منجلاب ندانم کاری های خود غرق شده که …

حاج مسعود رجوی بی غیرت آنچنان در منجلاب ندانم کاری های خود غرق شده که …  مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم می ۲۰۱۶:…...

چرا حاج مسعود رجوی برای دوست و دشمن نسخه مرگ می نویسد؟

چرا حاج مسعود رجوی برای دوست و دشمن نسخه مرگ می نویسد؟ مجید روحی، ایران اینترلینک، سی ام می ۲۰۱۶:…  پلیس فرانسه براساس اسنادی که...

حاج مسعود رجوی درب قرارگاه های فرقه ات را در عراق تخته کردن. خون شهدا چه میشود ؟

حاج مسعود رجوی درب قرارگاه های فرقه ات را در عراق تخته کردن. خون شهدا چه میشود ؟ مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم...

مجید روحی:حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای اهداف خود پیش گرفت و …

حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای اهداف خود پیش گرفت و نسلی از بهترین های ایران را به فنا کشاند مجید روحی، ایران اینترلینک،...

خیانت حاج مسعود رجوی به ملت ایران و اعضای اسیر در فرقه اش

خیانت حاج مسعود رجوی به ملت ایران و اعضای اسیر در فرقه اش مجید روحی، ایران اینترلینک، نوزدهم می ۲۰۱۶:… روزی که حاج مسعود رجوی پشت...