حاج مسعود رجوی درب قرارگاه های فرقه ات را در عراق تخته کردن. خون شهدا چه میشود ؟

0
574

حاج مسعود رجوی درب قرارگاه های فرقه ات را در عراق تخته کردن. خون شهدا چه میشود ؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و پنجم می ۲۰۱۶:… بعد ازدادگاهی و فحش دادن و حمله ور شدن روی من به فرمان ریئس دادگاه زهره قائمی در یک اطاق من را زندانی کردند که مسئولین بالای فرقه می آمدند و من را مسخره میکردند و میخندیدن تا یک روز بابک رهنورد آمد گفت یک نامه بنویس معذرت خواهی کن از زهره قائمی و اعضای اسیر در فرقه و تمامش کن برگرد به یگانت بابک رهنورد تعریف میکرد تیم های عملیاتی … 

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حاج مسعود رجوی درب قرارگاه های فرقه ات را در عراق تخته کردن. خون شهدا چه میشود ؟

مسعود رجوی مجاهدین خلق کشتار افراد گروگان گرفته شده

 مجید روحیقرارگاه فریبا موزرمی یکی از قرارگاه های فرقه رجوی بود در العماره جنوب عراق که صدام حسین معلون هدیه کرده بود به حاج مسعود رجوی

یک روز همه را بردن از اسارتگاه اشرف قرارگاه اهدای صدام حسین معلون را نگاه کنند در العماره جنوب عراق

مسئولین بالای فرقه رجوی میگفتن با هزار تلاش حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی توانسته این قرارگاه فریبا موزرمی را از صدام حسین معلون بخرد و از اینجا که نزدیک به مرز ایران است راحت عملیات تروریستی علیه مردم بی گناه ایران انجام بدهیم

قرارگاه فریبا موزرمی تعدادی ساختمان سیمانی داشت با یک زندان که روی دیوارهایش خون خوشکیده شده بود

من در تشکیلات فرقه رجوی بحثم شد با زهره قائمی فرمانده قرارگاه و زهره قائمی توطئه های برای من چید که کشید به دادگاهی های قرارگاه که ۲۵۰ الی ۳۰۰ نفر در آن دادگاهی شرکت داشتن که بعد ازدادگاهی و فحش دادن و حمله ور شدن روی من به فرمان ریئس دادگاه زهره قائمی در یک اطاق من را زندانی کردند که مسئولین بالای فرقه می آمدند و من را مسخره میکردند و میخندیدن تا یک روز بابک رهنورد آمد گفت یک نامه بنویس معذرت خواهی کن از زهره قائمی و اعضای اسیر در فرقه و تمامش کن برگرد به یگانت بابک رهنورد تعریف میکرد تیم های عملیاتی فرقه رجوی بعد از آموزشهای تروریستی و خرابکاری جانشان را کف دستشان میگیرند میروند در مرزهای ایران عملیات انجام میدهند و لوله های نفت ایران را منفجر میکنند معلوم نیست موقه برگشتن زنده برسن به قرارگاه فرقه یا نه

به بابک رهنورد گفتم حاج مسعود رجوی و فرقه اش با آخوندهای دجال جنگ دارد یا با لوله های نفتی که برای مردم و ملت ایران است

بابک رهنورد سکوت کرد حرفی برای گفتن نداشت جوابی نداد

بعد بابک رهنورد بحث را عوض کرد گفت برادر مجید این ساختمانها را که میبینی در قرارگاه فریبا موزرمی همه آجرهایش دونه به دونه از خون شهدا روی هم چیده شده و ساخته شده
وقتی این را شنیدم از بابک رهنورد نتوانستم خودم را کنترل کنم زدم زیر خنده گفتم بابک رهنورد این ساختمانها که سیمانی هستن و بتون و از اجر ساخته نشده گفتم نکنه خون شهدای عراقی ها را میگوی قبلا اینجا بودن این قرارگاه فریبا موزرمی که هدیه صدام حسین معلون بود به حاج مسعود رجوی

بعدش به بابک رهنورد گفتم بابک رهنورد به دستور حاج مسعود رجوی با خون شهدا فرقه اش زندان درست میکنند و من را روی خون شهدا فرقه زندانی میکنند

بعد فهمیدم که عراقی های که در جنگ ایران و عراق شهید شدن جز صد و بیست هزار شهید فرقه حاج مسعود رجوی حساب میشوند
حال باید از حاج مسعود رجوی سوال درب قرارگاهای فرقه ات را در عراق تخته کردن خون شهدا چه میشود ؟

حاج مسعود رجوی قرارگاه های دیگه فرقه ات رو که امریکا حمله کرد مردم عراق بتونهای که آجر حساب میکردید و از خون شهدا بود دزدیدن و اون قسمت زندان ۸۹ که از خون شهدا درست شده بود را سری خراب کردید که امریکایها نبینند بعد آجرهای که از خون شهدا بود در امجدیه توالت ساختید

حاج مسعود رجوی درب اسارتگاه اشرف تخته شد تا جای که در توان فرقه ات بود خون شهدا را تبدیل به پول کردید
حاج مسعود رجوی حداقل بقیه خون شهدا رو هم یا منتقل میکردید به اور سورواز در فرانسه تا اعضای اسیر در فرقه ات که امدن به اروپا برای مالی کاری استفاده کنید یا کاخ درست کنید و بالای ان بنشینید

حاج مسعود رجوی فکر نمی کنید که دیگر نمی توانید با شعارهای زنگ زده گذشته به مصاف خشونت بروید

حاج مسعود رجوی مردم امروز دیگر شیفته شعارهای هرچه انقلابی تر بدون پشتوانه و بدون تحلیل و کاربرد سیاسی و اجتماعی نیستند

حاج مسعود رجوی حتی اگر امروز چه گوارا در قید حیات بود از مرز بولیوی با دیپلماسی و تنظیم رابطه مناسب این زمان، می گذشت

حاج مسعود رجوی اگر حسن صباح رهبر فرقه باطنیه در قید حیات بود به فدائیانش می گفت از حصار قلعه الموت و حصار ذهنی، خود را برهانند و با مردم و در کنار مردم باشند

حاج مسعود رجوی دیگر همه می دانند که شما نمی خواهید پاسخگوی ضرباتی که فرقه ات تاکنون متحمل شده است، باشید حاج مسعود رجوی تا به ابد نمی توانید پاسخ هر سئوالی را به بعد زمان سرنگونی آخوندهای دجال محول کنید

حاج مسعود رجوی حرف شما را می پذیرم به شرطی که شما هم دیگر با خون شهدای اعضای اسیر در فرقه ات کاسبی نکنید و خود را قیم آنان ندانید
حاج مسعود رجوی مطمئن هستم که شما قادر نیستید در دستگاه فکریتان پیام زندگی و صلح و آشتی و دوستی بدهید حاج مسعود رجوی این کلمات برای شما بسیار غریبه اند

حاج مسعود رجوی سیل خروشان خون شهدا را تنها جمهوری اسلامی جاری نکرد
آیا شما از هر چه بیشتر جاری شدن خون شهدا اخم بر ابرو می آورید و ملالتلن آزرده می شود یا اینکه دکان دونبشی میزنید و رانت خوار خون آنان می شوید؟

حاج مسعود رجوی دیگر بر همگان روشن است که هر چه اعدامها و فشارها بر روی مردم ایران بیشتر شود، لبخند رضایت بیشتر بر لبانتان نمایان می گردد
زیرا در دستگاه حذف شما، خون بیشتر، نشانه حقانیت استراتژی شماست بنا براین چرا شما باید از موج اعدام ها و کشتار مردم رنجیده شوید؟

” حاج مسعود رجوی نان شما در همین است”

حاج مسعود رجوی هر کس که در ایران اعدام شود، شما سودش را می برید و هرکس هم که از مرگ رهائی یابد خاری در چشم شما خواهد بود

حاج مسعود رجوی شما عطش خون دارید و هر روز هم نیاز بیشتری به ریخته شدن خون احساس می کنید و در پیام هایتان تکرار می کنید

حاج مسعود رجوی در چند دهه گذشته به خوبی نشان داد که برای رسیدن به امیال حیوانی اش کمر به قتل تمام اعضای اسیرش در اسارتگاه اشرف و لیبرتی بسته بود و کشتن اعضا اسیر فرقه اش یک کار روتین و جاری بود
حاج مسعود رجوی در حسرت ریاست و بازگشت به ایران و خشم و کینه عمیق نسبت به خلق قهرمان ایران که او را ساپورت نکردند، انتقام همه ناکامی هایش را از اندک اعضای اسیرش میگیرد و همچون دیو تنوره می کشد و تا آخرین نفر باقیمانده اعضای اسیرش را قربانی می کند

اگر نگاهی به تاریخچه فرقه رجوی انداخته باشید به راحتی می توانید بفهمید که از آغاز تشکیل این فرقه ارتزاق از خون اعضای اسیر ترفند ثابت حاج مسعود رجوی بوده است
استفاده تبلیغاتی تشکیلات در داخل و خارج از کسانی که قربانیان اصلی عملکردهای حاج مسعودرجوی بوده اند همیشه در صدر دستور بوده و همچنان بعنوان یک خط مشی ادامه دارد
حاج مسعود رجوی و فرقه اش حتی کادرهایی را که در مناسبات تشکیلاتی درموضع مخالف با سیاستها و عملکردهای خائنانه اش بودند را بعد ازاینکه به کشتن میداد بعنوان شهیدان والامقام و یا گوهران بی بدیل دوران ، درتبلیغات رسمی و بیرونی خود معرفی می کردند.

در این رابطه افرادی که از ایران به مناسبات فرقه رجوی درعراق می پیوستند بدلیل گمنام بودن در اولویت صف قربانیان در نظر گرفته می شدند و اعضایی که وابستگان آنها در مواضع مسئولیت بالای فرقه رجوی قرار داشتند بدلیل اینکه از جانب وابستگان خود ساپورت می شدند بندرت به صحنه درگیری فرستاده می شدند
حاج مسعود رجوی با قربانی کردن این اعضای گمنام که بلحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی درک و آگاهی چندانی نسبت به ماهیت فرقه ای حاج مسعود رجوی نداشتند و در طی دوران قرنطینه شدن در واحد پذیرش کاملا شستشوی مغزی شده بودند به خوردن خون این قربانی ها ادامه میداد و می دهند و بقول خود حاج مسعود رجوی “نان سیاسی آن را میخورد”.

خیلی از تیمهای عملیاتی هم بودن که از نفرات جدید و گمنام بودن که به دستور حاج مسعود رجوی میرفتن داخل ایران عملیات میکردن و موقع برگشت خود فرقه رجوی آنها را لو میداد تا با نیروهای دم مرز ایران درگیر شوند و کشته شوند و حاج مسعود رجوی از خون آنها استفاده کند علیه آخوندهای دجال و مظلوم نمای کند برای اربابانش

در نشست عمومی در باقرزاده حاج مسعود رجوی به مژگان پارسائی انتقاد کرد که چرا نفرات قرارگاهت زنده هستند؟
قرار بود همه را به شهادت برسانی و کلی انتقاد دیگه که مژگان پارسائی گفت به حاج مسعود رجوی به تعهدم عمل خواهم کرد و با شهید کردن اعضای اسیر قرارگاهم با خونشان شما را پشتیبانی خواهم کرد؟
حاج مسعود رجوی اگر منطقی و صادق بود با خودش، هرگز به خودش اجازه نمیداد که بصورت افراطی و بیمارگونه سرنوشت تعدادی انسان را به بازی بگیرد و تشنه خونشان باشد و آنها را شکنجه بدهد و بکشد و یا مجبور به خودسوزی و خودکشی نماید
حاج مسعود رجوی بلکه با گرویدن به علم و آگاهی و رو نمودن به گفتمان سازنده راه حلی انسانی برای معضل های موجود جستجو و پیدا میکرد

جالب اینجاست که حاج مسعود رجوی به محض اینکه نفری در فرقه اش می میمرد فورا او را شهید و مجاهد صدیق و … می خواند و برایش اشک تمساح میریخت اما تا زمانی که زنده است وی را مدام تحت شدیدترین بی حرمتی ها و حتاکی ها و فشارهای روحی و جسمی قرار میداد

باید حقایق را گفت و افشا کرد تا زمانیکه یک اسیر در این تشکیلات فرقه رجوی گرفتار باشد و نباید نظاره گر بود. دیگر دوران عوام فریبی و فرقه گرایی تمام شده است

آن زمانی که حاج مسعود رجوی بد مستی می کرد و عربده می کشید و خطاب به زندانیان سال ۷۲ می گفت که “همه تان فدای یک تار موی مریم قجر عضدانلو” دیگر تمام شده و گذشته است الان کسی تف هم به روی مریم قجر عضدانلو و انقلابش نمی اندازد چه برسد به این که فدای یک تار مویش بشود

_______________________________

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

کار رجوی فقط در میوه چینی ازخون حنیف نژادها خلاصه میشود!!

کار رجوی فقط در میوه چینی ازخون حنیف نژادها خلاصه میشود!!

اول اینکه این سازمان مجاهدین خلق نبود که پیشتاز مبارزه ی مسلحانه- که زندگی غلط وفاجعه بار بودن آنرا نشان داد- باشد!  رقیب شما درهمه ی عرصه های این مبارزات انتحاری، گوی سبقت را ازشما ربود واجازه نداد که این افتخار ؟! نصیب شما بشود!  ثانیا وقتی گرد وخاک هیاهوهای مربوطه فرونشست وزمان بی رحم برعدم تایید این …

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

کودکان لباس‌های نظامی به تن می‌کنند، آموزش‌های رزمی می‌بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می‌کنند. آن‌ها پاسپورت‌های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می‌سوزانند.به گزارش فرارو به نقل از فارین …

معرفی کتاب سقوط ـ وقتی همه عکس‌ها روی میز باشد

معرفی کتاب سقوط ـ وقتی همه عکس‌ها روی میز باشد

ماجرایی مثل ۲۸ مرداد ۳۲، بسته به آنکه آن را در کدام کتاب بخوانیم، یا پای سخن کدام راوی ماجرا بشنویم، می‌تواند همدلی ما را با یک سوی داستان برانگیزد و تقویت کند. اما من به شخصه مثل بسیاری از شما، این فرصت را نداشته‌ام تا همه روایت‌های موجود در مورد آن را کنار هم قرار دهم و …

دروغ شیعه گری در وادی فرقه رجوی

دروغ شیعه گری در وادی فرقه رجوی

دروغ شیعه گری در وادی گروهک رجوی  مصطفی آزاد، وبلاگ قاصد، بیست و دوم می ۲۰۱۶:… تشکیلاتی که بزعم ادعاهای ترقیخواهانه اش در سایت و کانال ماهواره ای خود پمپ بنزین قرارگاه را بصورت یک روز درمیان زنانه و مردانه کرده بود و بقول مریم رجوی در ایران ازاد!!! بعد حاکمیت انها همجنس گرایان در …

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

به گفته وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، حمله هوایی علیه ملا اختر منصور توسط هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) در یکی از مناطق دورافتاده پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان رخ داده است. در بیانیه پنتاگون تنها تأیید شده که نتیجه این حمله هنوز به طور قطعی مشخص نیست. با این حال خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که یک فرمانده …

کریم غلامی:سکوت و خاموش ماندن مجاهدین نشان از ترس آنها دارد

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

سکوت و خاموش ماندن مجاهدین نشان از ترس آنها دارد  کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و دوم می ۲۰۱۶:…  مجاهدین هر ساله با راه اندازی تبلیغات گسترده، خود را برای برگزاری مراسم سالگرد ۳۰ خرداد آماده می کردند. اما امسال رسانه های وابسته، چه مستقیم و چه غیر مستقیم در یک سکوت کامل به سر می …

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رهبری فرقه مجاهدین این همه پول را از کجا آورده است که علاوه بر استخدام سخنران و  تماشاچی اجاره ای برای خیمه شب بازی هایش ، ضرر و زیان حقوقی افراد لابی خود را برای جرائم جنسی نیز می پردازد. یکی از این لابی ها دنیس هسترت آمریکایی بوده است. در همین ماه گذشته بود که رسانه های …

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد. احمد خمینی فرزند …

ازدواج شش دختر زیر ۱۰ سال در استان کردستان

ازدواج شش دختر زیر ۱۰ سال در استان کردستان

ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در ایران کماکان رواج دارد. بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣‌ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن …

مشکلات “خاورمیانه” از کجا شروع شد؟

مشکلات “خاورمیانه” از کجا شروع شد؟

شکی نیست که اروپایی‌‎ها از ترسیم مرزها مطابق میل خود خشنود بودند، چرا که آن‌ها هر زمان که می‌خواستند می‌توانستند آن مرزها را کنار بگذارند. اما شکست پیمان سور نشان می‌دهد که آن‌ها همیشه هم موفق نبودند. زمانی که دولت‌مردان اروپایی نقشه آناتولی را از نو کشیدند، تمام تلاششان ناکام ماند. از طرف دیگر، آن‌ها …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید