خانه نویسندگان علیرضا نصراللهی

علیرضا نصراللهی

علیرضا نصراللهی:مزدوران و اطلاعات فروشان ایران و جنگ سازمان مجاهدین است…

مزدوران و اطلاعات فروشان ایران و جنگ سازمان مجاهدین  است نه کس دیگر علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، دوم ژانویه ۲۰۱۹:… سازمان مجاهدین برای همکاری با...

نصراللهی: حال و روز این روزهای فرقه رجوی – همیاری،همکاری،پولشویی،مزدوری

این را برای خوتان می گویم قبل هر نوشته و یا مقاله ای قبلش کمی تحقیق کنید و بعد شروع به نوشتن کنید،فکر میکنی...

علیرضا نصراللهی:بیست و دوِّم بهمن هزار و سیصدو نود هفت، خط پایان فرقه رجوی

پیامی از جانب رهبر ممنوع التصویر، ممنوع الصدا و مجهول المکان مجاهدین خلق که هنوز مرده یا زنده بودنش تعیین تکلیف نشده، خطاب به...

علیرضا نصراللهی: دروغ های فرقه مجاهدین علیه جداشدگان

شما شاید بتوانید در یک مقطع سر خودتان را کلاه بگذارید و نمی توانید به مردم دروغ بگویید چون نفراتی در بیرون از شما...

علیرضا نصراللهی: نقش این همه سایت و رسانه های ایرانی خارج از کشور چیست؟

در خارج کشور سایت و رسانه های بسیار داریم،ولی دریغ از یک خبرگزاری که واقعأ از روی اصول و حس وطن پرستی کار کند.البته...

علیرضا نصراللهی: توطئه های مجاهدین با دشمن قدیم و ارباب جدید ( آمریکا )

توطئه های مجاهدین با دشمن قدیم و ارباب جدید ( آمریکا ) علیرضا نصراللهی، یاران ایران، پاریس، چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۸:… ولی در مورد خیانت گروه ها و...

نصراللهی:با این همه دروغ،نیرنگ ، خیانت، مزدوری … به کجا چنین شتابان؟

وقتی که صدام به کویت حمله کرد،آمریکا به پشتیبانی از کشور کویت وارد خلیج فارس شد،و از اینکه صدام جرأت کرده بود چنین کاری...

علیرضا نصداللهی: چرا وقتی رژیم،در حال فروپاشی هست سران رده بالا فرقه رجوی …

ه راستی که سازمان مجاهدین بعد از سال ۱۳۵۰ بعد از توبه نامه آقای مسعود رجوی،در مقابل ساواک،و همکاری او چه در زندان و...