خانه نویسندگان سید حجت سید اسماعیلی

سید حجت سید اسماعیلی

سید حجت سید اسماعیلی: کشف جدید «نابغه» مجاهدین؟!

کشف جدید «نابغه» مجاهدین؟! سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، نوزدهم مارس ۲۰۱۸:…  این همه قمپز در کردن و پیروزی های خیالی که هر روز...

سید اسماعیلی: مریم رجوی و چالش «دختران خیابان انقلاب»، هزار توی فریبکاری …

مریم رجوی و چالش «دختران خیابان انقلاب»، هزار توی فریبکاری های مجاهدین سیدحجت سیداسماعیلی، ایران دیدبان، دهم فوریه ۲۰۱۸:… البته قسمت خنده دار قضیه اینجاست مریم...

فرازی از کتاب “خداوند اشرف از ظهور تا سقوط ” – قسمت اول

مجاهدین خلق نیز هر که را که در خارج و یا از ایران پذیرش می کردند هرگز موضوع طلاق و اجباری بودن آن را...

سرپوشی برای ماهیت خشونت طلبی مجاهدین

سرپوشی برای ماهیت خشونت طلبی مجاهدین  سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، بیست و پنجم اکتبر ۲۰۱۵:… سازمان مجاهدین طی سالهای گذشته تلاش کرد با به...

سید اسماعیلی:«رهبر» سازی مجدد، تلاش بی حاصل باند رجوی

«رهبر» سازی مجدد، تلاش بی حاصل باند رجوی  سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۶:… بنظر میرسد منفوریت شدید مجاهدین در میان...

گروه تروریستی مجاهدین در سال۹۴، باندرجوی درمانده‌تر از همیشه!

گروه تروریستی مجاهدین در سال۹۴، باندرجوی درمانده‌تر از همیشه!  سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، نهم آوریل ۲۰۱۶:…  نتیجه اینکه : ۱ – تغییر فاز از...

محمد اقبال، محصول ایدئولوژی رجوی

محمد اقبال، محصول ایدئولوژی رجوی سیدحجت سیداسماعیلی، ایران اینترلینک، ششم آوریل ۲۰۱۶:…  هر چند استفاده  از افراد لمپنی مثل آقای محمد اقبال  توسط رهبران مجاهدین...

شعار جدید مجاهدین در سال ۱۳۹۵، «سرافرازی» بجای «سرنگونی»

شعار جدید مجاهدین در سال ۱۳۹۵، «سرافرازی» بجای «سرنگونی» سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، بیست و ششم مارس ۲۰۱۶:…  به همین دلیل و برای...