خانه نویسندگان سید حجت سید اسماعیلی

سید حجت سید اسماعیلی

سرنگونی ؛ استراتژی یا وسیله فریب اعضا

سرنگونی ؛ استراتژی یا وسیله فریب اعضا سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، سوم مارس ۲۰۱۶:…  «سرنگونی»، سال هاست که به یک شعار بی مصرف...

وقتی که قافیه برای رهبران مجاهدین تنگ می‌آید

وقتی که قافیه برای رهبران مجاهدین تنگ می‌آید سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، بیست و هفتم فوریه ۲۰۱۶:… اکنون این سوال پیش می‌آید اگر واقعاً...

نخ نما شدن خط تحریم انتخابات؛ بی اعتباری سیاسی باندرجوی

نخ نما شدن خط تحریم انتخابات؛ بی اعتباری سیاسی باندرجوی سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، پانزدهم فوریه ۲۰۱۶:…  حال در ورای همه این بازی...

یافتن بهانه برای اضمحلال تاریخی مجاهدین؛ چوب‌های زیر بغل رجوی چه می گویند؟

یافتن بهانه برای اضمحلال تاریخی مجاهدین؛ چوب‌های زیر بغل رجوی چه می گویند؟ سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، هشتم فوریه ۲۰۱۶:…  بدین ترتیب رجوی...

مجاهدین و برجام؛ پایان عمر سیاسی باند رجوی

مجاهدین و برجام؛ پایان عمر سیاسی باند رجوی سید حجت سید اسماعیلی، ایران دیدبان، بیست و یکم ژانویه ۲۰۱۶:… اجرای برجام بایان عمر سیاسی مجاهدین نیز...

سید اسماعیلی:نگاهی به نمایش ویلپنت پاریس

شکست “مبارزه مسلحانه” در خاک ایران و شکست استراتژی “جنگ آزادیبخش نوین” در خاک عراق، و همکاری همه جانبه نظامی و اطلاعاتی با تمامی...

سیدحجت سیداسماعیلی: توافق لوزان و نعل وارونه زدن‌های رهبری مجاهدین

باید گفت مجاهدین تنها گروه ایرانی بودند که از پیشی گرفتن راه حل دیپلماتیک و سیاسی بجای جنگ و خونریزی که باید مردم ایران...

سیدحجت سیداسماعلی:بیانیه لوزان و تناقض‌گویی‌های مریم رجوی

اما تنها دو خط بعد مریم رجوی ادعا می‌کند که هنوز راه بر تولید بمب اتمی توسط رژیم بسته نشده است. بنابراین از نظر...