خانه نویسندگان سید حجت سید اسماعیلی

سید حجت سید اسماعیلی

سید اسماعیلی: افشاگری یا افتضاح جدید مجاهدین. رشته هایی که خیلی زود پنبه شد

اولین واکنش به اظهارات سخنگوی مجاهدین ؛ موضعگیری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود. خانم جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه ۰۶/۱۲/۹۳ ادعای...

جنایات داعش و مجاهدین یکی است؛ آتش زدن انسانها توسط…

در واکنش به این اقدام تروریستی، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا گفت: اگر ویدیوی منتشرشده واقعی باشد، نشان دیگری از شرارت و بربریت داعش...