اعتراض غفور فتاحیان به ایلیر متا بخاطر لابی گری برای فرقه رجوی

0
500

به همین علت و به علل بسیاری دیگر بویژه همکاریها و اتحادش با رژیم صدام و ارتش او و وابستگی به او از لحاظ مالی و امکاناتی و سیاسی پایگاه مردمی خود را در میان ایرانیان داخل و خارج ایران تماما از دست داده است و مردم ایران حتی اپوزیسیون و مخالفان شدید و فعال رژیم حاکم بر ایران در داخل و خارج کشور از این سازمان متنفر هستند بطوریکه این فضای تنفر و بیزاری علاوه بر بیرون، در داخل خود این سازمان نیز همیشه وجود داشته و در حال گسترش است بطوریکه بیش از دو هزار نفر از آن در طی سی سال گذشته بخصوص از زمانی که آنها را از عراق اخراج کردند و به آلبانی آمدند از آن جدا شده اند و اکنون نیز صدها نفر از جداشدگان از این سازمان در همان آلبانی زندگی می کنند و شما برای نشان دادن بی طرفی تان و اینکه می خواهید واقع بینانه در مورد این سازمان تحقیق کنید می توانید با آنها نیز که در تیرانا هستند مصاحبه کنید زیرا تمام آنها که به شما در داخل این تشکیلات نشان داده اند ساختگی و صحنه سازی بوده و صحبتهای آن افراد نیز تماما دیکته شده توسط سران این سازمان می باشد. این فرقه هیچ گاه اندیشه و گرایش تروریستی و خشونت طلبی خود را کنار نگذاشته و نمی تواند بگذارد زیرا پایه و اساس آن با ترور و جنگ مسلحانه و خشونت بنا نهاده شده است.

اعتراض غفور فتاحیان به ایلیر متا بخاطر لابی گری برای فرقه رجوی

غفور فتاحیان ـ 09.10.2019

Albani-Ilir-Meta-MEK-Terrorists-Saddam 2

محمد حسین سبحانی:

ـ نگاهی به ملاقات مریم رجوی و رئیس جمهور آلبانی

ـ تنفس مصنوعی به اعضای مجاهدین بعد از اخراج “سر جنگ طلبی” از کاخ سفید

ـ با حذف ” سر جنگ طلبی ” در کاخ سفید ، تئوری رجوی ” جنگ یا صلح با فاشیزم مذهبی ایران ” به بن بست کامل رسید

اعتراض به ایلیر متا بخاطر لابی گری برای فرقه رجوی

نامۀ سر گشاده به رئیس جمهور آلبانی در اعتراض به حضور او در قلعۀ رجوی

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

جناب آقای ایلیر متا رئیس جمهور کشور آلبانی؛

با سلام و عرض ادب اینجانب غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) یکی از هزاران قربانی این فرقۀ جنایتکار هستم که بیش از بیست سال را در این تشکیلات بطور حرفه ای در اکثر پایگاههای این سازمان در عراق بودم یعنی اینجانب تمام سرمایه ام که همان دوران جوانیم بود به پای این سازمان دادم از این رو من با انواع و اقسام شگردها و شیادیهای این سازمان آشنایی کامل دارم و این سازمان در این رابطه تجربۀ بسیار زیادی دارد که با شخصیت های خارجی چگونه برخورد کند.

آقای رئیس جمهور،

این مراسم که در قرارگاه این فرقه برگزار شده و جنابعالی در آن حضور یافته اید و نحوۀ استقبال از شما تماما ساختگی و از روی اجبار نفرات را درآنجا جمع کردند. اگر دقت کرده و در چهره نفرات خیره می شدید خیلی سریع درمی یافتید که این نفرات خودشان نیستند که از روی احساسات این کار را بکنند بلکه از روی دستور و اجبار وادار به این کار شده اند و غم و پریشانی و شکستگی مربوط به سالیان گذشته آنها را در اثر کارهای یدی و نشستهای تفتیش عقاید توسط سران این فرقه به این روز انداخته است.

آقای پرزیدنت متا

این سازمان بسیاری از اعضای مخالف خود را در عراق زندانی و شکنجه و سربه نیست کرده بطوریکه خیلی از دوستان سابقمان که در عراق در داخل تشکیلات آن با هم بودیم توسط شکنجه گران این سازمان که هم اکنون در مقر این سازمان در آلبانی هستند کشته و سربه نیست شدند.

من همچینن شاهد بی عدالتی ها و سرکوب و خفقان و اعمال کنترل بر افراد و قطع رابطه با دنیای بیرون حتی با افراد خانواده اشان توسط این سازمان چه در رابطه با خودم و چه در رابطه با دوستانم بودم.

اقا رئیس جمهور محترم

سازمان مجاهدین آن نیست که خانم مریم رجوی در اروپا آن را به نحوی که خودش می خواهد و مناسب دنیای متمدن امروزی باشد معرفی می کند و دم از دموکراسی و حقوق بشر می زند بلکه در واقع انچه هزاران بار خطرناک است در پشت این حرفها و شعارهای او برای جلب حمایت دنیای آزاد و مدرن قرار دارد و در واقع خانم مریم رجوی نهایت سوء استفاده را از جریانهای دموکراتیک و فضای دموکراتیک در جهان غرب برای تامین اهدافش که در راس آن نگهداری اسرای این فرقه در آلبانی می باشد به عمل می آورد.

اینجانب به عنوان شخصی که به مدت بیش از بیست سال در داخل تشکیلات سازمان مجاهدین در عراق بوده و کار کرده است گواهی می دهم و به اطلاع شما و جامعۀ بین المللی می رسانم که این سازمان دیگر سالیان متمادی است که یک سازمان مبارز برای تحقق آزادی و دموکراسی در ایران نیست بلکه توسط رهبران آن و در رأس آنان مریم رجوی تبدیل به یک فرقه با اعتقادات و اجبارات و تابوهای فکری و ذهنی مغایر با اصول و عرفها و نُرمهای انسانی و جهانی شده است و به همین علت و به علل بسیاری دیگر بویژه همکاریها و اتحادش با رژیم صدام و ارتش او و وابستگی به او از لحاظ مالی و امکاناتی و سیاسی پایگاه مردمی خود را در میان ایرانیان داخل و خارج ایران تماما از دست داده است و مردم ایران حتی اپوزیسیون و مخالفان شدید و فعال رژیم حاکم بر ایران در داخل و خارج کشور از این سازمان متنفر هستند بطوریکه این فضای تنفر و بیزاری علاوه بر بیرون، در داخل خود این سازمان نیز همیشه وجود داشته و در حال گسترش است بطوریکه بیش از دو هزار نفر از آن در طی سی سال گذشته بخصوص از زمانی که آنها را از عراق اخراج کردند و به آلبانی آمدند از آن جدا شده اند و اکنون نیز صدها نفر از جداشدگان از این سازمان در همان آلبانی زندگی می کنند و شما برای نشان دادن بی طرفی تان و اینکه می خواهید واقع بینانه در مورد این سازمان تحقیق کنید می توانید با آنها نیز که در تیرانا هستند مصاحبه کنید زیرا تمام آنها که به شما در داخل این تشکیلات نشان داده اند ساختگی و صحنه سازی بوده و صحبتهای آن افراد نیز تماما دیکته شده توسط سران این سازمان می باشد.

این فرقه هیچ گاه اندیشه و گرایش تروریستی و خشونت طلبی خود را کنار نگذاشته و نمی تواند بگذارد زیرا پایه و اساس آن با ترور و جنگ مسلحانه و خشونت بنا نهاده شده است.

جناب آقای پرزیدنت متا

مردم ایران جنایت های این فرقه را فراموش نخواهد کرد و همچیین کسانی که از این فرقه حمایت می کنند به ایران و ایرانی در هر کجای این جهان که هستند توهین می کنند.

من از شما تقاضا دارم کمی در رابط با پیشنۀ این سازمان به مطالعه و بررسی بپردازید.

غفور فتاحیان عضو سابق سازمان مجاهدین

رونوشت /
دفتر ریاست جمهوری در البانی
وزارت خارجه البانی
سفارت البانی در پاریس

7 اکتبر 2019

لینک به منبع : انجمن نجات از فرقه ها

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید