عبداکریم ابراهیمی: خیمه شب بازى مریم رجوى، بدون حضور ایرانیان با غیرت …

0
589

طبق اطلاعاتى که از درون پایگاه مریم رجوى به بیرون درز کرده است، مریم رجوى در غیاب شوهر بز دل و ترسوى خود میخواهد علاوه بر ابراز سرسپارى  به جنگ طلبان حاکم بر کاخ سفید، یک سورپرایز براى تشکیلات به گل نشسته اش داشته باشد تا بلکه بتواند از ریزش و انحلال قریب الوقوع آن به زعم خود و شوهر بزدلش، جلوگیرى نماید و آنهم علنى کردن  وضعیت فیزیکى مسعود رجوى است که براى مدتى دیگر افراد تشکیلات را با آن سرگرم و مشغولیت دهند تا شاید جلوى این سونامى فروپاشى را موقتاً بگیرند اما غافل از اینکه نوش دارو بعد از مرگ سهراب، بى فایده بوده و خواهد بود.

خیمه شب بازى مریم رجوى، بدون حضور ایرانیان با غیرت و وطن پرست

Abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ایراهیمی، ایران فانوس ـ 25.06.2018

Sobhani-raze marhoum shodane Rajavi

لینک به منبع

خیمه شب بازى مریم رجوى، بدون حضور ایرانیان با غیرت و وطن پرست

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ۲۵٫۰۶٫۲۰۱۸

فعالیت و تبلیغات جنون آمیز فرقه رجوى در دنیاى مجازى و تک رسانه اسیران در بندشان موسوم به سیماى آزادى(سیماى جعل و دروغ ) براى پررنگ کردن و پر رنگ نشاندادن حضور افراد از ملیتهاى گوناگون با یک تور مسافرتى و وعده هاى غذایى و البته پول توجیبى  به اسم ایرانیان هوادار فرقه که بی خبر از نیات شوم سران تشکیلات و مسئولین برگذار کننده این „شوى“ ضد ایرانى و ضد میهنی براى دست بوسى جنگ طلبان و دیوانگان حاکم بر کاخ سفید و ابراز وجود کاذب فرقه  و تشکیلاتش آنهم بعد از تقریبا در آستانه فروپاشى قرار  گرفتن و روزانه و هفتگى سیل فرار و رهایى اسراى در بند  که نفس از سران فرقه بخصوص شخص مریم رجوى بریده است،  به این سیرک تبلیغاتى دعوت میشوند. مریم رجوى، میخواهد با سوء استفاده و فرصت طلبى شیادانه در راستاى خط ترامپ و نومحافظه کاران جنگ طلب دربارى کاخ سفید از جمله جان بولتون و پمپئو، مزدورى و خیانت و سرسپارى خود بر علیه ملت و سرزمین عزیز ایران در راستاى تبلغ جنگ و تحریم اقتصادى به اربابش را نشان دهد و بدین وسیله خط مزدورى خود را پیش ببرد، اما در مقابل ایرانیان آزاده که از جهنم ملا بالإجبار جلاى وطن کرده اند همزمان  فرقه تروریستى رجوى و نیت شوم مریم رجوى از برگزارى این شوى تبلیغاتى به خوبى بر ملا کرده و در برابر خواست ارباب آنها براى راه اندازى یک جنگ خانمانسوز بر علیه ملت و سرزمین ایران با صدایى رسا با یک غیرت و عرُق میهنى و وطن پرستانه یک „نه“ بزرگ به ترامپ و یک بتمرگ پس نشستن ملى به این زن هرزه یعنى مریم رجوى، فریاد زدند و واقعیات این خیمه شب بازى را بر ملا نموده اند.

رجوى قصد دارد که براى شرکت در این خیمه شب بازى، یک رقم نجومى بالاى صد هزار شرکت کننده در آن را روى آنتن تبلیغاتى خود ببرد و طبق سنوات گذشته کلاشانه دروغ هاى گوبلزى  به خورد مخاطب نداشته خود تزریق کند، اما واقعیت این است سالنى که براى اینکار اجاره کرده اند و خرج هاى هنگفت براى آماده کردن و تزئینات آن متقبل میشوند، حداکثر گنجایش سه تا چهار هزار نَفَر را دارد و بیرون دادن چنین آمارِ بغایت دروغینى فقط و فقط از دامن این فرقه و شخص مریم رجوى آنهم با پرداخت نجومى  قابل رسانه اى کردن است چرا که این فرقه و رهبرى آن به هیچ پرنسیب و اصولى چه در شکل و چه در محتوا، پاییند نیست و نبوده است و هارت و پورت کردن و تبلیغات شیطانى آنها در بین ایرانیان آزاده هیچ خریدارى نداشته و ندارد و نخواهد داشت.

ایرانیان عزیزى که در خارج از ایران ساکن هستند، خیلى خوب نسبت به خیانت و جنایت هاى رهبرى فرقه تروریستى رجوى آگاه هستند و خوب میدانند که رهبرى این فرقه هویت ایرانى خود را به بیگانگان و دشمنان خونى ملت و این آب و خاک فروخته اند و نمیشود ایرانى بودن به آنها اطلاق کرد و  در قاموس ملت با فرهنگ ایران هیچ جایگاهى براى خودفروشى به بیگانه و دشمن  و خیانت به ملت و سرزمین شان، نداشته و ندارد و مورد تنفر کل ملت هستند  و عدم شرکت ایرانیان و پناهندگان سیاسى خارج کشور در این خیمه شب بازى مریم رجوى درحومه پاریس در سنوات گذشته ثابت شده است و این نشاندهنده عدم وجود پایگاه مردمى فرقه مریم ومسعود رجوى، حتى در بین اپوزیسون خارج از کشور است.

طبق اطلاعاتى که از درون پایگاه مریم رجوى به بیرون درز کرده است، مریم رجوى در غیاب شوهر بز دل و ترسوى خود میخواهد علاوه بر ابراز سرسپارى  به جنگ طلبان حاکم بر کاخ سفید، یک سورپرایز براى تشکیلات به گل نشسته اش داشته باشد تا بلکه بتواند از ریزش و انحلال قریب الوقوع آن به زعم خود و شوهر بزدلش، جلوگیرى نماید و آنهم علنى کردن  وضعیت فیزیکى مسعود رجوى است که براى مدتى دیگر افراد تشکیلات را با آن سرگرم و مشغولیت دهند تا شاید جلوى این سونامى فروپاشى را موقتاً بگیرند اما غافل از اینکه نوش دارو بعد از مرگ سهراب، بى فایده بوده و خواهد بود.

„پیش به سوى یک „نه“ جانانه به فرقه رجوى و إبراز  انزجار از عملکرد و خیانت و خودفروشى و وطن فروشی این فرقه و شخص مسعود و مریم رجوى“. پاینده ایران.

/////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید