محمود سپاهی: نامه به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه

0
360

خدمت اقای امانوئل مکرون رییس جمهور محترم فرانسه

محمود سپاهی  انجمن یارانِ ایران  چهارم ژوئن ۲۰۱۸
لینک به منبع

 اینجانب محمود سپاهی یکی از هزاران قربانی گروهک مجاهدین لازم دانستم که چند نکته را در رابطه با فعالیت های گروهک تروریستی مجاهدین خدمت شما عرض کنم

اقای ریس جمهورهمانطور که  همه در جریان هستیم امروز کشور فرانسه در گیر کنتاکتهای تروریستی از جانب گروه های اسلام گراهست واین موضوع نگرانی شهروندان فرانسه را به شدت افزایش داده است

نام گروهک مجاهدین تا چندی پیش در لیست سیاه  گروه های تروریستی بود وبا هزاران شانتژ ودرغ ودست به دامان شدن موکلان  سود جو توانست اسم خود را از این لیست پاک کند ، نکته ای که سوال بر انگیز هست ! ایا این سازمان فعالیت های تروریستی خود را واقعا کنار گذاشته؟ وایا واقعا این یک اپوزیسیون ،ویک دمکراسی طلب واهدافش در راستای برقراری دمکراسی در ایران هست ؟

با شناختی که من در طی ده سال از این گروهک به دست اوردم محال ممکن هست که یک سازمان با یک پروسه بشدت سیاه بتواند دست از اعمال تروریستی خود بردارد وبرای این نظر خود نیز دلایلی دارم

حال بخشی از مسلمانان دراین ماه  در حال روزه داری ومراسمات ماه رمضان هستند ودر اروپا این ماه مثل ماه های دیگر معمولی هست ! جالب هست که بدانید گروهک مجاهدین در این ماه ضیاف هایی بر گزار میکند که مشاهبه همین مراسمات مذهبی را در عراق واشرف برگذار میکرد وهدف اول از این گردهمایی ها جذب نیرو  وهواداران اسلام گرا در فرانسه هست

در این مراسمات  تنها وتنها ازاقرادی دعوت میشود که صد درصد به احکام اسلامی احترام بگذارند چراکه این افراد برای اعمال خراب کارانه مناسب تر هستند واین گروهک  به سه شیوه این افراد را نزد خود نگه میدارد ،پول ، مدرک ، جا ومکان واز سه ملیت شناخته شده بشدت استقبال میکند اعراب مراکش اعراب الجزایر وافغانها که هرسه این ملیتها متاسفانه کارنامه خوبی در فرانسه واروپا ندارند البته در راستای بحث اسلام گرایان نتد رو ونه کل جمعیت این سه کشور که در اروپا سکونت دارند

این گروهک همانند یک غده سرطانی در حال رشد وتهدید بزرگی برا ی فراسه به شمار می اید ! چرا هرگز این گروهک برای ایام مهم ایران جشن ومراسم همگانی برگزار نمیکند ؟ اینها که ادعای ایرانی بودن دارند چرا هرگز جز تعدادی انگشت شمار ایرانی به مراسمات این گروهک شرکت نمیکنند ؟ چرا بیشتر از نود در صد از ایرانیان مقیم فرانسه واروپا تفر شدیدی از این گروهک دارند ؟ همه وهمه این دلایل دلیل محکمی بر عدم مشروع بودن این گروه هست واین به معنای خطر ناک بودن وبیمار بودن یک سیستم هست که بیش از دو ده در لیست سیاه تروریستی بوده !

در سیم ژون امسال این گروهک مراسمی در شهر ویلپنت  فرانسه برگذار میکند به بهانه های واهی !!!

اقای ریس  جمهور  با توجه به اعمال تروریستی اخیر در فرانسه وبلژیک اتفاق افتاده ایا عاقلانه نیست که تحقیقی در رابطه با این مراسم بشود ؟ هزینه این مراسم از کجا تامین میشود افرادی که در این مراسم شرکت میکنند وگاها بدوم مدرک وارد فرانسه میشوند چه ملیتی دارند وبا مجوزکدام سیستم وارد خاک فرانسه میشوند  ودر نهایت به کجا میروند ؟

برای اسایش مردم فرانسه وامنیت ملی بهترین راه بستن  دفاتر سازمانهای تروریستی مثل سازمان مجاهدین هست سازمانی که در قرن بیست ویکم همچنان برای رسیدن به قدرت اهداف تروریستی دارد در کمپ های خود در البانی افرادی دارد که همانند زندانی با انها برخورد میشود مراسم مذهبی برگذار میکند واز اسلام گرایان تند رو در همین فرانسه برای خودش هوادار جمع میکند

اقای ریس جمهور من ودیگر دوستانی که سالیان درازی عمر خود را به زور در این گروهک  سپری کرده ایم از دولت مردان اروپا بخصوص فرانسه انتظار دارم که در راستای حد اقل حقوق بشر وحقوق پایه ای انسانی یک کمیته تحقیق در رابطه با این سازمان تشکیل شده واعمال این سازمان برسی شود همان طور که در مکاتبات قبلی خدمت شما ودیگر دولت مردان انجام شده ما اعضای جدا شده در هر دادگاهی قادر به افشا کردن جنایات این سازمان هستیم وبسیار مشتاقیم که حرکتی تاثیر گذاردر این راستا انجام بشود

با احترام

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید