آمریکا و مجاهدین خلق ، مشکلی بنام حقوق بشر ندارند!

0
479

آمریکا و مجاهدین خلق ، مشکلی بنام حقوق بشر ندارند!

shutuprajavi_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سوم ژوئن ۲۰۱۸:… با پرونده ی ننگینی که دارید ، خفقان گرفتن دراین مورد را بشما توصیه میکنم! وگرنه قدرت های بزرگ ، توجهی درخور یک مگس هم به حقوق ما ندارد وتوجه شان برچیز دیگر- غارت، سلطه ی کامل  و… – است واین چیزی است که شما کیسه ی گشاد و بی قواره ای برای آن دوخته اید  ونمیدانیدکه چیزی برآن ریخته نخواهد شد … !

http://iran-interlink.org

آمریکا و مجاهدین خلق ، مشکلی بنام حقوق بشر ندارند!

۱۳/۰۳/۱۳۹۷

در ” سرسخن ” نشریات مجازی باندرجوی میخوانیم :

” در واقع دستگاه تبلیغات و رسانه‌یی رژیم، مبلغ، توجیه‌گر و مروج نقض حقوق‌بشر در ایران (هستند). این دستگاههای ظاهراً تبلیغاتی، از یک طرف نمی‌گذارند اخبار و اطلاعات درست به مردم برسد و از طرف دیگر با پخش مرتب جعل و دروغ تلاش می‌کنند مردم را در اسارت نگهدارند “.

درتمامی جهان ، دستگاه های تبلیغاتی درخدمت توجیه وضع موجود حاکمیت بوده واین امر خاص ایران نیست!

علی الظاهر، خوشبختی؟؟!! ایرانی ها دراین است که رسانه های رجوی وامپریالیستی را دراختیار دارند و با کسب اخبار درست ازاین رسانه ها؟!  با رها کردن خود ازاسارت- اسارتی که ابدا قابل مقایسه با نحوه ی اسارت  اعضای مجاهدین نیست واقلا دهها بار آزادترند- جبران مافات میکنند!!!

اگر رسانه های ایران چنان میکنند که توضیح دادید، چه غم که رسانه های شما وغرب مردم را روشن میکنند ونمیگذارند که دراسارت باشد!

رسانه های رجوی نه تنها به تنویر افکار عمومی ایران کمک میکنند، بلکه شب وروز سعی دارند که اسرای رجوی را هم که دراسارت کامل هستند، ازاین مخمصه رهائی دهند وبدبختی اینجاست که موثر نمیافتد و این فریب خوردگان رجوی ، هرگز فرصت آزاد شدن پیدا نمیکنند واین البته که گناه رجوی طرفدار ازادی ورشد شعور مردم ، نیست!! وتقصیر این اسراست که قدر این نعمت را نمیدانند ودراین مورد باید گفت بما ورجوی چه! استعداد ندارند وچشم شان کور که بروند استعداد ازدست گرفته شده ی خود را بدست آورند!

بازهم :

” تأخیر ۴۰ساله در اعمال تحریم‌های حقوق بشری – این قبیل موضع‌گیریها در غرب یک پروتکل متعارف در سیاست خارجی است و اگر تا کنون در مورد رژیم حاکم بر ایران اعمال نشده به علل مشخص منافع اقتصادی بوده است. غرب به‌راحتی در دهه‌های اخیر شماری از کشورهای ناقض حقوق‌بشر را سالها تحریم کرده و رهبرانش را در کشور خودشان محدود و به نوعی ممنوع الخروج کرده است. بنابراین تحریم کشوری به‌خاطر نقض حقوق‌بشر امر نادری نیست اما آنچه تا کنون سؤال‌برانگیز بوده عدم اجرای این قبیل پروتکل‌ها درباره رژیم آخوندی است “.

غرب همچنان که رجوی، مشکلی بنام حقوق بشر درجهان پیرامونی بطور اخص ودردنیای خودشان بطور اعم ندارند وبنابراین باید پزشک حاذق یا جامعه شناس سرآمدی باید که تشخیص دهد این مشکل غرب که حقوق بشر نیست پس  چیست !!

غرب عادت ندارد که دوستان خودش را که ناقضین اصلی حقوق بشر باشد ، تحت فشار قرار دهد که نه درماهیت اش است ونه دروظایف سلطه گرانه اش!

تجربه ثابت کرده است که غرب هروقت یاد حقوق بشر میکند، این کا را برای وارد کردن فشار به کشور خاص میکند تا امتیازاتی بگیرد ویا معتقد شود که این کشور یاغی ونافرمان است که نمیشود براحتی تسلیم اش کرد وزیر یوغ اش درآورد وبا این فشارها باید تسلیم کاملش کرد!

با توجه به تجربه ی فوق ، فشار غرب برایران بخاطر همین موضوعات است وگرنه ما هرچه بیشتر سرکوب شده و تحمیق واحمق شویم ، منافع غرب دراستعمار واستثمار راحت تر ما، بهتر تامین میشود!

اگر اعتراف میکنید که ملاحظات اقتصادی در رفتار غرب درمورد حکومت ایران عمل میکرده ، چرا عکس قضیه درست نباشد؟!

یعنی مسئله ی حقوق بشر که غرب دلی برای سوزاندن بخاطر آن ندارد بخاطر ماهیت اش، چرا بعنوان وسیله ای برای گرفتن امتیازاتی تبدیل نکند؟!

دیگر اینکه ، خواه سابقه داشته باشد وخواه نه، غرب خودسرانه حق دخالت درامور داخلی کشوری را ندارد و اگر کرده- به فراوانی هم کرده- عملی غیر قانونی انجام داد – این افکار عمومی آنجاست که حق اظهار نظر تاحد برپایی میتینگ دارند ودخالت غرب زمانی عملی میشود که منویاتش توسط شورای امنیت مورد تصویب قرار گیرد واین زمانی اتفاق میافتد که ” شرق ” دچار توهم وبازیخوردگی شود – که در مقاطعی شد اما روند موجود جهان ، تکرار وتحقق این امر را  درچشم اندازموجود نوید نمیدهد!

وایضا :

“… با افشاگریهای بی‌امان مجاهدین و مقاومت ایران و به‌خصوص تلاشهای خانم مریم رجوی و اوجگیری جنبش دادخواهی که ایشان اعلام کردند،…یک آغاز است و حاکی از آن است که مجاهدین و مقاومت ایران توانستند نه تنها صدای مردم ایران را به گوش دنیا برسانند و قدرتهای جهانی را ناگزیر از اذعان به آن کنند، بلکه موضوع حقوق‌بشر شهروند ایرانی را هم به یک اهرم سیاسی در جهت سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران تبدیل کنند “.

دنیای مورد نظر شما ، اهمیتی برای مسائل داخلی ما وخود ما نمیدهد و زمانی دراین مسایل دخول میکند که ملاحظات اقتصادی درکار باشد، بطوری که خودتان اذعان داشته اید!

مجاهدین صدای واقعی مردم را که اساسا دراعتراض به نتایج تلخ ودردناک ۴۰۰ سال سلطه ی غرب برایران است ، اساسا به گوش کسی نمی رسانند تا گوش خودشان توسط غرب بریده نشود!

آنچه رجوی ها مطرح میکنند، اخبار مثله شده ای در توجیه این سلطه ی ظالمانه است واین ضربه ی بزرگی برمردم ایران است!

ازدیگر سو،  روشنفکران مردمی درسراسر جهان ، کم وبیش ازماهیت و طرزتفکر ضد بشری رجوی آگاهند واعلام همدردی مزورانه ی او با تحرکات مردم، میتواند خواسته های مشروع مردم را ازدید آنها ومردمی که حرف شنوی از آنها دارندف بشدت به زیر سئوال برده وملکوک نماید!

اگر بازهم فکر میکنید که دلی برای تپیدن برای کشور دارید؟! ، با پرونده ی ننگینی که دارید ، خفقان گرفتن دراین مورد را بشما توصیه میکنم!

وگرنه قدرت های بزرگ ، توجهی درخور یک مگس هم به حقوق ما ندارد وتوجه شان برچیز دیگر- غارت، سلطه ی کامل  و… – است واین چیزی است که شما کیسه ی گشاد و بی قواره ای برای آن دوخته اید  ونمیدانیدکه چیزی برآن ریخته نخواهد شد ویا میدانید واستیصال زمینگیرتان کرده است!

صابر

——————————–

sobhani-Saderate hoghoughe bashar az 280-110

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید