همایون کهزادی: حرفهای یک صنار و دوشاهی ناهید همت آبادی

0
856

حرفهای یک صنار و دوشاهی ناهید همت آبادی

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، سی و یکم می ۲۰۱۸:… یک جاهایی هست بخاطر اینکه یکسری چیزها به میان نیایید ویا حرفی ازان گفته نشود مجبور هستند که لقمه رو دورسرشان بچرخانند این سازمان وهمین خانم که حرفهای این فرقه را کلیشه وار تکرار میکند روزی شعار مرگ بر امپریالیسم سرمیدادند وبه خون آن‌ها تشنه بودند اما چرا وچگونه یکدفعه رنگ عوض کردند.و طرفدار … 

مزدور ناهید همت آبادی مجاهدین خلق مریم رجوی ترور خشونت وطن فروشینقدی بر نوشتۀ همت آبادی در مورد عملیات «فروغ» (فروغ جاویدان، مرصاد)ا

لینک به منبع

حرفهای یک صنار و دوشاهی ناهید همت آبادی

همایون کهزادی پاریس:انجمن یاران ایران سی می ۲۰۱۸

یک جاهایی هست بخاطر اینکه یکسری چیزها به میان نیایید ویا حرفی ازان گفته نشود مجبور هستند که لقمه رو دورسرشان بچرخانند این سازمان وهمین خانم که حرفهای این فرقه را کلیشه وار تکرار میکند روزی شعار مرگ بر امپریالیسم سرمیدادند وبه خون آن‌ها تشنه بودند اما چرا وچگونه یکدفعه رنگ عوض کردند.

وطرفدار پروپاقرص امپریالیسم شدند را باید خودشان به زبان بیاورند مثلاً اوایل جنگ ایران وعراق بقول خودشان این‌ها اولین کسانی بودند که به جبهه ها داوطلبانه شرکت کردند اما بعد از مدتی اولین نفراتی بودند.

که به آغوش صدام حسین گریختند واورا برادر خونی ودینی خود به دنیا معرفی کردند ودیگر بقیه را خودتان میدانید که وطن فروش درجه یک صدام حسین شدند در شروع جنگ آمریکا با عراق اولین کسانی بودند که به منطقه کوردی فرار کردند این در حالی بود روزی همین فرقه آن‌ها را به دستور برادرش صدام حسین زیرشنی های تانک به خاک وخون کشید ولی زمان جنگ عراق وامریکا با حیله وکلک کوردها را براد، وهمدین خود نام میبردند انگار نه انگار که روزی پدر ومادر وخواهر وبرادر همین کوردها به دست این‌ها کشته شده یعنی خدایی متخصص رنگ عوض کردن هستندبعد از سقوط صدام وبرگشت فرقه به قرارگاه های خود رابطه دوستانه خود را با دولت جدید عراق آغاز کردند که شما صاحبخانه جدید ما ونور چشم ماهستید.

وما میتوانیم رابطه خوبی با هم داشته باشیم وفکر میکردند که نوری الماکی هم صدام حسین است اما وقتیکه با مخالفت دولت عراق مواجه  شدند دشمن سرسخت آن‌ها بعد از ایران بود ودیدید که چه بلاهایی بر سرمردم عراق که نیاوردند وچه جنگهای در عراق به دست همین سازمان به راه افتاد وحال نوبت تعریف وتمجید از آمریکا بخاطر سرشاخ شدنش با ایران است این حرفهای همین زنی است که کلیشه وار حرفهای این فرقه را تکرار میکند وبه خود میبالد که ایران وایرانی است.

حالا هم که از قضا و پس از اینهمه سالها از میان صاحب منصبان امریکا، رییس جمهور جدید، برخلاف اسلاف سیاه و سفید، با برکندن اکثر مدالهای مطلای مماشات از سینه ی خونخواران،بطور جدی و بیسابقه ای اقدام به تنبیه سیاسی، تحریم و مقابله با جلادان نموده اگر برخلاف اسلاف سیاه و سفید بود سازمان شما که اولین سازمانی بود که در لیست تروریستی آمریکا بود

اری وطن فروشی در خون وگوشت این فرقه بوده وهست ومیخواهند با حیله گری خودشان را به آن‌ها نزدیک کنند غافل از اینکه روزی همین سازمان در لیست تروریستی آمریکا بود وچه ساده از تروریست حرف میزنند….

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید