برجام، مزاحم بزرگ را ازخود راند! – جست و خیز بی حاصل باند مفلوک رجوی در…

0
929

برجام، مزاحم بزرگ را ازخود راند!

جست و خیز بی حاصل باند مفلوک رجوی در حیاط خلوت اسرائیل و عربستان

shutuprajavi_1صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، نهم می ۲۰۱۸:… تلاش های ترامپ و باند رجوی بعنوان دستیار مفلوک اسرائیل و عربستان ، برای نشان دادن میزان اعتبار قول وقرارهای آمریکا – که کمک بزرگی به آگاه شدن هرچه بیشتر مردم ایران وجهان نسبت به ماهیت سلطه گران، گوش به فرمانان وریزه خواران داخلی وخارجی آنهابود وهیچ کمکی بهتر ازاین درتصور هم نمیگنجید … 

http://iran-interlink.org

برجام، مزاحم بزرگ را ازخود راند!

۱۹/۰۲/۱۳۹۶

تلاش های ترامپ و باند رجوی بعنوان دستیار مفلوک اسرائیل و عربستان ، برای نشان دادن میزان اعتبار قول وقرارهای آمریکا – که کمک بزرگی به آگاه شدن هرچه بیشتر مردم ایران وجهان نسبت به ماهیت سلطه گران، گوش به فرمانان وریزه خواران داخلی وخارجی آنهابود وهیچ کمکی بهتر ازاین درتصور هم نمیگنجید ،  به بار نشست!

بعد ازاعلام خروج آمریکا از برجام که با جملات بی سروته ولمپنی وبی منطق ترامپ انجام شد، این عمل او با محکومیت های جهانی- با شدت وضعفی که داشت- مواجه شد!

ترامپ نشان داد که قادراست با انجام احمقانه ترین کارها، میزان حیثیت مدام ازدست رونده ی جهانی آمریکا را بطرز شگرفی پایین بیآورد وزمانی که آمریکا جلودار نشست های برجام بود ومبتکر اصلی آن ، براحتی ثابت کرد که قول وقرارهای آمریکا ازچه قماشی است وبه جهانیان فهماند که روی طناب خیس و پوسیده ی این ابرقدرت درحال افول، نمیتوان لباس شستشو شده ای پهن کرد!

این عمل ترامپ طوری بود که کنگره ی خبیث آمریکا که راستگرایان خونریز درآن قدرت را قبضه کرده اند ، ازپرداختن لازم باین قضیه خودداری میکند!

ترامپ درطول ایام انتخاباتی خود همه گونه قولی بمردم امریکا داده بود و انصافا خروج ازبرجام هم یکی ازآنها بود!

اما اوتعهدات دیگری هم که کاری به امور جهان نداشته وسرگرم ساخت زیربناهای درحال ویرانی آمریکا خواهد بود و طوری خواهد کرد که آمریکای صنعت زدائی شده را به حالت ده ها سال پیش- رونق صنعت واشتغال و … با بازگرداندن سرمایه های امریکا ازکشورهای دیگر – که بمنظور استفاده ازکارگر ارزان و درفشار قرار دادن کارگران خود امریکا وپایین نگه داشتن دستمزد آنها بود – بازگرداند !

سرمایه گذاران آمریکائی که چیزی جز سود بیشتر را هضم نمیکنند ودراصل کشورآنها جایی است که بیشترین سود را به آنها بدهد، توجهی باین تعهدات او نکرده وسود را بر زنده کردن صنعت آمریکا ترجیح دادند وبنابراین ، ترامپ در تحقق اکثریت مواعید انتخاباتی خود شکست خورد و تنها قولی را که عملی دانست- خروج ازبرجام را- محقق ساخت!

این زمانی بود که اکثریت مردم آمریکا با این اقدام او هم مخالفت کردند واو بعنوان یک فرد رانده شده ازطرف مردم آمریکا ، بطور حقیرانه ای درخواست های اسرائیل وعربستان را اجرا کرد و به وعده های انتخاباتی خود  که به مردم آمریکا داده بود،لگد زد  واین چیزی جز شکست برای او نبود!

این مختصری ازارزیابی من از حادثه ای بود که روی داد.

اما دیگران- شاید میلیون ها نفر-  دراین مورد حرف زده ومطلب نوشتند که من بوسع خود دهها مورد ازآنها را ملاحظه کرده ونظر زیر را که درتلگرام منتشر شده بود ، جال وصائب دانسته ومنعکس نمودم :

” اعلام تصمیم ترامپ در مورد برجام آنقدر که وانمود می‌شود مهم نیست. آنان که نومیدی میکارند ویرانی درو میکنند. ائتلاف بدخواهانه ترامپ و اسراییل و عربستان و انسداد باوران ستیزه جو بر ضد ایران به جنگ روانی سنگینی علیه مردم و‌مسئولان در ایران رو آورده اند. ترس سازی های تصنعی روی شبکه های اجتماعی جهان و برخی شبکه های پربیننده ماهواره ای علیه ایران و اجرای کمدی- تراژدی‌های نخست وزیر اسراییل ونمایش های زننده رئیس جمهور امریکا و‌همکاران ضد ایرانی اش و‌ تحریک روانی بازار ارز و فوق العاده بحرانی نشان دادن وضع کشور و ‌پراکندن اخبار دروغ و تحلیل‌های غلط در باره حمله قریب الوقوع و فراگیر قدرت های جهانی و منطقه ای به ایران، همگی بخش هایی از جنگ روانی بزرگ و بی سابقه علیه ایران اند.

پراکندن بذر نومیدی از تدبیرپذیری و اصلاح شدنی بودن امور در پهنه اجتماع و دامنه های اقتصاد و سیاست، سلاح مشترک و‌ متعارف همه اعضای این جنگ روانی بی سابقه است.

یکی از پدیده های این جنگ روانی بازی برجامی ترامپ و‌نتاناهوست. واقعیت این است که با وجود سندی بین المللی مانند برجام ترامپ تصمیمی را که اعلام کرد عملا یا به نفع ایران است یا پیامدهای آن برای ایران ویرانگر نخواهد بود. چه امریکا از برجام خارج می شد و چه نمی شد، فعلا بازنده این مرحله از جنگ روانی است که آتش آن را نتانیاهو روشن کرده است.

در چنین شرایطی نومید و ‌بدبین کردن مردم نسبت به مسوولان به هر شکلی که باشد در عمل به معنای همراهی با جنگ روانی دشمن علیه ایران است. خواسته یا ناخواسته.

در همین شرایط  تمرکز مردم و ‌کارشناسان و آگاهان بر تدبیر برای ساختن راه حل مشکلات به علاوه حفظ ‌و نشان دادن انسجام داخلی مهم‌ترین راه مقابله با دشمن است.

مشکلات را به گردن این و آن انداختن، ‌ناله و‌ نفرین کردن و‌ بذر نومیدی پاشیدن رفتار سیاسی بالغانه ای نیست. کشور بیش از هر زمان دیگری به حفظ انسجام‌ نیروهای سیاسی ‌و نیز نمایش این انسجام ملی نیاز دارد ” .

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید