منصور نظری: تاریکخانه های اشباح در فرقه رجوی

0
841

تاریکخانه های اشباح در فرقه رجوی

 منصور نظری، ایران اینترلینک، سی ام آوریل ۲۰۱۸:… فراتر از شکنجه گاهها در پستوخانه های تاریک رجوی باید سری هم به پستوخانه های علنی شکنجه بزنیم همانجائی که رجوی با یک دست روی کلت اهدائی صدام حسین و با دست دیگر نعره میکشید خروجی نداریم و اگر کسی قصد خروج دارد دو سال زندان اشرف و هشت سال زندان ابوغریب و بعد تحویل به دولت ایران …

http://iran-interlink.org

تاریکخانه های اشباح  در فرقه رجوی

روزگارانی بود که  نسل جوان ایران زمین با رویای رسیدن به ازادی و عدالت در میهنمان ایران به پا خاست و با پیوستن به گروهی به نام سازمان مجاهدین خلق در راه تحقق ان از هیچ کوششی دریغ نکرد ، این نسل که من نیز جزئی از ان بودم با همین شعار به این سازمان پیوستیم اما متاسفانه نمی دانستیم که در پشت پرده این سازمان چه میگذرد و انها چه میخواهند ایا انها هم ازادی و عدالت میخواهند ؟ گذر زمان به ما ثابت کرد که ما به دام افتاده بودیم به دام کسی که بدنبال قدرت بود ، این شیاد و بیمار روانی مسعود رجوی نسل ما را به خون کشید و خود گریخت هزاران نفر از هم نسل های ما در گام نخست به قربانگاه کشانده شدند و نابود گشتند و باقیمانده نیز به قربانگاهی دیگر در قرارگاههای سازمان مجاهدین خلق کشانده شدیم ودر پستوخانه های تاریک و تاریکخانه های اشباح رجوی گرفتار گشتیم .

براستی ما چه میزان از این تاریکخانه ها میدانیم ایا تمام ماجرا فقط همان بوده که تابحال گفته شده ؟ بدون ذره ای تردید میگویم انچه تا به امروز گفته شده یک در هزار جرم و جنایتیست که این فرقه شیاد بر سر چند نسل از بهترین فرزندان ایرانزمین اورده است ، بی جهت نیست که مسعود رجوی این بیمار روانی اسکیزوفرنی را پنهان کرده اند همه سران فرقه رجوی از مریم رجوی گرفته تا شکنجه گران دست اول و دست دوم و دست سوم این دستگاه میدانند چه غلطی کرده اند و بدین جهت راس این جریان را به خفا برده اند حالا کجا خدا میداند زیر قبای کدام شیخ لولوی عرب یا که …….اری این باند فاسد وخائن و مرتجع بر خلاف تمام ادعاهایش  که قمپز ازادی و دمکراسی در میکند ، چیزی جز تفاله های ارتجاع  نیستند در بهترین حالت این دستگاه از نظر ایدئولوژیک و عقیدتی چیزی شبیه داعش هستند منتهی برخلاف داعش به جای ریش و پشم ، کراوات میزنند و ادا و اطوار شامورتی بازی دمکراسی در میاورند ،

برگردیم به تاریکخانه ها همانجاهائی که نسل جوان دیروزی که با رویای ازادی وعدالت امده بود اما سراز تاریکخانه ها و شکنجه گاهها ی رجوی در اورد ، همانجائی که افراد منتقد وناراضی را میگرفتند و به جرم نفوذی بودن زندانی و شکنجه اش میکردند و بعضا نیز به قتل میرساندند مجریان این دستگاه شکنجه که بعضا خود روزگاری زندانی نیز بوده اند تجربیات بسیار زیادی در شکنجه و روش های شکنجه روانی داشتند به همین دلیل مراحل تبدیل شدن به شکنجه گری را بسرعت طی میکردند از این دست افراد بسیار بودند همان کسانی که مسئول ناپدید شدن بسیاری از بهترین فرزندان ایرانزمین که امده بودند ازادی برای مردمشان به ارمغان ببرند ولی گرفتار هیولای هفت سر رجوی گشتند ،

فراتر از شکنجه گاهها در پستوخانه های تاریک رجوی باید سری هم به پستوخانه های علنی شکنجه بزنیم همانجائی که رجوی با یک دست روی کلت اهدائی صدام حسین و با دست دیگر نعره میکشید خروجی نداریم و اگر کسی قصد خروج دارد دو سال زندان اشرف و هشت سال زندان ابوغریب و بعد تحویل به دولت ایران ، اری این است اپوزسیون انقلابی که هنوز به قدرت نرسیده با شکنجه نیروها و نفرات خودش و تحویل انها به ابوغریب رسم ناجوانمردی را به نهایت خود رساند ، این دستگاه خونریز ومرتجع هرگز و هرگز پایش به ایران نخواهد رسید حتی در صورت هر تحولی در ایران ، مسعود رجوی بیمار روانی اسکیزوفرنی برای همیشه رفته است و فرقه بی صاحبش نیز بدنبالش روان است و روان خواهد شد ،

این فرقه بی صاحب مثل تمام فرقه ها  به تاریخ خواهد پیوست انهم به قسمت سیاه تاریخ و این سرنوشت محتوم خائنین است مجازاتی اتودینامیک که تاریخ انرا ورق میزند .

////////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید